Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania pokazują, że nowe odczynniki mogą zwalczać gronkowca złocistego MRSA i inne zakażenia przenoszone w szpitalu

Badacze z Wielkiej Brytanii opracowali odczynniki, które mogą skutecznie zwalczać MRSA (gronkowca złocistego odpornego na metycylinę - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) oraz inne zarazki odpowiedzialne za zakażenia odporne na antybiotyki. Wykazali, że pewna kategori...

Badacze z Wielkiej Brytanii opracowali odczynniki, które mogą skutecznie zwalczać MRSA (gronkowca złocistego odpornego na metycylinę - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) oraz inne zarazki odpowiedzialne za zakażenia odporne na antybiotyki. Wykazali, że pewna kategoria płynów jonowych może niszczyć kolonie niebezpiecznych mikrobów rozwijających się na biofilmach. Ich odkrycie, opublikowane w czasopiśmie Green Chemistry, ma znaczenie zarówno dla medycyny, jak i przemysłu. Badacze, którym przewodzili Dr Brendan Gilmore i Dr Martyn Earle z Queen's University w Belfaście, przeanalizowali przeciwbakteryjne właściwości cieczy jonowych, które były przedmiotem intensywnych badań w przemyśle chemicznym jako potencjalne substytuty dla między innymi lotnych związków organicznych. Wcześniejsze badania przeciwbakteryjnego działania cieczy jonowych skupiały się na bakteriach rozwijających się niezależnie od biofilmów, ochronnych macierzy zabezpieczających kolonie mikrobów przed środkami antyseptycznymi i dezynfekującymi oraz antybiotykami. Ten tryb rozwoju poza biofilmami nosi nazwę 'planktoniczny'. Jednak szacuje się, że 80% wszystkich przewlekłych zakażeń ludzi jest spowodowanych patogenami rozwijającymi się na biofilmach. Macierze te powodują cały zakres powikłań medycznych i problemów przemysłowych - od przewlekłych zakażeń, po biologiczną korozję rur przemysłowych. W najnowszym badaniu po raz pierwszy analizowano wpływ cieczy jonowych na biofilmy, o których wiadomo, że są odporne na stężenia przeciwbakteryjne 1000 razy silniejsze niż stężenia potrzebne do zniszczenia ich planktonicznych odpowiedników. Naukowcy przyjrzeli się przeciwbiofilmowemu działaniu pewnej kategorii cieczy jonowych (w szczególności chlorkom 1-alkyl-3-metylimidazolium), wykorzystując specjalnie zaprojektowane urządzenie do przesiewowego badania podatności biofilmów na środki przeciwbakteryjne. Urządzenie mierzyło również minimalne stężenie odczynników przeciwbakteryjnych konieczne do zniszczenia biofilmu. Według Dr Earle, celem badania było �opracowanie płynów jonowych o jak najmniejszej toksyczności dla ludzi, które usuwają kolonie bakterii powodujących zakażenia przenoszone w szpitalu�. Ciecze jonowe (proszę sobie wyobrazić szklankę z wodnym roztworem soli kuchennej) charakteryzują się atrakcyjną elastycznością: z uwagi na to, że możliwe jest zmienianie właściwości dodatnio i ujemnie naładowanych jonów, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne płynu można z powodzeniem dostosowywać. I rzeczywiście, opracowane przez badaczy ciecze jonowe skutecznie przeciwdziałały biofilmom. �Wykazaliśmy, że biofilmy otoczone stworzonymi i przetestowanymi przez nas płynami jonowymi stanowią nikłą lub żadną ochronę dla MRSA i siedmiu innych zakaźnych mikroorganizmów�, stwierdził Dr Earle. Dr Gilmore dodał: �Środki przeciwbiofilmowe zawierające ciecze jonowe mogą potencjalnie zostać wykorzystane do różnorodnych zastosowań medycznych i przemysłowych. Mogłyby być na przykład wykorzystane do poprawy kontroli zakażeń i ograniczenia zachorowalności pacjentów w szpitalach, a tym samym do zmniejszenia obciążeń finansowych podmiotów służby zdrowia. Można by je również wykorzystać do zwiększenia wydajności w przemyśle, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń biologicznych i wywołanej bakteriami korozji w systemach przetwórczych�. Toksyczność badanej przez naukowców grupy cieczy jonowych jest pożądanym parametrem pod kątem opracowania nowych środków antyseptycznych i dezynfekujących, jednak badacze przyznają, że wpływ tych związków na środowisko wymaga bliższego badania. �Opracowanie nowatorskich kategorii cieczy jonowych, charakteryzujących się ulepszonym działaniem przeciwbiofilmowym, ograniczonym wpływem na środowisko oraz ulepszonymi parametrami związanymi z toksycznością, powinno być możliwe dzięki racjonalnemu projektowi� - takie wnioski zawarto w studium. Autorzy twierdzą, że elastyczność odczynników umożliwia poprawę zdolności do biodegradacji, przy zachowaniu silnych właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwbiofilmowych.

Powiązane artykuły