European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Bezpieczniejsze dostawy energii przez sieć SuperSmart

Wyniki nowych badań sugerują, że Europa może zapewnić sobie bezpieczniejsze dostawy energii oraz złagodzić zmiany klimatyczne dzięki energii odnawialnej. Przedstawiają również, w jaki sposób "sieć SuperSmart" mogłaby obsługiwać przesyły na duże odległości oraz zdecentralizowan...

Wyniki nowych badań sugerują, że Europa może zapewnić sobie bezpieczniejsze dostawy energii oraz złagodzić zmiany klimatyczne dzięki energii odnawialnej. Przedstawiają również, w jaki sposób "sieć SuperSmart" mogłaby obsługiwać przesyły na duże odległości oraz zdecentralizowaną produkcję energii. Ostatecznie taka sieć umożliwiłaby wdrożenie systemu opartego całkowicie na energii odnawialnej do 2050 r. Badania są częścią projektu CIRCE, dofinansowanego na kwotę 10 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR). Projekt CRICE, którego zakończenie zaplanowano na 2011 r., ma na celu opracowanie oceny wpływów zmian klimatu w rejonie śródziemnomorskim. Jedną z komplikacji związanych z energią odnawialną jest brak ciągłości dostaw, co może okazać się problematyczne dla sieci przesyłowej. Ponadto istniejąca w Europie sieć wymaga modernizacji, ponieważ nie będzie w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na energię. Naukowcy pracujący w ramach projektu CIRCE proponują budowę rozległej sieci, aby energia elektryczna wytworzona ze źródeł odnawialnych mogła być przesyłana na duże odległości. To byłaby "Super Sieć" (ang. Super Grid) - stwierdzili. Również decentralizacja produkcji odnawialnej energii elektrycznej w rozproszonych i małych instalacjach byłaby realną opcją, aby przezwyciężyć występujące obecnie problemy. To byłaby "Inteligentna Sieć" (ang. Smart Grid). Po połączeniu tych dwóch opcji powstałaby więc SuperInteligentna Sieć (ang. SuperSmart Grid) (SSG). SSG miałaby zdolność przesyłu energii elektrycznej na dużym obszarze i łączenia razem mniejszych, rozproszonych instalacji wytwarzających energię. Według partnerów CIRCE, sprawna SSG byłaby również w stanie skompensować wszelkie wahania na dużym obszarze. Aby Europa mogła osiągnąć swój cel redukcji emisji gazów cieplarnianych od 60% do 80% (w porównaniu z poziomem sprzed ery przemysłowej do 2050 r.), potrzebny jest system oparty w 100% na odnawialnej energii - stwierdzili naukowcy. Powinien on, jak zauważyli, być zgodny z polityką ograniczania wzrostu średniej temperatury na świecie do mniej niż 2°C. Odnawialna energia importowana spoza UE mogłaby przyczynić się do osiągnięcia przez Europę celu, aby 20% całej energii pochodziło z odnawialnych źródeł w ciągu kolejnych 12 lat. Wówczas instalacje takie jak elektrownie słoneczne i cieplne rozmieszczone na pustyniach Afryki Północnej mogłyby dostarczać energię odnawialną do Europy. Eksperci twierdzą, że na takich obszarach warunki do produkcji energii słonecznej są lepsze pod względem ekonomicznym. Naukowcy wskazali również, w jaki sposób technologie wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) umożliwiają przesył energii na duże odległości przy minimalnych stratach, podczas gdy linie prądu zmiennego (AC) wymagają lepszej izolacji i są bardziej niebezpieczne w obsłudze. Integracja rynku energetycznego w Europie sprawiłaby, że system byłby bardziej niezawodny, a konsumenci mogliby kupować tańszą energię elektryczną. Zdaniem naukowców, importowana z Afryki Północnej energia odnawialna mogłaby podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego ze względu na zwiększenie dywersyfikacji w imporcie energii w ogóle. Dodają, że handel energią na rynku ogólnoświatowym zapewni bardziej stabilne dostawy importowanej energii. Kolejnymi zaletami SSG są duży efekt skali oraz niskie koszty operacyjne. Jednakże początkowe koszty inwestycji w instalacje energii odnawialnej będą wysokie. Na przykład elektrownie słoneczno-termalne w Afryce Północnej będą trzy razy droższe od tradycyjnych elektrowni na paliwa kopalne w Europie - stwierdzili naukowcy.

Powiązane artykuły