Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania wskazują, że kopalnie mogą być źródłem energii geotermalnej

Czy widać światełko w tunelu dla szybów kopalni, które mają być zamknięte? Odpowiedzi twierdzącej udziela dwóch hiszpańskich inżynierów, twierdząc że mogą one być źródłem energii geotermalnej dostarczanej do pobliskich miejscowości. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Renew...

Czy widać światełko w tunelu dla szybów kopalni, które mają być zamknięte? Odpowiedzi twierdzącej udziela dwóch hiszpańskich inżynierów, twierdząc że mogą one być źródłem energii geotermalnej dostarczanej do pobliskich miejscowości. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Renewable Energy, naukowcy opisują narzędzie, które pozwoliło im oszacować ilość ciepła, jaką tunel może potencjalnie zapewnić odbiorcom przemysłowym i gospodarstwom domowym. Inżynierowie z Uniwersytetu w Oviedo, Hiszpania, opracowali nową metodę szacowania ilości ciepła, jaka może zostać wygenerowana przez kopalniany tunel, którego przewidywany okres eksploatacji nie jest zbyt długi. Warto zwrócić uwagę, że wykorzystywanie energii geotermalnej, pochodzącej z naturalnego ciepła Ziemi, nie jest powszechne w Hiszpanii. "Jednym ze sposobów wykorzystania energii geotermalnej o niskim natężeniu jest przekształcenie szybów kopalnianych w bojlery geotermalne, które mogłyby zapewniać ogrzewanie i ciepłą wodę ludności mieszkającej w pobliżu" - jak cytuje się w SINC (Scientific News and Information Service) Rafaela Rodr¡gueza z Wydziału Górnictwa Uniwersytetu w Oviedo. Kiedy kopalnia funkcjonuje można bez przeszkód dostać się to tunelów i zebrać dane na temat wentylacji i właściwości skał oraz pobrać próbki i zaprojektować lepsze obiegi, a nawet zaplanować zamknięcie niektórych odcinków, aby wykorzystać je do wytwarzania energii geotermalnej" - dodaje. Wprawdzie energię geotermalną można wytwarzać po zakończeniu eksploatacji kopalni, lecz "na tym etapie nie ma już możliwości wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji [w kopalni] czy zbierania danych przydatnych do oceny i doskonalenia systemu". W odróżnieniu od innych systemów, które przedstawiono, nowy system opracowany przez hiszpańskich naukowców podkreśla wagę podejmowania działań przed zamknięciem kopalni, kiedy podziemne korytarze są nadal dostępne. Rafael Rodr¡guez i jego koleżanka Mar¡ą Belarminą D¡az zbadali możliwości geotermalnej eksploatacji szybu kopalnianego o długości dwóch kilometrów. Według ich analizy, temperatura skał znajdujących się 500 metrów poniżej powierzchni wynosi około 30°C. Na większości obszarów górniczych w Asturii, położonej na północnym wybrzeżu Hiszpanii nad Morzem Kantabryjskim, odnotowano temperatury rzędu 30°C. Inżynierowie zauważyli jednak, że taką temperaturę można przyjąć także dla innych regionów. Autorzy napisali, że system można by wykorzystywać na obszarach, gdzie kopalnie będą prawdopodobnie zamykane w niedalekiej przyszłości. Takie miejsca istnieją w całej Hiszpanii i innych częściach Europy - zauważają naukowcy. Według SINC naukowcy powiedzieli, że można wtłoczyć do rur wodę o temperaturze 7°C i uzyskać wodę powrotną w temperaturze 12°C, co stanowi wystarczający zysk cieplny do wykorzystania w miejscowościach położonych nad kopalniami. Budowa geotermalnych bojlerów w szybach kopalnianych przyniosłaby korzyści, ponieważ wytwarzałyby one nie tylko energię, ale funkcjonowałyby również jako otwarte systemy rurowe "bez jakiegokolwiek ryzyka skażenia ciepłem formacji wodonośnych" - twierdzą naukowcy. Pośród użytkowników energii geotermalnej znalazłyby się zakłady przemysłowe, hodowle ryb, domy jednorodzinne i osiedla mieszkaniowe. Energia geotermalna pomogłaby w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Pośród innych atutów energii geotermalnej, w odróżnieniu od energii słonecznej i wiatrowej, należy wymienić jej niezależność od warunków klimatycznych, brak konieczności budowania nowych obiektów na dużych obszarach oraz brak zanieczyszczenia otaczającego środowiska. Z punktu widzenia sektora przemysłowego, energia geotermalna okazałaby się intratna w perspektywie długofalowej.

Kraje

Hiszpania, Włochy

Powiązane artykuły