European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Branża energii odnawialnej wytycza mapę drogową do roku 2020

Europejskie przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnej rozpoczęły nakreślanie mapy drogowej prowadzącej do celu wyznaczonego przez UE, aby do 2020 roku 20% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. "Mapa drogowa technologii energii odnawialnej: 20% do roku 2020" została ...

Europejskie przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnej rozpoczęły nakreślanie mapy drogowej prowadzącej do celu wyznaczonego przez UE, aby do 2020 roku 20% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. "Mapa drogowa technologii energii odnawialnej: 20% do roku 2020" została opracowana w ramach projektu RESTMAC (Tworzenie rynków dla technologii energii odnawialnej - unijna kampania reklamowa na rzecz technologii odnawialnych źródeł energii) finansowanego na kwotę 1.098.748 EUR w ramach tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Szefowie rządów europejskich przyjęli szereg ambitnych celów w zakresie zmian klimatycznych i energii na spotkaniu w marcu 2007 roku. W styczniu 2008 r. Komisja przedstawiła Dyrektywę poświęconą promowaniu korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Proponowana dyrektywa wyznacza ramy prawne niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnej są optymistyczne jeżeli chodzi o osiągnięcie tych celów, o ile wdrożona zostanie strategia rozwoju, a wszystkie państwa członkowskie UE zainwestują w technologie energii odnawialnej, które mają służyć w przyszłości. "Rozbudowa wszystkich istniejących odnawialnych źródeł energii oraz ich zrównoważone wdrażanie w branży grzewczej, chłodniczej, energetycznej i biopaliwowej, zagwarantuje początek prawdziwe zrównoważonego zróżnicowania źródeł energii odnawialnej w Europie. Długofalowe i stabilne ramy są kluczem do przyszłego rozwoju" - wyjaśniła Christine Lins, Sekretarz Generalny Europejskiej Rady Energii Odnawialnej (EREC), która koordynowała projekt RESTMAC. "Ważne jest nie tylko zabezpieczenie dostaw energii dla Unii Europejskiej i walka ze zmianami klimatycznymi, ale również zapewnienie wiodącej roli europejskiemu sektorowi energii odnawialnej, który zatrudnia na chwilę obecną ponad 400.000 osób w Europie i wypracowuje roczne obroty rzędu 40 miliardów EUR. Ufamy, że do roku 2020 przemysł rozwinie się tworząc 2 miliony miejsc pracy" - dodała. Dokument nakreśla mapy drogowe dla całego szeregu technologii energii odnawialnej, w tym dla bioenergii i energii solarno-termalnej, fotowoltaiki, małej energetyki wodnej, energetyki oceanicznej i wiatrowej. Mapa podkreśla, między innymi, potrzeby badawcze w tych kluczowych branżach. Na przykład, w zakresie energii geotermalnej potrzebne są innowacyjne technologie odwiertu oraz technologie do eksploatacji źródeł o niskiej temperaturze. W branży biopaliw wyzwaniem jest opracowanie wydajniejszych i tańszych systemów przy jednoczesnym doskonaleniu funkcjonowania technologii w środowisku naturalnym. "Najważniejsze cele B&R (badawczo-rozwojowe) to dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych połączona z jednoczesnym wzrostem rentowności" - czytamy w dokumencie. W fotowoltaice (PV) wysiłki skierowane są obecnie na obniżenie kosztów ogniw fotowoltaicznych i wydłużenie żywotności modułów, jak również opracowywanie nowych i wydajniejszych układów. "Ogłoszenie celów (UE w dziedzinie energii i klimatu) w marcu 2007 roku przez szefów 27 unijnych państw członkowskich i rządów było pierwszym dużym krokiem na drodze uznania potrzeby wyraźniejszego zwrotu w kierunku bardziej zrównoważonego systemu energetycznego" - zauważył profesor Arthouros Zervos, Przewodniczący EREC. "Teraz najwyższy czas na kolejny krok: wdrożenie niezbędnych przepisów i narzędzi, aby przełożyć zapowiadane cele na rzeczywistość i dowieść wiarygodności i odpowiedzialności Europy. Dyrektywa dotycząca energii odnawialnej powinna zostać przyjęta tak szybko jak to możliwe."

Powiązane artykuły