European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Opracowanie zasobów dotyczących przetwarzania siatkowego

Finansowane przez UE ośrodki badawcze opracowały platformę handlową służącą do zakupu i sprzedaży standardowych zasobów obliczeniowych. Partnerzy projektu GridEcon ("Modele biznesowe systemów przetwarzania siatkowego") chcą, aby tego rodzaju przetwarzanie było używane tak pows...

Finansowane przez UE ośrodki badawcze opracowały platformę handlową służącą do zakupu i sprzedaży standardowych zasobów obliczeniowych. Partnerzy projektu GridEcon ("Modele biznesowe systemów przetwarzania siatkowego") chcą, aby tego rodzaju przetwarzanie było używane tak powszechnie jak elektryczność. Projekt GridEcon jest finansowany w ramach tematyki programu IST (Information Society Technologies) europejskiego Szóstego Programu Ramowego (6PR) kwotą w wysokości 2,35 mln euro. Dzięki tej platformie handlowej użytkownicy będą mogli składać oferty dotyczące dostępnej mocy obliczeniowej lub zapraszać do składania ofert na określony czas przetwarzania. Według naukowców platforma opracowana w projekcie GridEcon będzie służyć z powodzeniem w przyszłości jako skuteczny mechanizm rynkowy. Partnerzy programu GridEcon opracowali wirtualną giełdę zasobów obliczeniowych. Platforma ta umożliwia walidację nowych usług dostępnych na rynku. Według założeń głównym celem projektu GridEcon było poprawienie funkcjonalności istniejącej technologii przetwarzania siatkowego w odniesieniu do operacji handlowych. W przeszłości oferowano zwykle tylko nadmiarową moc obliczeniową, jednak projekt GridEcon stwarza nowe możliwości. Platforma ta ma charakter otwarty oraz daje użytkownikom możliwość kupna i sprzedaży na własnych warunkach. Dzięki temu kupujący mogą także być sprzedawcami. Jeśli firma dysponuje dużą infrastrukturą komputerową, może zaoferować nadmiarową moc obliczeniową, ale w razie potrzeby może także składać zapotrzebowanie na zwiększoną moc. "Jednym z głównych celów platformy było zapewnienie łatwości obsługi i konfiguracji", mówi dyrektor techniczny projektu GridEcon, prof. Joern Altmann. "Cała złożoność systemu jest niewidoczna, ponieważ nie chcieliśmy, aby użytkownicy musieli się tym zajmować". Badacze biorący udział w projekcie GridEcon zaprojektowali i przetestowali jeden mechanizm rynkowy. Z kolei firmy korzystające z platformy mogą opracować inny mechanizm rynkowy, a następnie wdrożyć tę nową funkcjonalność. Jak stwierdzili partnerzy, przykład ten ilustruje elastyczność platformy GridEcon i pokazuje możliwości wdrożeń na różnych potencjalnych typach rynków. Platforma jest dostępna w ramach licencji otwartej, a całość kodu można pobrać z witryny internetowej projektu GridEcon. "Rozpoczęliśmy opracowywanie giełdy ofert, która umożliwi użytkownikom wskazanie prognozowanych cen na podstawie ofert na przyszłych rynkach", mówi Sonja Klingert, koordynatorka projektu Grid Econ z niemieckiego Uniwersytetu Międzynarodowego. Zwraca ona uwagę, że sklep Amazon zajmujący się globalną sprzedażą detaliczną wdrożył pewne przyszłościowe rozwiązania w swojej platformie EC2 (Elastic Computer Cloud). "To zachęciło nas do działań, ponieważ zobaczyliśmy, że zmierzamy we właściwym kierunku", kontynuuje Sonja Klingert. "Naszym zadaniem było opracowanie platformy i jej przetestowanie. Wyniki testów okazały się naprawdę obiecujące, jeśli chodzi o funkcjonalność i czasy reakcji systemu. Może ona z powodzeniem służyć w przedsięwzięciach handlowych", dodaje. "Uatrakcyjniliśmy witrynę internetową tak, aby przedsiębiorcy dostrzegli potencjał platformy i rozpoczęli korzystanie z niej". Wiele partnerów projektu GridEcon nawiązało już kontakt z potencjalnymi użytkownikami poszukującymi możliwości biznesowych w tej dziedzinie. Zwiększa się także liczba osób odwiedzających witrynę internetową.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły