CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Energetyka fotowoltaiczna w UE rośnie w siłę

Czy fotowoltaiczna (PV) energia elektryczna zdobywa świat przebojem? Ostatnie dane opublikowane przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej wskazują na stały, rosnący trend w tym obszarze ekologicznej energii. Nowo zamontowane ogniwa PV wygenerowały 7,4 gigawatów...

Czy fotowoltaiczna (PV) energia elektryczna zdobywa świat przebojem? Ostatnie dane opublikowane przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej wskazują na stały, rosnący trend w tym obszarze ekologicznej energii. Nowo zamontowane ogniwa PV wygenerowały 7,4 gigawatów (GW) energii w 2009 r. w ujęciu globalnym, z czego 5,8 GW przypada na produkcję europejską - czytamy w 9. rocznym raporcie o stanie branży fotowoltaicznej, który został opublikowany 6 września. Na terenie UE znalazło się 75% ogniw PV zamontowanych w 2009 r. Według wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Energii (IE) WCB, łączna zainstalowana moc PV (nowa i istniejąca) wyniosła na dzień 31 grudnia 16 GW, stanowiąc około 70% z 22 GW globalnej mocy PV. Analiza pokazuje, że około ćwierć miliona gospodarstw domowych w Europie może być zasilanych zaledwie 1 GW przez 1 rok. Ponad 20% z 27,5 GW nowej mocy zainstalowanej w samym tylko roku 2009 opierało się na energii PV. Ta liczba wzrosła z 0,7 GW do 5,8 GW z roku na rok. Rynkiem wykazującym największy wzrost były Niemcy z wynikiem 3,8 GW. Warto zauważyć, że około 2,3 GW podłączono do sieci energetycznej w okresie od października do grudnia. Włochy uplasowały się na drugim miejscu z wynikiem 0,73 GW, a za nimi Japonia (0,48 GW), USA (0,46 GW), Czechy (0,41 GW) i Belgia (0,3 GW). Niemcy otwierają również listę łącznej zainstalowanej mocy (9,8 GW), a za nimi plasuje się Hiszpania (3,5 GW). Ustawodawstwo w zakresie energii odnawialnej w tych krajach przyczyniło się do wzrostu tych liczb. Mimo takiego wzrostu rozkwitający rynek PV nadal ma możliwości rozwoju. Energia PV stanowiła 0,4% całej dostarczanej energii elektrycznej w UE w 2009 r., a w skali globalnej jej udział wyniósł zaledwie 0,1%. Raport WCB szacuje, że globalna produkcja ogniw PV wzrosła o 56% do 11,5 GW rok do roku oraz o 0,1% do 2 GW w UE. Światowymi liderami w 2009 r. były Chiny (4,4 GW), a za nimi Tajwan (1,6 GW) i Malezja (0,72 GW). Tymczasem, mimo że niektóre przedsiębiorstwa postanowiły ograniczyć lub anulować swoje plany rozwoju produkcji PV na skalę globalną w roku 2008 i 2009, nowi gracze, tacy jak przedsiębiorstwa powiązane z sektorem energetycznym, wkroczyli na scenę i zapewnili branży impuls, skutecznie kompensując potencjalne straty. Raport WCB wskazuje również, że zmiany na rynku, przechodzenie od "dostaw do logiki opartej na zapotrzebowaniu i wynikająca z tego nadmierna podaż modułów solarnych" wywołały gwałtowny spadek cen o około 50% w okresie 2 lat. Każdy wat był sprzedawany za około 1,5 EUR. Jeżeli chodzi o technologię, to WCB wskazuje, że płytki krzemowe zagarnęły lwią część rynku w 2009 r., zyskując przytłaczające 80%. W tym samym roku cienkowarstwowe produkty solarne powiększyły swój udział w rynku do 16%-20%. "Istniejący miks technologii PV tworzy solidne podstawy dla rozwoju sektora w przyszłości, gdyż żadna pojedyncza technologia nie jest w stanie zaspokoić najróżnorodniejszych potrzeb konsumentów" - twierdzi WCB. "Różnorodność technologii PV stanowi zabezpieczenie przed 'blokadą na drodze' do wdrożenia solarnej, fotowoltaicznej energii elektrycznej, jeżeli ograniczenia materiałowe lub przeszkody techniczne utrudnią dalszy rozwój lub postęp na którejś ze ścieżek technologicznych." Dane, pozyskane od ponad 300 przedsiębiorstw z międzynarodowych rynków, skupiły się zwłaszcza na rynku UE oraz Chinach, Indiach, Japonii, USA i Tajwanie. Badania zapewniają również wgląd w to, co dzieje się obecnie w sektorze pod względem badań naukowych, produkcji i wprowadzania PV na rynek. Należy zauważyć, że z uwagi na trudną sytuację na rynku oraz mniejszą liczbę przedsiębiorstw, które są gotowe publikować poufne dane, informacje za rok 2009 mogą być obarczone wyższą niepewnością niż w latach poprzednich - informuje WCB.

Kraje

Belgia, Chiny, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Japonia, Malezja, Tajwan, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły