CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Niskie dawki promieniowania mogą wywołać chorobę serca i udar

Ryzyko choroby serca lub udaru z powodu niskiej dawki promieniowania, takiej jak stosowana w szpitalach czy rentgenach dentystycznych, było zdecydowanie niedoceniane według wyników nowych badań sfinansowanych częściowo przez Komisję Europejską. Wyniki badań, opublikowane w ubi...

Ryzyko choroby serca lub udaru z powodu niskiej dawki promieniowania, takiej jak stosowana w szpitalach czy rentgenach dentystycznych, było zdecydowanie niedoceniane według wyników nowych badań sfinansowanych częściowo przez Komisję Europejską. Wyniki badań, opublikowane w ubiegłym tygodniu w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Computational Biology, wskazują na poziom ryzyka podobny do wykazywanego we wcześniejszych badaniach promieniowania, obejmujących pracowników instalacji jądrowych. Zespół badawczy z Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania, zbudował model matematyczny do przewidywania ryzyka choroby sercowo-naczyniowej związanego z niskimi dawkami promieniowania. Wyniki pokazały, że zagrożenie chorobą wieńcową lub udarem - obecnie dwiema głównymi przyczynami zgonów w krajach rozwiniętych - zmienia się proporcjonalnie do dawki promieniowania. Badania stanowią część finansowanego ze środków unijnych, pięcioletniego projektu CARDIORISK (Mechanizmy zagrożeń sercowo-naczyniowych w następstwie niskich dawek promieniowania), który uzyskał dofinansowanie w wysokości 3,8 mln EUR z tematu EURATOM-ROZSZCZEPIENIE Siódmego Programu Ramowego (7PR). Prowadzące do zgonu lub inwalidztwa choroby serca oraz udar stanowią ogromne obciążenie gospodarcze dla instytucji opieki zdrowotnej w całym rozwiniętym świecie. Tylko Wlk. Brytanii same choroby serca są przyczyną największej liczby zgonów, powodując każdego roku przedwczesne zejście ponad 125.000 osób. Czynniki dietetyczne często mają swój udział w chorobach serca, niemniej autorzy raportu z badań twierdzą, że istnieją dowody na wzrost zagrożenia w grupach "narażonych zawodowo", jak np. pracownicy instalacji jądrowych. Naukowcy wiedzą już od jakiegoś czasu, że wyższy odsetek przypadków z problemami sercowo-naczyniowymi obserwuje się u wielu grup pacjentów poddawanych wcześniej leczeniu z użyciem wysokich dawek radioterapii, która może powodować zapalenie mięśnia sercowego i tętnic, niemniej najnowsze wyniki badań pokazują związek choroby sercowo-naczyniowej ze znacznie niższymi dawkami promieniowania w grupach takich jak pracownicy instalacji jądrowych. Powody wyjaśniające te powiązania nie zostały jeszcze poznane. Dr Mark Little wraz z zespołem badawczym z Imperial College w Londynie badał hipotezę, czy promieniowanie zabija monocyty (typ białych krwinek) w ścianach tętnic, które w innym przypadku związałyby się z białkiem chemotaktycznym monocytów typu 1 (MCP-1). W konsekwencji wyższy poziom MCP-1 powoduje zapalenie, prowadzące do choroby sercowo-naczyniowej. Autorzy raportu z badań twierdzą, że "pojawiają się dowody na nadmierne ryzyko choroby sercowo-naczyniowej w różnych grupach zawodowych, narażonych w miejscu pracy na działanie promieniowania frakcjonowanego w małych dawkach/frakcjach. Mechanizmy wpływu promieniowania frakcjonowanego o niskich dawkach na pojawienie się choroby sercowo-naczyniowej nie są jasne." Obecnie planowane są dalsze badania nad chorobami serca wywołanymi przez promieniowanie w celu odkrycia stojącego za nimi procesu biologicznego.