Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe biomarkery do wczesnego ostrzegania o chorobie układu krążenia

Finansowani ze środków UE naukowcy zidentyfikowali biomarkery powiązane z wczesnymi objawami choroby układu krążenia, co może zaowocować wcześniejszą diagnostyką.

Długofalowym celem finansowanego ze środków UE projektu EU-MASCARA (Markers for sub-clinical cardiovascular risk assessment) jest zastosowanie nowych biomarkerów do wspomagania klinicystów w prognozowaniu ryzyka i podejmowaniu wczesnej interwencji. Najskuteczniejsze biomarkery zostaną wbudowane w nowatorskie testy na bazie biochipów do użytku klinicznego. Dzięki wykrywaniu bardzo wczesnych stadiów chorób układu krążenia, które nie wywołują jeszcze objawów, markery mogą wspomóc personel medyczny w ocenie ryzyka rozwoju u danego pacjenta choroby objawowej, a przez to ułatwić wcześniejsze wdrożenie profilaktyki. To pomoże obniżyć koszty opieki zdrowotnej i w ostatecznym rozrachunku uratować życie. Choroby układu krążenia, które mogą skutkować atakiem lub niewydolnością serca oraz udarem, są jednymi z głównych przyczyn zgonów na świecie. Konsorcjum korzystało z ogromnego wsparcia MŚP w kluczowych obszarach zaawansowanych technologicznie badań, takich jak testowanie biomarkerów, przetwarzanie i analiza danych oraz opracowywanie testów. Z jednej strony B+R w opiece zdrowotnej są często kosztowne i czasochłonne, ale z drugiej potencjalne możliwości rynkowe nowych narzędzi analitycznych, zapewniających dokładność i redukcję kosztów, są ogromne. Zespół pracuje aktualnie nad połączeniem nowych biomarkerów z tymi o bardziej ugruntowanej pozycji, aby opracować spójny model predykcyjny. Umożliwi on osiągnięcie bardziej zintegrowanej analizy złożonych danych powiązanych z chorobami układu krążenia. Niektóre czynniki, takie jak podwyższone ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu są często łączone z wyższym ryzykiem zapadnięcia na chorobę układu krążenia, ale precyzyjna ocena tych parametrów – a więc precyzyjny sposób prognozowania zdrowia sercowo-naczyniowego – nie została jeszcze w pełni wypracowana. Taki jest właśnie cel projektu EU-MASCARA. Próbki krwi i moczu pobrane od 350 pacjentów z nadciśnieniem i bez poddano analizie w celu wyselekcjonowania cząsteczek, które można byłoby wykorzystać do zidentyfikowania zagrożenia chorobą układu krążenia. Do identyfikacji biomarkerów posłużyły także dane z innej kohorty liczącej 800 pacjentów. Po opracowaniu pomiaru peptydów w moczu zespół był w stanie wykazać jego skuteczność w prognozowaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak atak serca. To oznacza, że na podstawie paneli peptydowych można rozpoznać bardzo wczesne etapy choroby układu krążenia, kiedy nadal jest czas na podjęcie kroków mających zapobiec dalszemu postępowi choroby. Pacjenci byli monitorowani także pod kątem funkcji serca ze szczególnym naciskiem na choroby nerek, jako wysoki czynnik ryzyka choroby układu krążenia. Markery i czynniki genetyczne związane z budową, funkcją i zapaleniem mięśnia sercowego także były sprawdzane pod kątem ich możliwości predykcyjnych. Wreszcie przeprowadzono analizy z zakresu ekonomiki zdrowia, aby poinformować decydentów i interesariuszy o wartości społeczno-gospodarczej oceny biomarkerów. Dorobek projektu EU-MASCARA, nad którym prace mają się zakończyć w maju 2016 r., zostanie zaprezentowany w czasie ważnych sympozjów i będzie publikowany w cenionych czasopismach zajmujących się problematyką sercowo-naczyniową. Więcej informacji: witryna projektu EU-MASCARA

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły