Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Więcej biogazu, mniej benzyny

Jak sądzisz, co jest bardziej toksyczne dla środowiska? Benzyna czy biogaz? Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Szwecji pokazują, że benzyna jest bardziej szkodliwa, ponieważ biogaz z odpadów generuje o 95%, a nie jak wcześnie sądzono o 80%, mniej emisji gazów cieplarnianyc...

Jak sądzisz, co jest bardziej toksyczne dla środowiska? Benzyna czy biogaz? Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Szwecji pokazują, że benzyna jest bardziej szkodliwa, ponieważ biogaz z odpadów generuje o 95%, a nie jak wcześnie sądzono o 80%, mniej emisji gazów cieplarnianych. Atrakcyjność biogazu zwiększa się wraz z odkryciem, że kilka ulepszeń w biogazowniach może podnieść ten poziom do 120%, sprawiając, że biogaz będzie bardziej niż neutralny dla klimatu. Naukowcy z Uniwersytetu w Lund, Szwecja, badali z ramienia Szwedzkiej Agencji Energetycznej biogazownię w miejscowości Scania, aby określić produkcję emisji. Analiza wykonana w tym zakładzie pomoże naukowcom w dalszych badaniach i optymalizowaniu innych obiektów biogazowych. W Szwecji jest około 20 obiektów generujących biogaz przeznaczony dla przemysłu motoryzacyjnego. Zdaniem naukowców powstający w tych zakładach biogaz to równie doskonały wynik, jak ten osiągany przez oczyszczalnie ścieków wykorzystujące osad ściekowy. "Badany przez nas zakład jest dosyć reprezentatywną, przeciętną biogazownią, przetwarzającą odpady i obornik. W ramach naszych badań obliczyliśmy emisje dla całego łańcucha produkcji, ujmując zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie" - wyjaśnia Mikael Lantz, doktorant w zakładzie Studiów Środowiskowych i Systemów Energetycznych Uniwersytetu w Lund. "Rysem charakterystycznym naszych badań jest włączenie czynników pośrednich, które wcześniej nie były brane pod uwagę, jak na przykład zachowanie gleby po zamianie nawozu mineralnego na bionawóz" - dodaje. "Ponadto ilość metanu wypłukiwanego z zakładu została zmierzona, a nie przyjęta w oparciu o standardowe dane, co często ma miejsce w tego typu analizach." W toku badań stwierdzono, że biogaz uwalnia 16 gramów gazów cieplarnianych w postaci metanu, dwutlenku węgla (CO2) oraz tlenku diazotu na kilowatogodzinę. W porównaniu z benzyną te emisje są niższe o około 95% i korzystniejsze od standardowych wartości stosowanych obecnie. Zespół zasugerował, że biogaz może stać się nawet przyjaźniejszy dla środowiska w przypadku wykorzystania wiórów drewnianych do ogrzewania zakładów produkujących gaz. Ponadto ta metoda może być nawet korzystniejsza dla kieszeni producentów w perspektywie długoterminowej. "Kolejną sugestią jest przykrywanie składów bionawozów, aby obniżyć straty azotu i ograniczyć rozcieńczanie wodą deszczową" - mówi Lantz. "W tym zakładzie już wprowadzono te środki. Stosując się również do kilku innych zaleceń można obniżyć emisje o 120% poniżej wyniku dla benzyny, podnosząc koszty produkcji zaledwie o kilka [szwedzkich] öre [odpowiednik ułamka eurocenta] na kWh gazu samochodowego." Świadomość oddziaływania na środowisko jest wśród Europejczyków wyższa niż kiedykolwiek dotąd. Eksperci są przekonani, że biogaz może przynieść korzyści wielu sektorom, zwłaszcza rolnictwu. Biogaz zapewni nie tylko zwiększenie wydajności nawożenia, ale również przyniesie rolnikom większe oszczędności. Wiadomo obecnie, że biogaz generuje niższe emisje gazów cieplarnianych i jest tańszą alternatywą. Podkreślają oni również fakt, że biogaz generuje mniej zapachów i przyciąga mniej szkodników. Zważywszy na apel UE o obniżenie emisji CO2 o minimum 20% w kolejnej dekadzie, biogaz wydaje się być realnym, alternatywnym źródłem energii. Eksperci wskazują również, że może zostać wykorzystany w kogeneracji i transporcie paliwa. Można go również włączyć do europejskiej sieci gazowej.

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły