Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Czy finansowane przez UE badanie może zwiastować początek nowej ery w transporcie?

Czy systemy kooperacyjne są przyszłością transportu? Badacze pracujący w ramach projektu CVIS ("Układy kooperacyjne pojazdów oraz infrastruktury") twierdzą, że tak. Projekt został sfinansowany ze środków UE kwotą w wysokości 22 milionów euro. Ma na celu zaprojektowanie, zaprez...

Czy systemy kooperacyjne są przyszłością transportu? Badacze pracujący w ramach projektu CVIS ("Układy kooperacyjne pojazdów oraz infrastruktury") twierdzą, że tak. Projekt został sfinansowany ze środków UE kwotą w wysokości 22 milionów euro. Ma na celu zaprojektowanie, zaprezentowanie oraz ocenę wybranych zastosowań układów kooperacyjnych w środowiskach miejskich i międzymiastowych oraz w zarządzaniu frachtem, flotami oraz transportem publicznym. Prowadzony na dużą skalę projekt CVIS uzyskał wsparcie w ramach obszaru "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR). Stworzenie i wdrożenie powszechnie rozumianego języka umożliwiającego współpracę oraz wymianę informacji pomiędzy infrastrukturą i pojazdami przyniosłoby ogromne korzyści sektorowi transportowemu i ludności. Umożliwiłoby to zmniejszenie natężenia ruchu i zanieczyszczenia oraz zwiększyłoby bezpieczeństwo ruchu, skróciło czas podróży, a także przyczyniłoby się do zmniejszenia awaryjności samochodów. Partnerzy projektu CVIS twierdzą, że zmiany te zmniejszyłyby skalę występowania frustracji i wściekłości u kierowców. W ostatnich dekadach zjawisko to znacznie przybrało na sile. Według informacji uzyskanych w ramach projektu CVIS w przyszłości kierowanie pojazdami i korzystanie z infrastruktury w ramach układów kooperacyjnych przyczyni się do lepszego życia oraz wdrożenia inteligentnych systemów transportu (ITS). Do osiągnięcia tego celu niezbędne są informacje i technologie komunikacyjne w sektorze transportowym. "Na wszystkich kontynentach niektóre częstotliwości radiowe zostały zarezerwowane na potrzeby układów kooperacyjnych. W Stanach Zjednoczonych i Europie jest to częstotliwość 5,9 GHz, a w Japonii 5,8 GHz. Oznacza to, że ten element systemów ITS na pewno zostanie wdrożony", wyjaśnił koordynator projektu CVIS Paul Kompfner, dyrektor sektora transportu kooperacyjnego w organizacji ERTICO-ITS Europe - europejskiej sieci interesariuszy w dziedzinie systemów ITS i usług. "Można powiedzieć, że obecnie Europa jest w pewnym sensie liderem rozwoju i testowania technologii poprzez różnorodne badania". W skład konsorcjum CVIS wchodzą 62 instytuty badawcze i firmy pochodzące z 15 krajów europejskich. W jego ramach zaprojektowano platformę systemów ITS o charakterze otwartym, która może działać w różnych warunkach, między innymi może zostać zastosowana w urządzeniach przenośnych oraz systemach drogowych. Partnerzy projektu prowadzili także prace w zakresie opracowania szeregu fundamentalnych technologii w celu stworzenia zintegrowanej sieci samochodów na zasadach licencji otwartej. Zaprojektowano pełną infrastrukturę komunikacyjną, która funkcjonuje, korzystając z urządzeń, protokołów, standardów, oprogramowania pośredniczącego, interfejsów programowania aplikacji (API) oraz integracji międzyplatformowej. Partnerzy projektu stworzyli także platformę wykorzystującą obecną infrastrukturę komunikacyjną, na przykład łącza satelitarne, podczerwone oraz WiFi (ang. Wireless Fidelity). Według partnerów opracowano zestaw oprogramowania charakteryzujący się skalowalnością i otwartością (częściowo na zasadach licencji otwartej), który jest przystosowany do współpracy ze skalowalnym zestawem urządzeń. Za pomocą zestawu oprogramowania można zarządzać różnymi elementami prac wykonanych w ramach projektu CVIS, w tym komunikacją między pojazdami (V2V), zbieraniem danych o poruszających się pojazdach, zarządzaniem ruchem itd. Za pomocą tego zestawu można także zarządzać interfejsami API. Od chwili rozpoczęcia projektu CVIS w roku 2008 przetestowano różnorodne technologie w ramach różnych testów prowadzonych w siedmiu krajach. Partnerzy projektu twierdzą, że sieć samochodów wywrze ogromny wpływ na korzystanie z dróg oraz stanie się modelowym rozwiązaniem, na którym będą opierać się pozostałe projektowane systemy ITS.

Powiązane artykuły