Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy z Imperial College otrzymują granty ERBN dla doświadczonych naukowców

Naukowcy z Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania, otrzymali granty dla doświadczonych naukowców od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) na łączną kwotę ponad 7,5 mln EUR. Prestiżowe stypendia naukowe zostaną wykorzystane przez profesora Tima Coulsona, dr Serafima ...

Naukowcy z Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania, otrzymali granty dla doświadczonych naukowców od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) na łączną kwotę ponad 7,5 mln EUR. Prestiżowe stypendia naukowe zostaną wykorzystane przez profesora Tima Coulsona, dr Serafima Kalliadasisa, profesora Russella Cowburna i profesora Simona Donaldsona na prowadzenie pionierskich badań w zakresie fizyki, matematyki, biologii i inżynierii. Profesor Coulson opracuje i przetestuje nową teorię, która pomoże przewidywać wpływ zmian środowiskowych na naturalne populacje. "Interesuję się tą dziedziną, ponieważ stawia wysokie wymagania, ponieważ to nauka wymagająca szerszej perspektywy, jak również z powodu jej nieco kontrowersyjnego charakteru" - mówi. "Sądzę, iż nieodzownym jest poddanie w wątpliwość istniejących paradygmatów, kiedy ewidentnie nie są one w stanie odpowiedzieć na konkretne pytanie. Na zakończenie prac finansowanych z grantów ufam, że będę mieć większą niż mam w tej chwili wiedzę na temat środowiska naturalnego. Pogłębianie wiedzy pobudza moją motywację. Obecnie nie mamy dobrych przeczuć, co do sposobu w jaki populacje zareagują na zmiany środowiskowe, a ja chciałbym zyskać głębszy wgląd w te skutki" - dodaje. Dr Kalliadasis pracuje nad modelami matematycznymi, które opisują sposób, w jaki zachowują się płyny, kiedy wchodzą w kontakt z innymi płynami lub powierzchniami stałymi. "Sposób zachowania się płynów między fazami i wchodzenia w interakcje ze stałymi granicami jest niezwykle złożony" - wyjaśnia. "Zrozumienie go wymaga synergicznego podejścia opartego na zrównoważonym połączeniu teorii i obliczeń na styku matematyki stosowanej, dynamiki płynów, fizyki chemicznej i procesów stochastycznych, którego nigdy wcześniej nie zastosowano w tej dziedzinie." Modele dr Kalliadasisa umożliwią mu analizę "międzyfazowych przepływów" na wielu szczeblach - od skali mikroskopowej po wielką. Oczekuje się, że jego odkrycia znajdą zastosowanie w kilku dziedzinach nauki i technologii, w tym w badaniu prądów grawitacyjnych pod wodą i w wypływach lawy, w procesach przenoszenia ciepła i transportu materiałów sypkich oraz w wielu przedsięwzięciach inżynieryjnych. "W ostatecznym rozrachunku mamy nadzieję, że nasze modele staną się znaczną pomocą dla naukowców i inżynierów pracujących nad sterowaniem i optymalizowaniem procesów i urządzeń, począwszy od mikroautomatyki strumieniowej, która zajmuje się płynami ograniczonymi do przestrzeni w skali mikrometrycznej po parametry biologiczne związane na przykład z mikrodrukowaniem i kierowaniem biologicznych populacji komórek wzdłuż wypukłości cieczy" - stwierdza dr Kalliadasis. Profesor Russell Cowburn przeznaczy grant na badanie spintroniki (nauki o wykorzystywaniu spinu elektronów do przechowywania, przetwarzania i otrzymywania informacji) w celu opracowania nowych mikroukładów, które mogą przechowywać tysiące razy więcej danych niż jest to obecnie możliwe. Dane są przechowywane w aktywnych elementach mikroukładów, które znajdują się na powierzchni chipów krzemowych, natomiast nowe chipy będą zawierać wiele aktywnych elementów ułożonych jedne na drugich. "Podchodzę do tego grantu z ogromnym entuzjazmem, ponieważ dzięki niemu przechodzimy od badań nad nowym rodzajem fizyki podstawowej do ewentualnej komercjalizacji produktu końcowego. Zasadniczo zaczynamy od fizyki, która jeszcze nie została odkryta, a kończymy na czymś, co może zostać wykorzystane w iPodzie" - mówi profesor Cowburn. Profesor Donaldson bada złożone problemy matematyczne powiązane z teorią ciągów (teorią fizyki cząstek, która mówi, że subatomowe cząstki mają jednowymiarowe ciągi) i einsteinowską teorią względności. Przyznany grant zostanie również wykorzystany do wparcia prac dwóch doktorantów i dwóch doktorów. Profesor wykorzysta liczby zespolone w równaniach algebraicznych do opisu wysoko-wymiarowych kształtów (tak jak można opisać koło za pomocą równania) i stawi czoła równaniom, których rozwiązania umykały matematykom przez dziesięciolecia. "Ufam, że grant pomoże mi dowieść, że istnieją rozwiązania tych częściowych równań różniczkowych" - stwierdza. "Grant pozwoli uczynić nawet więcej, bowiem umożliwi nam przyciągnięcie bystrych młodych ludzi, by szkolić się i pracować wraz z nami w Imperial College. Mamy nadzieję, że wzbudzimy zainteresowanie najlepszych młodych matematyków na całym świecie." Pionierski komponent Siódmego Programu Ramowego (7PR) - ERBN - finansowany z programu szczegółowego "Pomysły", dysponuje budżetem 7,5 mld EUR do roku 2013. Ma na celu wspieranie i zachęcanie "najlepszych, kreatywnych naukowców, uczonych i inżynierów wszystkich narodowości ze wszystkich dziedzin naukowych" do pracy w europejskich organizacjach badawczych. Granty dla doświadczonych naukowców wspierają najlepszych, starszych naukowców, podczas gdy młodsi, kształtujący się liderzy naukowi mogą otrzymać granty dla początkujących naukowców. Od swego powstania w 2007 r. ERBN sfinansowała ponad 900 projektów.

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły