Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Portugalscy naukowcy zdobywają granty ERBN dla początkujących naukowców

Portugalscy naukowcy zdobywają silniejszą pozycję w świecie nauki, czego przykładem jest pięciu młodych kierowników zespołów, którym udało się zdobyć granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla początkujących naukowców. To największy jak dotąd sukces portugalskich ...

Portugalscy naukowcy zdobywają silniejszą pozycję w świecie nauki, czego przykładem jest pięciu młodych kierowników zespołów, którym udało się zdobyć granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla początkujących naukowców. To największy jak dotąd sukces portugalskich naukowców w ramach tego dużego, unijnego programu finansowania. Pięciu naukowców (3 kobiety i 2 mężczyzn) otrzyma od 1 do 1,5 mln EUR na prowadzenie badań przez okres 5 lat. Wszyscy mają trzydzieści kilka lat, a czwórka z nich stworzyła już własne zespoły naukowe. Ich wysiłki badawcze skoncentrują się przede wszystkim na podziale, ruchu i starzeniu się komórek, na sposobie przystosowywania się bakterii do środowiska oraz na reakcjach zapalnych na chorobę. Trzy kobiety, Isabel Gordo, Mónica Bettencourt-Dias i Teresa Teixeira, pracują w Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) w Oeiras, instytucie naukowym zaangażowanym w działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie biologii, biomedycyny i genetyki. Bruno Santos Silva pracuje w Instituto de Medicina Molecular w stolicy Portugalii, Lizbonie, a Hélder Maiato pracuje w Instituto de Biologia Molecular e Celular w Porto. Wyniki ich prac będą mieć zasadnicze znaczenie dla naukowców, którzy chcą określić przyczyny nowotworów, niepłodności i syndromów związanych z wiekiem. Prace dr Bettencourt-Dias będą krokiem naprzód dzięki badaniu, w jaki sposób liczba i architektura struktur zwanych centriolami podlega regulacji w rozmaitych komórkach. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że centriole pełnią kluczową rolę w czasie podziału komórek i są odpowiedzialne za prawidłowe oddzielenie chromosomów. Mają również swój udział w ruchliwości komórek, która jest niezbędna w różnych procesach fizjologicznych w toku rozwoju, w tym w migracji komórek podczas regeneracji tkanek i rozwoju embrionalnego. Dr Teixeira będzie badać pojedyncze telomery, które są sekwencjami DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) występującymi na końcach chromosomów i skracają się wraz z kolejnymi podziałami komórkowymi oraz skutki zmian strukturalnych dla na zdolność komórek do proliferacji. Dr Maiato będzie dalej rozwijać techniki i wyniki uzyskane już przez jego zespół badawczy. Wynikiem prac ma być skuteczne wyjaśnienie roli struktury zwanej kinetochorem, która odgrywa kluczową rolę w podziale komórek. Badania naukowe prowadzone przez dr Gordo przyniosą naukowcom zajmującym się biologią ewolucyjną ważkie informacje na temat procesu adaptacji. Jej prace koncentrują się na bakteriach Escherichia coli, rzucając wyraźniejsze światło na biologię bakterii, sposób ich ewolucji i adaptacji do nowych środowisk oraz ich zróżnicowanie. Grant ERBN dla początkujących naukowców pozwoli dr Santosowi skupić uwagę na molekułach i procesach leżących u podstaw reakcji zapalnych, w których rolę pośredników odgrywają komórki T układu immunologicznego w odpowiedzi na infekcję. Immunologowie skorzystają z wyników badań dr Santosa, którego odkrycia mogą pomóc w opracowaniu nowych lub skuteczniejszych szczepionek chroniących przez przewlekłymi zakażeniami, np. gruźlicą. Głównym celem grantów ERBN dla początkujących naukowców jest zapewnienie wsparcia niezależnym naukowcom na początkowym etapie kariery, którego potrzebują, aby prowadzić swoje prace. Doskonałość naukowa ma kluczowe znaczenie dla otrzymania takiego grantu. Pomimo stosunkowo niewielkiego doświadczenia naukowego, od około 2 do 10 lat, naukowcy otrzymujący granty ERBN dla początkujących są na dobrej drodze do zaoferowania Europejczykom ambitnych i pionierskich badań naukowych.

Kraje

Portugalia

Powiązane artykuły