European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Badania, przedsiębiorczość i ekologiczna energia na pierwszych miejscach programu ministrów

Na spotkaniu Rady ds. Konkurencyjności dnia 26 maja unijni ministrowie poparli propozycję hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE, aby nadać Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) "społeczny wymiar", stwierdzając wyraźnie, że naukę należy wykorzystywać do walki z ubóstwem i wyk...

Na spotkaniu Rady ds. Konkurencyjności dnia 26 maja unijni ministrowie poparli propozycję hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE, aby nadać Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) "społeczny wymiar", stwierdzając wyraźnie, że naukę należy wykorzystywać do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ministrowie pochylili się również na szeregiem kluczowych zagadnień, które mają wpływ na badania naukowe, przedsiębiorczość, rynek wewnętrzny i agendę cyfrową. Zdaniem hiszpańskiej Minister ds. Nauki i Innowacji, Cristiny Garmendii, sukces programu badań naukowych, rozwoju i innowacji (BR+I) hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE "wyznaczył nauce istotną rolę w osiąganiu większej spójności społecznej i zdecydowanym zwalczaniu ubóstwa w ramach europejskich priorytetów politycznych". W wypowiedzi dla dziennikarzy po zakończeniu spotkania Rady ds. Konkurencyjności pani minister stwierdziła: "Hiszpańska prezydencja jest przekonana, że cały program nakreślony na początku jej kadencji został z powodzeniem zrealizowany". Z dniem 1 lipca Hiszpania przekaże Belgii prezydencję w Radzie UE. Zdaniem Garmendii UE gorliwie dąży do promowania i pobudzania doskonałości naukowej, kariery i mobilności naukowców oraz zarządzania infrastrukturami. Potwierdzając po raz kolejny stanowisko Rady, która wspierać będzie inicjatywy zmierzające do zmniejszenia obciążeń administracyjnych w europejskich programach naukowych, Garmendia zauważyła, że synergię między strategiami innowacji i rozwoju należy dalej zgłębiać. Naukowcy, użytkownicy i przedsiębiorcy, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ogromnie na tych działaniach skorzystają. Komisja Europejska poddała pod dyskusję wiele opcji, w tym uproszczenie warunków finansowania poprzez przyjęcie standardowych praktyk księgowych dla beneficjentów oraz dopuszczalnego wskaźnika błędu właściwego dla danego typu badań naukowych. W zakresie B+R Unia Europejska ma nadzieję osiągnąć do 2020 roku 3% zaangażowanie w B+R i wzywa państwa członkowskie do ustalenia własnych, krajowych celów w zakresie B+R z uwzględnieniem odpowiednio okoliczności i punktu wyjścia. Tymczasem hiszpańska prezydencja wylansowała inicjatywę internetową, prosząc europejskich obywateli o oddawanie głosów na najpilniejszy cel badawczy spośród 14 problemów zaproponowanych przez 14 znanych postaci, w tym hiszpańską uczoną Margaritę Salas i brytyjską prymatolog Jane Goodall. Zwycięska propozycja wzywa naukowców do opracowania bardziej energooszczędnego sposobu magazynowania energii do roku 2030. Na drugim miejscu listy znalazły się sztuczne organy produkowane w laboratoriach w celu zastąpienia uszkodzonych, a na trzecim opracowanie robotów do pomagania ludziom w codziennych obowiązkach. Jeżeli chodzi o samochody ekologiczne ministrowie podkreślili, że państwa członkowskie powinny być zachęcane do przyjęcia i wdrożenia zharmonizowanego rozwiązania dotyczącego ekologicznych i energooszczędnych pojazdów. Wezwali również główne strony zainteresowane do korzystania z energii pochodzącej ze zrównoważonych i bezpiecznych źródeł na potrzeby budowy inteligentnych sieci i ładowania samochodów elektrycznych, mając cały czas na uwadze, że sektory energetyczne w państwach członkowskich różnią się od siebie. Ogólnie ministrowie stwierdzili, między innymi, że wachlarz badań naukowych nad różnymi technologiami nie powinien być zawężany i że należy położyć nacisk na doskonałość naukową, aby prace nad alternatywnymi mechanizmami napędowymi otrzymywały ukierunkowane finansowanie przeznaczone na badania naukowe. Głównym celem Rady ds. Konkurencyjności, powołanej w 2002 r., jest spójniejsze i lepiej skoordynowane zarządzanie badaniami naukowymi, przedsiębiorczością i sprawami rynku wewnętrznego powiązanymi z konkurencyjnością UE. W skład rady wchodzą między innymi ministrowie ds. europejskich, przemysłu i badań naukowych.

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły