CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Ryzyko zgonu sercowego wzrasta wraz z pojawieniem się powszechnego wzorca EKG

Naukowcy z Niemiec, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że elektrokardiogram (EKG) niespodziewanie dużej liczby osób między 35 a 54 rokiem życia wykazuje wzorzec wczesnej repolaryzacji (ERP). Osoby, u których występuje ERP, zwłaszcza mężczyźni, wydają si...

Naukowcy z Niemiec, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że elektrokardiogram (EKG) niespodziewanie dużej liczby osób między 35 a 54 rokiem życia wykazuje wzorzec wczesnej repolaryzacji (ERP). Osoby, u których występuje ERP, zwłaszcza mężczyźni, wydają się być objęte wyższym ryzykiem zgonu sercowego. EKG wychwytuje malutkie fale elektryczne generowane przez bijące serce za pomocą elektrod umieszczonych na skórze i dostarcza w ten sposób informacji na temat kondycji serca. ERP to typ wzorca tych fal, który często uwidacznia się na EKG i - jak sugerowały wcześniejsze badania - może wiązać się z podwyższonym ryzykiem zgonu sercowego. Wyniki badań, zaprezentowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Medicine, stanowią dorobek projektu CARDIOGENICS (Identyfikacja genetycznych źródeł choroby wieńcowej poprzez łączenie stopniowych badań asocjacyjnych całego genomu z transkryptomicznymi i funkcjonalnymi badaniami genomicznymi istotnych wariantów genetycznych), dofinansowanego na kwotę 10 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną śmierci w rozwiniętym świecie. Około 50% przypadków powoduje zatrzymanie akcji serca (tj. krew nie jest pompowana do serca), po którym w 95% przypadków w ciągu kilku minut następuje zgon. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) może utrzymać chorego do momentu, kiedy lekarze będą mogli użyć defibrylatora, aby wznowić pracę serca. Profesor Stefan Kääb z monachijskiego szpitala uniwersyteckiego przy Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Niemcy, wraz z kolegami, rozpoczął dochodzenie, aby ustalić prewalencję ERP i jego powiązanie ze zgonem sercowym. Zespół ocenił również umieralność z powodu różnych przyczyn w ramach finansowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) badań MONICA (Monitoring trendów i determinantów chorób sercowo-naczyniowych), podczas których przebadano pod kątem chorób sercowo-naczyniowych 10 milionów osób z 21 państw. Projekt KORA przedstawił dane zgromadzone w niemieckim regionie Augsburga. Dzięki wynikom ostatnich badań świat medyczny zyskuje nowe informacje na temat powiązania ERP ze zgonem sercowym. Profesor Kääb wraz z zespołem wybrał 1.945 uczestników badań MONICA/KORA w wieku od 35 do 54 lat i przeanalizował ich EKG. Na tej podstawie zidentyfikowano ERP w 13,1% przypadków. Naukowcy odkryli również, że osoby, u których zaobserwowano ERP w przedziale wiekowym 35-54 są narażone na dwa razy wyższe ryzyko zgonu sercowego, a w przypadku mężczyzn zagrożenie było o 2,65 raza wyższe. Wyniki pokazały, że ryzyko zgonu sercowego w przypadku ERP zlokalizowanego w dolnej części serca (dolna lokalizacja) zwiększa się trzykrotnie u kobiet i mężczyzn z tej grupy wiekowej, a czterokrotnie w grupie samych mężczyzn. Ponadto zespół odkrył, że ERP ma ścisłe powiązanie z podwyższonym ryzykiem zgonu w ogóle, ale mniejsze niż z powodu zgonu sercowego. W ramach koordynowanego przez Universität zu Lübeck w Niemczech projektu CARDIOGENICS prowadzone są badania opierające się na najnowszych zdobyczach genomiki, aby zidentyfikować geny ryzyka choroby wieńcowej i zawału serca. Projekt CARDIOGENICS, którego zakończenie zaplanowano na wrzesień 2010 r., zgromadził ekspertów z Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch. Jego wyniki są również powiązane z badaniami prowadzonymi w ramach programu MONICA/KORA, które skupiają się na osobach w średnim wieku, pochodzących z Europy Środkowej.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły