Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Mieszana rzeczywistość miejska dla poprawy miast

Naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, wynieśli naukę z laboratorium na ulicę, aby pobudzić do większego zaangażowania w życie miejskie. Partnerzy projektu IPCITY (Zintegrowany projekt na temat interakcji i obecności w środowiskach miejskich) zestawili...

Naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, wynieśli naukę z laboratorium na ulicę, aby pobudzić do większego zaangażowania w życie miejskie. Partnerzy projektu IPCITY (Zintegrowany projekt na temat interakcji i obecności w środowiskach miejskich) zestawili szereg technologii w rzeczywistej scenerii, aby umożliwić ludziom odkrywanie nowych aspektów ich miasta i wyrażenie opinii na temat kierunków jego przyszłego rozwoju. Projekt IPCITY został dofinansowany na kwotę 5,27 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Celem czteroletniego projektu było wyposażenie mieszkańców, zwiedzających i ekspertów (np. pracowników lokalnych samorządów) w szereg technologii, które można wykorzystać w projektach rewitalizacji terenów miejskich, dużych imprezach, wydarzeniach edukacyjno-rozrywkowych, gawędach oraz w innych kontekstach. Technologia została opracowana przez europejskie konsorcjum liczące 11 członków w formie przenośnych i lekkich interfejsów nawiązujących do szeregu dyscyplin (np. kognitywistyki i antropologii), a następnie wdrożona w rzeczywistej scenerii. Pomysł stojący za koncepcją IPCITY polegał na rozwijaniu ducha współpracy wśród wszystkich uczestników, zwłaszcza w zakresie perspektyw i wizji przyszłości danego miasta. W styczniu 2010 r. partnerzy IPCITY przeprowadzili próbę technologii Time Warp w Kolonii, Niemcy. Prawdziwe pomniki, pejzaże miejskie i słynne punkty orientacyjne połączono z aplikacjami, aby zasugerować 60 uczestnikom, że zostali uwięzieni w zakrzywionej czasoprzestrzeni i muszą podjąć szereg wyzwań, by powrócić do teraźniejszości. Uczestnicy podejmowali działania wespół z elfami-pomocnikami, które były niewidoczne dla pozostałych obserwatorów, wchodząc z nimi w interakcje w świecie uwięzionym między rzeczywistością a wirtualnością. "Użytkownicy szybko przyzwyczaili się do technologii poszerzonej rzeczywistości, która ich otacza i reagowali w osobliwy sposób" - wyjaśnia koordynator projektu IPCITY, dr Rod McCall z Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) w Niemczech. "Przechodnie często byli zdezorientowani, co tak naprawdę się dzieje i nawet interweniowali, a dla uczestników było to przekonujące i zabawne doświadczenie." Time Warp normalnie rozgrywa się na starym mieście w Kolonii między zaledwie dwiema osobami, które wcielają się w role agentów, podróżują po przeszłych i przyszłych wersjach tego samego miasta i napotykają różne wyzwania na swojej drodze. Dr McCall wyjaśnia, że aplikacja zapewnia uczestnikom gry kontakt z historią i kulturą miasta. Oprócz tego, że jest zabawna i wciągająca, to zawiera element edukacyjny. Aplikacja zespołowa City Tales I obejmuje wycieczkę muzyczną pod nazwą StreetBeat, w czasie której podczas zwiedzania Berlina, stolicy Niemiec, uczestnicy słuchają muzyki miasta i opowieści na temat jego subkultur. W przypadku aplikacji City Tales II naukowcy z projektu IPCITY zainspirowali się popularnością witryn społecznych, takich jak portale społecznościowe. Aplikacja umożliwia użytkownikom przedstawienie własnych opowieści powiązanych z konkretnymi obszarami miasta i wniesienie wkładu w ogólny wygląd i nastrój samej technologii. W marcu 2010 r. zespół IPCITY zorganizował wydarzenie zamykające w Wiedniu, Austria, aby przedstawić wyniki projektu w ramach serii prezentacji oraz wystawy, pokazu, wykładu i dyskusji. Uczestnicy byli zachęcani do samodzielnego wypróbowywania systemu i rozmawiania z naukowcami biorącymi udział w wydarzeniu. Prezentowane aplikacje obejmowały rewitalizację terenów miejskich, świadomość środowiskową, gry lokalizacyjne i gawędy. Informacje na temat rozmaitych aplikacji (i wyników ewaluacji) są dostępne w witrynie projektu.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły