Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Przetarg na umowę ramową o usługi obejmujące specjalistyczną wiedzę i wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na umowę ramową o usługi obejmujące specjalistyczną wiedzę i wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Ogólnym celem zaproszenia są usługi wsparcia działań Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na umowę ramową o usługi obejmujące specjalistyczną wiedzę i wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Ogólnym celem zaproszenia są usługi wsparcia działań Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (EAC) w zakresie polityki kształcenia i szkolenia. Usługi wniosą wkład w skuteczne i oparte na dowodach tworzenie i wdrażanie programu polityki UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zwłaszcza "Strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia" (ET 2020), aspektów strategii "Europa 2020" związanych z kształceniem i szkoleniem oraz dialogu i działań politycznych na szczeblu międzynarodowym, poprzez zapewnienie usług doradztwa i badań, w tym wsparcia specjalistycznego i logistycznego. Zaproszenie zostało podzielone na cztery części: - Część nr 1 - Usługi doradztwa/część wewnętrzna - Ta część zapewni wsparcie specjalistyczne i logistyczne dla służb Komisji zarządzających tworzeniem i wdrażaniem programu polityki UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zwłaszcza ET 2020 oraz aspektów strategii Europa 2020 związanych z kształceniem i szkoleniem. - Część nr 2 - Usługi doradztwa/część zewnętrzna - Ta część obejmie przeprowadzenie przeglądów polityki i analiz międzynarodowych trendów w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie doradztwa politycznego. Wzmocnienie zdolności Komisji Europejskiej w zakresie analizy wskaźników statystycznych w celu wsparcia jej działań dotyczących współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia. - Część nr 3 - Badania/część wewnętrzna - Zadaniem tej części będzie przygotowanie sprawozdań w oparciu o konkretną naukową i akademicką wiedze specjalistyczną o szerokim zakresie, które wzmocnią bazę dowodową stanowiącą podstawę europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia. - Część nr 4 - Badania/część zewnętrzna- Ta część przetargu ma zapewnić konkretną naukową i akademicką wiedzę specjalistyczną o szerokim zakresie, która wzmocni bazę dowodową stanowiącą podstawę wdrożenia strategii współpracy międzynarodowej Komisji Europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Uczenie się przez całe życie: zagadnienia horyzontalne polityki i strategia 2020 Dział ds. Uczenia się przez Całe Życie: Strategia 2020 do kontaktów: p. Gordon Clark MADO 09/14 1049 Bruksela Belgia E-mail: francisco.gonzalez-alvarez@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. nr S157 z dnia 14 sierpnia 2010 r.