Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Ciepła woda może powodować deformacje u ryb hodowlanych

Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że temperatury wyższe niż 16°C mogą powodować deformacje szkieletu młodych łososi. Odkrycia stanowią dorobek projektu FINE FISH (Redukowanie wad rozwojowych w hodowlanych gatunkach ryb), który otrzymał 3,02 m...

Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że temperatury wyższe niż 16°C mogą powodować deformacje szkieletu młodych łososi. Odkrycia stanowią dorobek projektu FINE FISH (Redukowanie wad rozwojowych w hodowlanych gatunkach ryb), który otrzymał 3,02 mln EUR z przekrojowego tematu MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) Szóstego Programu Ramowego (6PR). Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie BMC (BioMed Central) Physiology. Zaburzenia kręgowe, które mogą zdarzać się stosunkowo często u intensywnie hodowanych ryb stanowią poważny problem dla sektora akwakultury z punktu widzenia zdrowia i wydajności. Niestety brakuje informacji na temat podstawowych mechanizmów molekularnych, które są zaangażowane w deformacje ości u ryb i kości u innych zwierząt hodowlanych, które mogłyby pomóc w uporaniu się z tym problemem. Prowadzący badania zespół czterech naukowców z Chile i Norwegii chciał poszerzyć te informacje badając metabolizm ości i patogenezę zrostów kręgowych u łososia atlantyckiego (Salmo salar). Naukowcy wyhodowali 400 młodocianych łososi w wodzie o temperaturze 10°C, a następnie kolejne 400 w wodzie o temperaturze 16°C. Hodowcy łososi często stosują cieplejszą wodę, aby przyśpieszyć rozwój ryb. Dwa zbiorniki z wodą o dwóch różnych temperaturach były obserwowane przez pewien czas, aby udokumentować wszelkie zaistniałe różnice związane z temperaturą. Badania rzeczywiście wykazały, że wytwarzanie ości i chrząstki było zakłócone w wysokich temperaturach. To przełożyło się na zwiększony odsetek zniekształceń w grupie hodowanej w 16°C. Ta grupa ryb rozwijała się szybciej, ale u ponad jednej czwartej (28%) stwierdzono pewne oznaki deformacji szkieletu (w porównaniu do 8% w przypadku ryb z grupy hodowanej w 10°C). Współautor raportu z badań, dr Harald Takle z Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Norwegii i z AVS Chile wyjaśnia, że wyniki "wyraźnie wskazują na to, iż szybki wzrost pobudzany przez temperaturę poważnie wpływa na transkrypcję genów w osteoblastach i komórkach chrzęstnych kości, prowadząc do zmian w strukturze i składzie tkanki". Naukowcy przeprowadzili dalsze badania, koncentrując się na łososiach z nieprawidłowościami kręgowymi i odkryli, że proces zniekształcenia obejmuje zmiany w regulacji na poziomie molekularnym i zmiany komórkowe podobne do tych, które występują w zwyrodnieniu krążka międzykręgowego u ssaków. Odkrycia powiększają pokaźny korpus, jaki powstał w ramach projektu FINE FISH. Projekt FINE FISH umożliwił wypracowanie nowej, praktycznej wiedzy na temat sposobu obniżania częstotliwości wad rozwojowych wśród najważniejszych gatunków ryb wykorzystywanych w europejskiej akwakulturze oraz sposobu zastosowania tej wiedzy w branży, tworzonej głównie przez MŚP. Jedenastu z 20 partnerów pracujących nad projektem FINE FISH to właśnie MŚP. Courtney Hough z Federacji Europejskich Producentów Ryb (FEAP), koordynatora projektu FINE FISH, wyjaśnia, że ukierunkowanie badań, prezentacja wyników i próby hodowlane zostały ukształtowane przez wkład MŚP i ich zaangażowanie. Pomysł na projekt FINE FISH powstał w czasie warsztatów poświęconych wylęgowi, w czasie których uczestniczące MŚP same zaproponowały realizację takiego projektu. "Nacisk na praktyczne wykorzystanie wyników w wylęgarniach prowadzonych przez MŚP miał ogromne znaczenie dla FEAP, która była głównie zainteresowana pozyskaniem jasnych zaleceń w zakresie doskonalenia wydajności europejskiego sektora wylęgarni ryb" - zauważa Hough w wypowiedzi dla Research Headlines. W konsekwencji na stronie internetowej projektu dostępnych jest kilka narzędzi, w tym podręczniki diagnozowania FINE FISH poszczególnych gatunków (okoń i leszcz, dorsz, pstrąg i łosoś) oraz materiały wykorzystywane na kursach szkoleniowych. Hough zauważył, że podręcznik "Kontrola wad rozwojowych w akwakulturze ryb - nauka i praktyka" jest jednym z kluczowych osiągnięć projektu. Kolejnym ważnym sukcesem było zawiązanie nowych partnerstw branżowych między MŚP a sektorem badawczym, z których kilka podjęło pracę nad nowymi problemami. "Jednym z najważniejszych wniosków, jaki płynie z projektu to konieczność zbudowania solidnego pomostu między naukowcami a MŚP, aby prowadzić autentycznie wspólne badania" - dodaje Hough. "To oznacza aktywny udział i zaangażowanie w ramach takich projektów, jak również rozumienie ich ograniczeń." FEAP szacuje, że rocznie w UE hodowanych jest 650.000 ton ryb (w porównaniu do 60.000 ton w 1970 r.). W całej Europie łączna produkcja przekracza 1,6 mln ton. Norwegia wnosi największy wkład w europejski sektor akwakultury, produkując rocznie ponad 860.000 ton łososia i pstrąga. Wylęgarnie produkują zapłodnione jaja, larwy, narybek i młode, które stanowią cenny materiał wyjściowy dla większości europejskich hodowców ryb.

Kraje

Norwegia

Powiązane artykuły