European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Miejski nawóz dobry dla środowiska

Jednym z największych wyzwań, z jakimi przychodzi nam się dzisiaj mierzyć jest zagospodarowanie rosnących gór śmieci. Recykling zajął trwałe miejsce w naszych gospodarstwach domowych, ale w jaki sposób możemy przyczynić się do zmniejszenia składowisk odpadów, których jest pona...

Jednym z największych wyzwań, z jakimi przychodzi nam się dzisiaj mierzyć jest zagospodarowanie rosnących gór śmieci. Recykling zajął trwałe miejsce w naszych gospodarstwach domowych, ale w jaki sposób możemy przyczynić się do zmniejszenia składowisk odpadów, których jest ponad 150.000 w Europie? Według naukowców z Irlandii nasz problem może rozwiązać produkcja kompostu. Eksperci z Teagasc (Irlandzki Urząd ds. Rolnictwa i Opracowywania Żywności) i University College w Dublinie twierdzą, że odpady miejskie i nawóz mogą stanowić istotne źródło tłumiącego choroby materiału kompostowego, który nie dopuszcza do rozprzestrzeniania się chorób wśród roślin. Powołując się na unijną dyrektywę w sprawie składowania odpadów, której celem jest zapobieganie lub zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko i zagrożeń dla zdrowia człowieka ze strony składowisk odpadów w ciągu całego okresu eksploatacji składowiska, irlandzka strategia dotycząca odpadów biodegradowalnych wskazuje na dużą lukę między planowaną produkcją biodegradowalnych odpadów municypalnych a maksymalnym sektorem składowiska przeznaczonym na tego typu odpady. Państwa członkowskie UE powinny poszukiwać alternatywnych metod przetwarzania i wykorzystywać odpady organiczne jako użyteczny produkt. Naukowcy podkreślają, że kompostowanie jest jednym z najlepszych sposobów zmniejszania ilości miejskich odpadów biodegradowalnych, które trafiają na europejskie składowiska. "Kompostowanie odpadów organicznych ma wiele zalet w stosunku do składowiska, przede wszystkim zmniejszenie objętości odpadów" - wyjaśnia dr Michael Gaffney z Teagasc. "Kompostowanie to proces aerobowy, w czasie którego wytwarzany jest więc dwutlenek węgla, podczas gdy na składowisku odpadów zachodzi głównie proces anaerobowy, w czasie którego powstaje metan, a kompost może być wykorzystywany zarówno jako nawóz, jak i substrat w ogrodnictwie." Zainteresowanie produkcją kompostu i aktywność w tym sektorze wzrastają, a Europejczycy powinni już poszukiwać odpowiednich rynków dla tych produktów. Ma to szczególne znaczenie, gdyż ogrodnicy mogliby zwiększyć wykorzystanie tych produktów, które utrzymują rośliny w zdrowiu. Naukowcy podkreślają na przykład, że przekompostowane materiały organiczne mogą hamować wiele chorób odglebowych. Przykładem są patogeny typu lęgniaki takie jak Phytophthora, które łatwiej stłumić niż prawdziwie gatunki grzybów takie jak Rhizoctonia. Dzięki bakteriom i grzybom, które występują w podawanym materiale kompostowym i wytaczają walkę biologiczną patogenom, choroba jest tłumiona. "Kolonizują powierzchnie korzeni, tworzą relacje komensalne z rośliną i stanowią barierę przed kolonizacją przez patogeny, w wyniku której dochodzi do zainfekowania korzeni rośliny" - stwierdza zespół. Należy zauważyć, że w ramach początkowych badań naukowych odkryto tłumienie różnych chorób w świetle podawania różnego materiału. Zdaniem naukowców produkowanie spójnie sparametryzowanego kompostu tłumiącego choroby przyniesie korzyści hodowcom, dzięki obniżeniu kosztów, ponieważ będą zużywać mniejsze ilości pestycydów na swoje uprawy. Poza tym teraz ludzie są bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdeterminowani chronić rośliny przed dalszymi chorobami. Przyjęta w 2006 r. unijna dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ma na celu ustalenie podstawowych zasad stosowania pestycydów w UE, skutecznie i bezpiecznie chroniąc zdrowie ludzi i środowisko od pestycydów.

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły