Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Zapewnienie partnerom dostępu do wyników badań społecznych

Obecnie, w czasach trudności gospodarczych, europejskie rządy podejmują ważne decyzje w zakresie gospodarki i polityki społecznej. Bardziej niż kiedykolwiek decydenci potrzebują więc wiarygodnych badań ekonomicznych i społecznych, na których mogliby oprzeć kompetentne wybory. ...

Obecnie, w czasach trudności gospodarczych, europejskie rządy podejmują ważne decyzje w zakresie gospodarki i polityki społecznej. Bardziej niż kiedykolwiek decydenci potrzebują więc wiarygodnych badań ekonomicznych i społecznych, na których mogliby oprzeć kompetentne wybory. Nowy, finansowany ze środków UE projekt SCOOP ma na celu wypełnienie luk w komunikacji pomiędzy środowiskiem naukowym i rządzącymi. Realizację projektu Scoop ("Nauki społeczno-ekonomiczne: przedstawianie wyników badań z uwzględnieniem potrzeb polityki") rozpoczęto w październiku 2009 roku. Ma on na celu zapoznanie decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim z badaniami w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. Projekt przyczynił się także do usprawnienia przepływu informacji do kluczowych podmiotów, takich jak organizacje pozarządowe oraz środowisko biznesu. W toku projektu dostrzeżono, że do poprawy komunikacji potrzebna jest odpowiednia platforma do prezentowania badań oraz wzrost umiejętności komunikacyjnych naukowców. Projekt składa się z dwóch głównych narzędzi wspierających osiągnięcie tych celów. Pierwsze z nich obejmuje ukazujący się co miesiąc biuletyn informacyjny, który umożliwia rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych w ramach projektów UE finansowanych ze środków Szóstego i Siódmego Programu Ramowego. Drugie narzędzie to cykl zajęć z dziedziny komunikacji mających wesprzeć badaczy reprezentujących nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne w zakresie umiejętności oddziaływania i sprawności komunikacyjnej. W przypadku miesięcznika informacyjnego zastosowano sprawdzony model biuletynu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Biuletyn "Science for Environment Policy" (Nauka na Rzecz Polityki Ochrony Środowiska) zawiera krótkie (po około 100 słów) podsumowania badań i ma na celu zapewnienie decydentom i partnerom aktualnych informacji o najnowszych badaniach w zakresie ochrony środowiska. W ramach projektu Scoop wykorzystano model tego wypróbowanego narzędzia i zastosowano go w odniesieniu do nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. Nowe wiadomości są dołączane do wiadomości e-mail, natomiast wiadomości archiwalne są dostępne na stronie internetowej projektu (www.scoopproject.org.uk). Biuletyn informacyjny uzyskuje się bezpłatnie po rejestracji w witrynie. W rozmowach z koordynatorami projektów i decydentami wypracowano ideę przeprowadzenia zajęć z zakresu doskonalenia komunikacji. Łącznie planuje się siedem edycji tych zajęć. Skuteczność szkoleń zależy także od rekrutacji uczestników, na którą z kolei wpływa efektywność działań promocyjnych. Pierwsza seria zajęć, która miała miejsce w lipcu 2010 roku, została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników. Kolejne edycje odbędą się w październiku 2010 roku oraz w lutym 2011 roku. Ogłoszenia o zajęciach są dostępne na stronie internetowej projektu. Zakończenie trwającego trzy lata projektu Scoop planuje się na wrzesień 2012 roku. Zgodnie z dobrą praktyką prowadzona jest stała ocena projektu, mająca na celu zwiększanie jakości oferowanych narzędzi. Ocena skupia się na efektywności biuletynu informacyjnego oraz jakości programów szkoleniowych.