European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Dzięki funduszom unijnym Jedwabny Szlak zostanie przekształcony w autostradę internetową

Jedwabny Szlak stanowi dawną drogę transportową prowadzącą z Chin poprzez środkową i zachodnią Azję oraz Afrykę do Europy. Ta strategiczna trasa nie tylko łączyła poszczególne części starożytnego świata, ale także stymulowała współpracę gospodarczą i kulturalną pomiędzy Wschod...

Jedwabny Szlak stanowi dawną drogę transportową prowadzącą z Chin poprzez środkową i zachodnią Azję oraz Afrykę do Europy. Ta strategiczna trasa nie tylko łączyła poszczególne części starożytnego świata, ale także stymulowała współpracę gospodarczą i kulturalną pomiędzy Wschodem i Zachodem, w szczególności pomiędzy kulturą chińską, indyjską, perską, arabską, grecką i rzymską. Postęp techniczny, jaki dokonał się na przestrzeni lat, wymusił na naukowcach z całego świata wykorzystanie kluczowych elementów z przeszłości i przekształcenie ich w celu spełnienia wymagań nowocześniejszej przyszłości. Pamiętano przy tym także o Jedwabnym Szlaku. Naukowcy z krajów środkowej Azji, takich jak Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan, otrzymali od unijnego Biura Współpracy EuropeAid środki w wysokości 5 mln euro przeznaczone na zwiększenie przepustowości Internetu. Dzięki tej istotnej inwestycji utworzono sieć CAREN (Central Asia Research and Education Network - Środkowoazjatycka Sieć Badawczo-Edukacyjna), która umożliwiła przekształcenie Jedwabnego Szlaku w ukierunkowaną na wspieranie badań i edukacji autostradę internetową godną XXI wieku. Na obszarze objętym siecią badacze, pracownicy naukowi oraz studenci mogą uzyskać dostęp do Internetu o niespotykanych dotąd parametrach. Według dostępnych źródeł szybkie łącza internetowe oznaczają dla użytkowników nowe możliwości, potencjalnie prowadzące do intensyfikacji działań badawczych na świecie. 21 września oficjalnie uruchomiono sieć CAREN w Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Chęć przystąpienia do sieci wyraził także Kazachstan i Uzbekistan, w związku z czym CAREN będzie liczyć ponad 500 000 użytkowników z ponad 500 uniwersytetów i centrów badawczych. Krótko mówiąc, sieć pozwala na tworzenie dużych baz danych oraz odznacza się ogromną mocą obliczeniową, niezbędną do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych. Według Komisji Europejskiej szybkie łącza sieci CAREN umożliwią badaczom wymianę i dostęp do różnorodnych informacji, takich jak dane sejsmiczne pochodzące ze stacji monitorujących, niemal w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie istotny aspekt, ponieważ wspomniany obszar stanowi strefę aktywną sejsmicznie. Sieć CAREN usprawni kontrolę ryzyka kataklizmu oraz ocenę zagrożeń dzięki umożliwieniu współpracy między naukowcami z różnych obszarów. Przykładowo naukowcy ze Środkowoazjatyckiego Instytutu Geofizycznych Nauk Stosowanych (Central Asian Institute for Applied Geosciences, CAIAG) w Kirgistanie będą mogli współpracować z badaczami z niemieckiego Centrum Badań Geofizycznych im. Helmholtza w Poczdamie (GFZ). Do pozostałych inicjatyw wdrażanych dzięki sieci CAREN należą: tadżycka inicjatywa poświęcona telemedycynie, badania nad tekstyliami prowadzone przez podmioty z Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii oraz działania w zakresie monitorowania środowiska podjęte przez instytucje z Kirgistanu, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Innym znaczącym aspektem sieci CAREN jest stymulacja społeczności badawczej i edukacyjnej na całym świecie. Sieć umożliwi użytkownikom przeglądanie bibliotek cyfrowych oraz zdalną wymianę narzędzi naukowych i obszernych zbiorów danych. "Sieć CAREN odzwierciedla strategię Komisji Europejskiej mającą na celu uzupełnienie istotnej luki w europejskiej infrastrukturze badań naukowych o zasięgu światowym poprzez zapewnienie wydajnych i ekonomicznych łączy wymiany danych ze środkową Azją" - powiedziała w swoim oświadczeniu Neelie Kroes, Komisarz ds. Agendy Cyfrowej. "Sieć przyczynia się do zmniejszenia skali zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz pozytywnie wpływa na unowocześnienie i rozwój sektora badań i edukacji w regionie". Ze swojej strony Komisarz ds. Rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: "Projekt ten przyczyni się do usprawnienia prac prowadzonych przez przeszło 500 000 naukowców ze środkowej Azji. Jestem pewien, że pomoc UE w dużym stopniu wpłynie na rozwój gospodarczy tych krajów". Sieć CAREN jest nadzorowana i prowadzona przez zrzeszającą sieci badawcze organizację DANTE, działającą na zasadzie non profit. Celem organizacji DANTE jest projektowanie i wdrażanie paneuropejskich sieci badawczych i edukacyjnych we współpracy z krajowymi sieciami badawczymi i edukacyjnymi (National Research and Education Networks, NREN) krajów partnerskich.

Kraje

Niemcy, Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Uzbekistan

Powiązane artykuły