Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Internet przyszłości może być dziesięć razy szybszy

Wszystkim wydaje się, że dostęp do Internetu to sprawa oczywista, bowiem stał się on nieodzowną częścią niemal każdego aspektu naszego życia, ale czy ta nieograniczona łączność ma datę przydatności do sprzedaży? Naukowcy z projektu 100GET (Ethernet 100 gigabajtowy), realizow...

Wszystkim wydaje się, że dostęp do Internetu to sprawa oczywista, bowiem stał się on nieodzowną częścią niemal każdego aspektu naszego życia, ale czy ta nieograniczona łączność ma datę przydatności do sprzedaży? Naukowcy z projektu 100GET (Ethernet 100 gigabajtowy), realizowanego w ramach klastra telekomunikacyjnego CELTIC-Plus sieci EUREKA, wydają się sądzić, że owszem i dlatego pracują nad ustaleniem, jakie postępy - poza kładzeniem większej liczby kabli optycznych - są potrzebne w udostępnianiu sieci, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowość. Sieć EUREKA to platforma przedsiębiorców zajmujących się badaniami naukowymi i rozwojem (B+R) w Europie, która liczy 39 partnerów, w tym Komisję Europejską. Klastry EUREKA to długofalowe, strategiczne partnerstwa publiczno-prywatne, których celem jest rozwijanie ogólnych technologii o kluczowym znaczeniu dla konkurencyjności Europy. Wiele wiodących przedsiębiorstw europejskich zaangażowało się w prace w ramach tych klastrów. Konsorcjum organizacji badawczych i przedsiębiorstw z całej Europy pracowało nad projektem o wartości 65 mln EUR, który został częściowo dofinansowany przez same przedsiębiorstwa a częściowo przez rządy poszczególnych krajów. Zespół był w stanie zwiększyć zdolność przepustową z 10 gigabitowego Ethernetu (GbE) ponad pierwotny cel wynoszący 40 GbE do 100 GbE. Eksperci skupili się zarówno na transferze danych, jak i na aspektach społecznościowych i odkryli współczynniki, dzięki którym szerokopasmowość Internetu można radykalnie zwiększyć. Dr Kurt Loesch z Alcatel-Lucent Deutschland skomentował nieoczekiwany sukces projektu: "Uzyskanie 100 GbE za pomocą już zainstalowanej infrastruktury 10 GbE było ogromnym wyzwaniem. Na początku projektu nikt z nas nie przypuszczał, że to możliwe. Naszym celem było 40 GbE i nawet to było już wyzwaniem. Wyznaczyliśmy sobie ograniczenia: zasadniczo możemy zmieniać jedynie nadajniki i odbiorniki ale nic pomiędzy nimi." Wyniki tych badań wpisują się w cele Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej. Jeżeli te cele mają zostać osiągnięte, to potrzebna będzie według zespołu 100GET nawet wyższa absorpcja technologii internetowych w Europie niż dotychczas. Ocenia się, że wzrost ruchu w Europie w ramach istniejących infrastruktur internetowych kształtuje się obecnie na poziomie 40% rocznie. W momencie pojawienia się nowych szerokich pasm wzrost jest tak silny, że są one wykorzystywane niemal natychmiast. Fakt tak szerokiego wykorzystywania serwisów wideo na życzenie i wymiany zdjęć stanowi znaczący czynnik tego tempa konsumpcji. Dr Rainer H. Derksen, starszy specjalista ds. badań naukowych w Nokia Siemens Networks - jednym z wiodących partnerów projektu 100GET - zauważa: "Samo zwiększenie ilości światłowodów nie wystarczy, by poradzić sobie z obecnym wzrostem ruchu internetowego. Musimy znaleźć środki, które pozwolą nam efektywniej wykorzystać dostępną szerokość pasma światłowodów." Eksplozja ruchu danych w ciągu ostatnich kilku lat oznacza, że motorem zapotrzebowania na technologię, która może zapewnić niezbędny wzrost szerokości pasma w istniejącej infrastrukturze jest raczej zdolność przepustowa, a nie cena. Takie zapotrzebowanie oznacza, że kiedy potencjalne możliwości sprzedaży są niskie, cena jest wysoka. Wypowiadając się na temat tego zjawiska dr Derksen przyznaje: "Jeżeli potrzebujesz zdolności przepustowej, to kupujesz technologię, kiedy tylko pojawi się na rynku." Badania tego typu mają zasadnicze znaczenie i sprawiają, że ryzyko zatrzymania się Internetu i wywołania perturbacji społeczno-gospodarczych staje się mało prawdopodobne.Więcej informacji: EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły