European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Okazja puka... do firm z sektora MŚP zatrudniających osoby ze znajomością języków

Tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków pokazuje potencjał zjawiska wielojęzyczności i związane z nim wyzwania w kontekście firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. To coroczne wydarzenie poświęcone europejskiej różnorodności językowej po raz pierwszy ...

Tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków pokazuje potencjał zjawiska wielojęzyczności i związane z nim wyzwania w kontekście firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. To coroczne wydarzenie poświęcone europejskiej różnorodności językowej po raz pierwszy zorganizowano w 2001 roku. Tegoroczna edycja, zaplanowana na 26 września i okoliczne dni, obejmie wiele interesujących imprez. Do najważniejszych zalicza się konferencja "Języki na rzecz sektora MŚP", która odbędzie się 24 września w Brukseli. Przewiduje się, że w spotkaniu weźmie około 150 przedsiębiorców, organizacji biznesowych oraz przedstawicieli krajowych i lokalnych organów administracji. Zaprezentowane zostaną przykłady europejskich działań zakończonych sukcesem. Przewidziano także wypowiedzi przedstawicieli kilku dobrze rozwijających się firm, które zawdzięczają swój rozwój w znacznej mierze umiejętnościom językowym pracowników. Przygotowując się do przemówienia oraz do udziału w dyskusji na temat języków, konkurencyjności i możliwości zatrudnienia, Androulla Vassiliou, europejski komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, podkreśliła wagę pokonywania barier językowych. "Europejczycy są w coraz większym stopniu świadomi potencjalnego wpływu znajomości języków obcych na ich życie" - powiedziała. "Umiejętności te mają istotne znaczenie dla rozwoju osobistego ludzi, a poza tym wiążą się z intensyfikacją działalności firm dzięki zwiększeniu ich konkurencyjności oraz udostępnieniu nowych rynków eksportowych". Program Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" ma na celu finansowanie działalności i projektów językowych kwotą 50 mln euro rocznie. Konferencja stanowi także okazję do wskazania komplikacji wiążących się z prowadzeniem działań biznesowych w obcym języku. Szacowane koszty umów utraconych przez europejskie firmy z sektora MŚP w wyniku braku znajomości języków obcych wyrażają się w milionach euro. Zlecone w 2007 roku przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury badanie ankietowe przeprowadzone wśród 2000 firm wykazało, że sytuacji takich doświadczyło aż 11% respondentów. Wyniki te odzwierciedlają rolę i potencjał szkolenia europejskich zasobów ludzkich w zakresie języków obcych. "Zwiększenie ogólnego poziomu znajomości języków obcych w Europie przyczyni się także do realizacji strategii Europa 2020, mającej na celu inteligentny rozwój i eliminację zjawiska wykluczenia społecznego. Wielojęzyczność stanowi kluczowy element naszych sztandarowych inicjatyw: "Mobilna młodzież" (Youth on the Move) oraz "Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia" (Agenda for New Skills and Jobs)" - powiedziała komisarz. W celu upowszechnienia tych informacji we wszystkich krajach członkowskich UE zostaną zorganizowane wydarzenia poświęcone tematowi wielojęzyczności. Od wielojęzycznych występów uczniów szkół podstawowych w stolicy Niemiec, Berlinie, przez koncert muzyki rap w Danii, do specjalnych audycji radiowych w Bułgarii - wszystkie te imprezy odzwierciedlą bogactwo językowe UE: 23 języki oficjalne oraz 40 języków regionalnych i używanych przez mniejszości narodowe. Wśród pozostałych wydarzeń należy wymienić opowiadanie historii w Finlandii, dyskusję na temat wielojęzyczności i przedsiębiorstw w Paryżu (Francja), ważne odczyty poświęcone wpływowi języków na integrację europejską we Włoszech oraz projekcje filmów europejskich w oryginalnych wersjach językowych w Warszawie. Pełen program Europejskiego Dnia Języków 2010 jest dostępny w Internecie.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły