European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Niemieccy naukowcy oferują ulgę cierpiącym na egzemę

Naukowcy z Niemiec odkryli nowy sposób by pomoc dzieciom i nastolatkom cierpiącym na wyprysk atopowy czyli atopowe zapalenie skóry - wyjątkowo uciążliwe schorzenie skóry. Wzrasta liczba przypadków tej choroby w krajach uprzemysłowionych, a eksperci oceniają, że w Europie choru...

Naukowcy z Niemiec odkryli nowy sposób by pomoc dzieciom i nastolatkom cierpiącym na wyprysk atopowy czyli atopowe zapalenie skóry - wyjątkowo uciążliwe schorzenie skóry. Wzrasta liczba przypadków tej choroby w krajach uprzemysłowionych, a eksperci oceniają, że w Europie choruje 20% dzieci. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Journal of Allergy and Clinical Immunology. Zespół badawczy pod kierunkiem dr Astrid Peters i profesor Katji Radon z Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München w Niemczech przeprowadził badania obserwacyjne, monitorując przebieg atopowego zapalenia skóry u niemal 4.000 pacjentów od wczesnego dzieciństwa do wieku dojrzałego. Naukowcy podkreślili wagę badań zważywszy na stres, jaki choroba może wywołać u małych dzieci, które często drapią się do krwi, co z kolei może doprowadzić do infekcji skóry będącej w stanie zapalnym. Egzema atopowa została sklasyfikowana jako choroba alergiczna i naukowcy są przekonani, że jest najprawdopodobniej wynikiem połączenia czynników genetycznych i środowiskowych. Dym papierosowy i kurz znajdują się wśród czynników powiązanych z chorobą, podczas gdy kontakt z rodzeństwem lub innymi dziećmi obniża ryzyko zapadnięcia na nią. Choroba może ujawnić się w okresie niemowlęctwa i często ustępuje wraz z wiekiem, aczkolwiek w niektórych przypadkach znacznie się zaostrza w okresie dojrzewania. Naukowcy porównali początek i rozwój atopowego zapalenia skóry w kontrolnej kohorcie pacjentów w wieku 9-11 oraz 16-20 lat i ocenili czynniki powiązane z pierwotnym ujawnieniem się, ponownym pojawieniem i utrzymaniem się wcześniej istniejącej choroby w okresie dojrzewania. W przypadku około 7% badanych atopowe zapalenie skóry po raz pierwszy pojawiło się właśnie w okresie młodzieńczym, w którym to dziewczęta są bardziej narażone na zachorowanie, podczas gdy chłopcy stanowili większość wśród młodszych pacjentów. Co więcej, zgodnie z oczekiwaniami, ryzyko zapadnięcia na atopowe zapalenie skóry znacznie wzrastało, jeżeli bliski krewny cierpiał na tę chorobę. "Na podstawie uzyskanych przez nas danych opracowaliśmy model probabilistyczny, za pomocą którego można przewidzieć postęp choroby w okresie dojrzewania, który jest często krytyczny" - mówi profesor Radon. "Okazało się, że większość istotnych czynników ryzyka w przypadku nastolatków wiąże się z kontaktem w miejscu pracy z takimi substancjami jak mąka czy środki dezynfekujące. Wyniki mają ogromne znaczenie dla opieki nad pacjentem, zwłaszcza pod kątem wyboru kariery zawodowej." "Wiadomo, że wybór kariery zawodowej przez pacjenta jest czynnikiem, który odgrywa rolę, ale nie było sposobu, aby przewidzieć, w jaki sposób choroba może postępować wraz z wiekiem pacjenta. Przeprowadziliśmy ponowną ewaluację danych z kilku poprzednich badań nad astmą i alergiami, co pozwoliło nam uzyskać ogólny obraz przebiegu atopowego zapalenia skóry w okresie dojrzewania w celu identyfikacji czynników nasilających chorobę i modelowania jej rozwoju w indywidualnych przypadkach." Wypowiadając się na temat czynników, które wywołują tę chorobę dr Peters powiedziała: "Dzieci, które były karmione piersią, mają rodzeństwo i chodziły do przedszkola najczęściej nie zapadają na tę chorobę we wczesnym dzieciństwie." Niemniej podkreśliła, że "zaskakującym jest fakt, iż te czynniki mają dużo mniejszy wpływ na zagrożenie wystąpienia późnej formy. Kontakt w miejscu pracy z substancjami drażniącymi wydaje się być jedynym czynnikiem predysponującym o istotnym znaczeniu w przypadkach późnego wystąpienia atopowego zapalenia skóry." Grupy podwyższonego ryzyka obejmują piekarzy, sprzątaczy i pielęgniarki. "Nawet krótkotrwała ekspozycja na środki chemiczne występujące w tych miejscach może mieć negatywny wpływ" - zauważa dr Peters. Nakłania alergologów do "uwzględnienia tych odkryć przy udzielaniu porad zawodowych młodym pacjentom lub nastolatkom zagrożonym atopowym zapaleniem skóry".

Kraje

Niemcy