European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Ogłoszono beneficjentów ponad 16 mln EUR na badania w dziedzinie nauk humanistycznych

Dziewiętnastu projektom realizowanym w ramach współpracy udało się pozyskać ponad 16 mln EUR dofinansowania w ramach wspólnego programu badań "Nauki humanistyczne w sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej" (HERA JRP). Wspólne zaproszenie dotyczące ponadnarodowych projektów po...

Dziewiętnastu projektom realizowanym w ramach współpracy udało się pozyskać ponad 16 mln EUR dofinansowania w ramach wspólnego programu badań "Nauki humanistyczne w sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej" (HERA JRP). Wspólne zaproszenie dotyczące ponadnarodowych projektów powiązanych z naukami humanistycznymi zostało ogłoszone w 2009 r., kładąc nacisk na dwa główne tematy: Dynamika kulturowa - dziedzictwo i tożsamość oraz nauki humanistyczne jako źródło kreatywności i innowacyjności. Dofinansowanie tych dwóch tematów z programu prac "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" (SSH) Siódmego Programu Ramowego (7PR) zapewnia Komisja Europejska w ramach schematu ERA-NET Plus oraz 13 rad ds. badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych z Austrii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii, Słowenii, Szwecji i Wlk. Brytanii. Dofinansowanie w kwocie 16,4 mln EUR przewidziano w formie jednej, wspólnej puli. HERA ma dwa główne cele: promocję ponadnarodowej współpracy badawczej w dziedzinie nauk humanistycznych i zapobieganie fragmentaryzacji badań w tej dyscyplinie w Europie. ERA-NET stara się również wypracowywać partnerstwa między europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe oraz wprowadzić najlepsze praktyki zarządzania naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych. "Wspólny program badań HERA oferuje unikalną możliwość realizowania tak potrzebnych ponadnarodowych projektów badawczych w ramach współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych na szczeblu europejskim, takich jak badania pewnych grup społecznych czy etnicznych w całej Europie - na przykład populacji Romów - a także sposobów, które umożliwiały i umożliwiają przekazywanie kreatywnych pomysłów ponad granicami" - czytamy w oświadczeniu Shearer West, Dyrektor ds. Badań Naukowych Rady ds. Badań Naukowych w dziedzinie sztuki i nauk humanistycznych (AHRC) i przewodniczącej Rady HERA JRP. "Partnerzy wspólnego programu badań HERA mają nadzieję, że ten pierwszy program zaowocuje nowymi perspektywami w zakresie badań humanistycznych, dotyczących takich problemów jak spójność społeczna czy pobudzanie kreatywności i innowacji." Ponad 700 naukowców zajmujących się naukami humanistycznymi złożyło 234 wniosków w ramach tego zaproszenia. Europejska Fundacja Nauki (ESF) zarządzała zaproszeniem do składania wniosków, które to wnioski zostały następnie zrecenzowane przez dwa, międzynarodowe zespoły oraz przez zewnętrznych ekspertów polecających. Zasadniczo finansowanie projektów obejmuje lata 2010-2013. Partnerzy projektu będą współpracować z instytucjami dziedzictwa kulturowego, muzeami, festiwalami i ustawodawcami, aby zapewnić przekazanie wyników ich pracy grupom kulturowym i ustawodawcom. Projekt HERA JRP, koordynowany przez Holenderską Organizację ds. Badań Naukowych, podniesie jakość debaty europejskiej na temat podstawowych wartości humanistycznych, tożsamości kulturowej oraz zagadnień dotyczących płci i etyki. Prace przyczynią się również do zwiększenia konkurencyjności UE. W ostatecznym rozrachunku HERA JRP zapewni nie tylko transfer wiedzy, ale podniesie również świadomość na temat tego, jak badania naukowe i trendy w naukach humanistycznych mogą pomóc w wyznaczeniu rytmu pracy naszego społeczeństwa teraz i w przyszłości.

Kraje

Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Chorwacja, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły