Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Świetlana przyszłość europejskiego sektora chipów optycznych

Nowy projekt finansowany ze środków unijnych ma radykalnie obniżyć koszt chipów optycznych, pomagając Europie utrzymać wiodącą pozycję na tym potencjalnie lukratywnym rynku. Projekt o nazwie PARADIGM (Zaawansowane badania naukowe i rozwój fotoniki na rzecz zintegrowanej produk...

Nowy projekt finansowany ze środków unijnych ma radykalnie obniżyć koszt chipów optycznych, pomagając Europie utrzymać wiodącą pozycję na tym potencjalnie lukratywnym rynku. Projekt o nazwie PARADIGM (Zaawansowane badania naukowe i rozwój fotoniki na rzecz zintegrowanej produkcji generycznej) dysponuje budżetem równym 12,7 mln EUR, z czego 8,3 mln EUR pochodzi z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Chipy optyczne wykorzystują sygnały świetlne zamiast elektronicznych. Wprawdzie dane już są transmitowane szklanymi światłowodami, nadal istnieje olbrzymi potencjał poszerzenia zastosowań chipów optycznych w komputerach i procesorach. Technologię chipów optycznych można wykorzystać w szerokim zakresie zastosowań. Czujniki światłowodowe mogą być na przykład wykorzystywane do pomiaru wielu zjawisk, np. naprężeń w mostach, samolotach czy skrzydłach wiatraków, albo do wysyłania ostrzeżeń mających zapobiec przeciążeniu konstrukcji. Chipy optyczne mogą być również wykorzystywane w instrumentach medycznych i komputerach. Zespół PARADIGM szacuje, że chipy optyczne mogłyby ostatecznie przejąć około 10% rynku mikroelektroniki. Co ważne Europa jest liderem w opracowywaniu chipów optycznych po części dzięki istniejącym projektom europejskim, które mają znormalizować optyczną technologię integracyjną. Dzięki pomocy PARADIGM Europa zyska jeszcze silniejszą pozycję na rynku. Projekt skupi się na technologiach fosforku indu (InP), które uznaje się za wielce obiecujące zarówno w kontekście istniejących, jak i przyszłych zastosowań. Kluczowym zadaniem konsorcjum PARADIGM jest obniżenie kosztów opracowania i produkcji chipów optycznych. "Koszty mikroelektroniki wynoszą kilka centów za milimetr kwadratowy chipa, gdyż technologia jest dojrzała i wysoce znormalizowana. Ponadto koszty opracowania są niskie, ponieważ dysponujemy zaawansowanym oprogramowaniem do szybkiego i precyzyjnego projektowania chipów" - wyjaśnia Meint Smit, profesor Technologii Komunikacji Optycznej Politechniki w Eindhoven. "Powinniśmy również dążyć do osiągnięcia takich możliwości w urządzeniach fotonicznych." Konsorcjum PARADIGM planuje w szczególności radykalnie obniżyć koszty fotonicznych układów scalonych (PIC), sprowadzając je do poziomu 10-krotnie niższego w porównaniu z obecnym. Cel ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie technologii generycznej platformy dla PIC do ściśle określonych zastosowań. Poprzez koncentrowanie się na zwiększaniu możliwości na poziomie platformy, zespół ma nadzieję obniżyć koszty i skrócić czas potrzebny do wprowadzenia nowego komponentu do produkcji, zapewniając inżynierowi więcej miejsca na kreatywność na poziomie układu. Projekt obejmuje cały łańcuch rozwoju produktu od etapu koncepcji i projektowania po produkcję i zastosowanie. Partnerzy PARADIGM planują przetestować potencjał swojego podejścia opracowując układy PIC InP do zastosowań tak różnorodnych jak komunikacja, czujniki, przetwarzanie danych i systemy biomedyczne. Prace nad projektem PARADIGM są koordynowane przez Międzyuczelniany Wydział Badawczy ds. Badań Podstawowych i Zastosowań Technologii Komunikacyjnych (Instytut COBRA) Politechniki w Eindhoven, Holandia. Projekt rozpoczął się na początku października i będzie realizowany przez cztery lata. Partnerzy projektu mają doświadczenie w produkcji półprzewodników, projektowaniu i zastosowaniu PIC, wspomaganym komputerowo projektowaniu (CAD) fotonicznym, pakowaniu i montażu. Pochodzą z Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wlk. Brytanii oraz Włoch i reprezentują uczelnie wyższe, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa programistyczne.

Kraje

Niemcy, Francja, Włochy, Niderlandy, Szwecja

Powiązane artykuły