Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Jedz owoce i warzywa, by chronić serce

Korzyści z jedzenia owoców i warzyw zostały podkreślone raz jeszcze, bowiem jak twierdzą brytyjscy naukowcy mogą one chronić przed najpowszechniejszą postacią choroby serca i jedną z głównych przyczyn zgonów w UE. Badania zostały częściowo dofinansowane z projektu EPIC (Europe...

Korzyści z jedzenia owoców i warzyw zostały podkreślone raz jeszcze, bowiem jak twierdzą brytyjscy naukowcy mogą one chronić przed najpowszechniejszą postacią choroby serca i jedną z głównych przyczyn zgonów w UE. Badania zostały częściowo dofinansowane z projektu EPIC (Europejskie badania prospektywne w zakresie raka, chorób przewlekłych, żywienia i trybu życia), który uzyskał wsparcie na kwotę niemal 1 mln EUR z tematu "Badania wspierające strategie" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Ich wyniki zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie European Heart Journal. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli, że osoby spożywające co najmniej 8 porcji owoców i warzyw dziennie były o 22% mniej obarczone ryzykiem zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (IHD) niż osoby spożywające mniej niż 3 porcje dziennie. Jedna porcja waży 80 g, co odpowiada małemu bananowi, średniemu jabłku lub małej marchewce. IHD obniża dopływ krwi do serca i może wywołać anginę, bóle w klatce piersiowej albo atak serca. Naukowcy przeanalizowali dane z programu EPIC, które objęły 300.000 osób w 8 krajach europejskich oraz 1.636 zgonów z powodu IHD. Dr Francesca Crowe z uniwersyteckiego Oddziału Epidemiologii Raka stwierdziła, że wyniki badań wykazały "4% obniżenie ryzyka zgonu z powodu IHD przy każdej kolejnej porcji owoców i warzyw spożywanych powyżej najniższego poziomu spożycia, czyli dwóch porcji". Stąd "ryzyko zgonu z powodu IHD osoby spożywającej pięć porcji owoców i warzyw dziennie będzie o 4% niższe niż u osoby zjadającej cztery porcje dziennie i tak dalej, aż do ośmiu porcji i więcej". Naukowcy wzięli poprawkę na czynniki zakłócające, takie jak różnice w trybie życia i nawyki żywieniowe. Aczkolwiek przyznali, że wyniki badań mogą być obarczone błędami w pomiarze spożycia owoców i warzyw przez badanych oraz innych aspektów ich diety. Ponadto badania objęły wyższy odsetek kobiet, co może niezbyt wiernie odzwierciedlać populację europejską. Wypowiadając się na temat wyników dr Crowe stwierdza: "Najważniejszy komunikat wypływający z analizy przeprowadzonej w ramach badań jest taki, że osoby spożywające więcej owoców i warzyw są narażone na niższe ryzyko zgonu w następstwie IHD. Jednakże należy zachować ostrożność przy interpretowaniu wyników, ponieważ nie mamy pewności, czy powiązanie spożycia owoców i warzyw z ryzykiem IHD nie wynika z innego komponentu diety lub trybu życia." Dalsze badania powinny udzielić odpowiedzi na te pytania - podkreśla. "Jeżeli poznamy, za pomocą starannie opracowanych badań interwencyjnych, mechanizmy biologiczne leżące u podstaw powiązania owoców i warzyw z IHD, to być może zdołamy ustalić, czy istnieje związek przyczynowy między owocami i warzywami a ryzykiem IHD." W towarzyszącym artykule wstępnym, profesor Sir Michael Marmot, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa i Zdrowia przy University College w Londynie (UCL), kierownik Wydziału Epidemiologii i Zdrowia Publicznego UCL oraz Przewodniczący Komisji ds. Społecznych Determinantów Zdrowia w Wlk. Brytanii, zgodził się, że trudno było o jednoznaczne wnioski na podstawie tych wyników. Niemniej zauważył, że badania były mimo tego znaczące. "Choroby sercowo-naczyniowe są najpowszechniejszą przyczyną zgonów" - napisał. "Obniżenie o 22% to bardzo dużo. Ale...to obniżenie umieralności zależy od spożycia ośmiu porcji dziennie. Takie spożycie stwierdzono zaledwie u 18% kobiet i mężczyzn. Potrzebny będzie ogromny zwrot we wzorcach żywieniowych, aby osiągnąć owo wskazane dla zdrowia spożycie ośmiu porcji dziennie", niemniej "przejście na dietę, która kładzie nacisk na owoce i warzywa ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego".Więcej informacji: EPIC: http://epic.iarc.fr/ Uniwersytet Oksfordzki: http://www.ox.ac.uk/ European Heart Journal: http://eurheartj.oxfordjournals.org/