Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-17

Article available in the following languages:

SMILING zapewnia zadowolenie z życia

Naukowcy w Europie nie ustają w słusznej walce z upośledzeniami związanymi z wiekiem oraz w działaniach na rzecz inkluzji społecznej. Eksperci z projektu SMILING (Poprawa mobilności osób starszych poprzez przeciwdziałanie upadkom), który otrzymał 2,25 mln EUR z budżetu Siódmeg...

Naukowcy w Europie nie ustają w słusznej walce z upośledzeniami związanymi z wiekiem oraz w działaniach na rzecz inkluzji społecznej. Eksperci z projektu SMILING (Poprawa mobilności osób starszych poprzez przeciwdziałanie upadkom), który otrzymał 2,25 mln EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, skoncentrowali się na walce z urazami w następstwie upadków, ucząc osoby starsze poruszania się po nierównej powierzchni w czasie wykonywania innej czynności. Wynik? Para butów kontrolowanych przez komputer, które symulują zmiany w wysokości i nachyleniu nawierzchni pod stopami użytkownika w czasie chodzenia. Obecne dane wskazują, że 33% osób w wieku ponad 65 lat jest narażonych na wyższe ryzyko upadku lub doświadczyło upadku. Upadek powoduje nie tylko urazy fizyczne, ale może również prowadzić do traumy emocjonalnej i zmusić do znacznego ograniczenia własnej mobilności. Najlepszym sposobem zapobiegania upadkom jest podnoszenie sprawności ruchowej - twierdzą partnerzy projektu SMILING. Mobilność nie tylko poprawia samopoczucie, ale umożliwia również udział w szerokim wachlarzu codziennych zajęć, takich jak utrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi czy robienie zakupów. Konsorcjum SMILING, w skład którego wchodzi 11 ekspertów z 4 państw członkowskich UE (Holandia, Słowacja, Włochy i Wlk. Brytania) oraz z Izraela i Szwajcarii, jest przekonane, że to innowacyjne podejście zmusi użytkowników "do rozwiązywania nowych problemów motorycznych w czasie rzeczywistym, poprzez prowokowanie zmiennych środowisk, które wymagają aktywnej reakcji i rozwiązania problemu od docelowego użytkownika". Partnerzy twierdzą, że zindywidualizowany program szkoleniowy uczy użytkownika chodzenia w butach SMILING w czasie wykonywania innych czynności, takich jak rozmawianie czy granie w piłkę. "Mózg jest pobudzany do uczenia się lub ponownego uczenia się nowych strategii motorycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność tych codziennych zajęć" - mówi CORDIS News koordynatorka projektu dr Fiorella Marcellini. "Ciągła zmiana pozycji silniczków w butach stymuluje krok po kroku nierówną powierzchnię, sprawiając że ćwiczenie jest bardziej wymagające i wyjątkowe." Elementem wyróżniającym projekt SMILING pośród innych jest jego interdyscyplinarne podejście, bowiem zachęca on do restrukturyzacji procesu rehabilitacji osób starzejących się przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii i nowych procedur szkoleniowych. "Naukowa innowacja projektu SMILING opiera się na 'teorii chaosu i teorii systemów dynamicznych'" - wyjaśnia dr Marcellini. "Z technologicznego punktu widzenia system jest ważnym przykładem mechatroniki. System SMILING można wykorzystywać w klubach fitness i ośrodkach zdrowia w celu poprawy umiejętności chodu i utrzymania równowagi u osób starszych oraz profilaktyki upadków i przeciwdziałania im w przyszłości również w domu." Koordynator podkreśla, że integracja wysoce innowacyjnych komponentów systemu oraz atestowanie zaproponowanego rozwiązania z udziałem prawdziwych użytkowników i kluczowych ekspertów stanowiło ogromne wyzwanie technologiczne dla partnerów projektu SMILING. Wypowiadając się na temat sposobu, w jaki partnerzy planują wprowadzić na rynek produkt opracowany w ramach projektu, dr Marcellini stwierdziła: "System SMILING w swojej obecnej postaci jest gotowy do kolejnego etapu inżynierii wartości. Pierwsze wyniki atestów klinicznych przyniosły projektantom i programistom konkretne informacje zwrotne na temat niezawodności technicznej i dały pierwsze wyobrażenia na temat trafności pomysłu, tj. wykorzystania systemu jako systemu szkoleniowego do profilaktyki upadków." "Główny produkt opracowany i włączony do planu eksploatacji projektu to system SMILING-PRO, przeznaczony dla terapeutów, klinicystów, fizykoterapeutów i instruktorów fitness pracujących z osobami starszymi. Dlatego docelowymi klientami są głównie szpitale i kliniki geriatryczne w Europie, co oznacza około 30.000 potencjalnych klientów, a także ośrodki fitness dla osób starszych, co daje kolejne mniej więcej 68.000 potencjalnych klientów." Konsorcjum twierdzi, że oprócz osób starszych, z wyników prac skorzystać mogą również między innymi klienci ośrodków rehabilitacyjnych, szpitali i prywatnych klinik w Europie i poza jej granicami. "Demograficzne starzenie się uprawnia do stwierdzenia, że na tę populację powinny zostać przeznaczone znaczące środki publiczne" - zauważa dr Marcellini. "Projekt SMILING zapewnia rozwiązanie proste, niezwykle innowacyjne, łatwe w użyciu, a przez to interesujące jeżeli chodzi o zakup od dostawców usług medycznych, oszczędzające środki publiczne" - dodaje. "Innymi beneficjentami wyników projektu SMILING będą personel medyczny i świadczeniodawcy w sektorze rehabilitacji ze względu na innowacyjne i dostosowywalne do indywidualnych potrzeb rozwiązanie TIK [technologie informacyjne i komunikacyjne] oraz program szkoleniowy. Wdrożeniem programu profilaktyki upadków zajmie się strona badawcza projektu SMILING." Koordynatorka podkreśla, że projekt SMILING "jest dobrym przykładem na rozwój przyszłych systemów TIK w zakresie mobilności i rehabilitacji w ramach Ósmego Programu Ramowego (8PR) i wspólnego programu rozwiązań i systemów ułatwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (AAL) oraz sektora wirtualnej rzeczywistości, tak pod względem środowisk badawczych, jak również rozrywkowych". Projekt SMILING, który jest jednym z kilku finansowanych ze środków unijnych przedsięwzięć badających mobilność i profilaktykę upadków osób starszych, wyposaży świat nauki w istotne informacje zwrotne. Jeżeli chodzi o to, co przyniesie przyszłość "inżynieria wartości skoncentruje się na redukcji wagi i rozmiaru, zastosowaniu zasad modularności w zakresie wymiany i naprawy komponentów oraz dalszym nacisku na doskonalenie niezawodności" - mówi koordynatorka. Partnerzy SMILING planują dalszą współpracę w ramach projektów badawczych na szczeblu europejskim.Więcej informacji: SMILING: http://www.smilingproject.eu Siódmy Program Ramowy (7PR): http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html

Kraje

Szwajcaria, Izrael, Włochy, Niderlandy, Słowacja, Zjednoczone Królestwo