European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-09

Article available in the following languages:

Innowacyjne urządzenie zapewnia wcześniejsze wykrywanie raka piersi

Zespół finansowanych ze środków unijnych naukowców opracował nową technikę mammograficzną wykorzystującą obrazowanie molekularne, które może pomóc we wcześniejszym wykrywaniu raka piersi. Badania nad tą techniką były prowadzone w ramach projektu MAMMI (Mammografia z wykorzys...

Zespół finansowanych ze środków unijnych naukowców opracował nową technikę mammograficzną wykorzystującą obrazowanie molekularne, które może pomóc we wcześniejszym wykrywaniu raka piersi. Badania nad tą techniką były prowadzone w ramach projektu MAMMI (Mammografia z wykorzystaniem obrazowania molekularnego), który otrzymał 2,5 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR). W skład paneuropejskiego zespołu, pracującego pod kierunkiem hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC), weszli naukowy z ośmiu instytucji z Holandii, Niemiec, Portugalii i Szwecji. Specjalnie zaprojektowane do wykrywania raka piersi na najwcześniejszych etapach urządzenie MAMMI zapewnia najwyższą dostępną obecnie rozdzielczość i czułość. To oznacza, że będzie głównie wykorzystywane na potrzeby wczesnej diagnostyki raka piersi i oceny reakcji pacjentki na chemioterapię. Aby zrobić zdjęcie za pomocą urządzenia, pacjentkę kładzie się twarzą w dół na specjalnie zaprojektowanym stole i umieszcza się pierś w jednym z otworów. Obok stołu, specjalista obsługujący urządzenie ustawia wózek z układem wykrywającym, opartym na czujniku promieniowania gamma. Dzięki temu, że detektor ma pierścieniowy kształt okalający zwisającą pierś, nie ma potrzeby ściskania jej. Dr José Mar¡a Benlloch z CSIC wyjaśnia, w jak znaczący sposób poprawia to "wizualizację i diagnostykę", bowiem nowotwory znajdują się czasami "bardzo blisko podstawy mięśnia piersiowego". Na wczesnych etapach nowotworu złośliwe komórki replikują się w niekontrolowany sposób i po kilku latach mogą spowodować pojawienie się uszkodzenia, które można zobaczyć za pomocą obecnych technik. Następnie uszkodzenie rozszerza się, aby po upływie kolejnego roku stać się wyczuwalnym. Aktualne praktyki diagnostyczne i tradycyjne mammografy opierają się na obrazach morfologicznych i w konsekwencji nie rozpoznają raka, aż do momentu wystąpienia uszkodzenia. Dla porównania zdjęcie rentgenowskie gruczołów stukowych wykonane za pomocą urządzenia MAMMI opiera się na technice emisyjnej tomografii pozytronowej (PET) do diagnostyki raka piersi, która oferuje wachlarz korzyści. Technika PET w urządzeniu MAMMI mierzy aktywność metaboliczną nowotworu poprzez lokalizowanie wysokiej absorpcji glukozy przez komórki nowotworowe. To umożliwia specjalistom znacznie wcześniejsze wykrycie choroby, co zostanie z radością przyjęte przez osoby zainteresowane. Istniejący korpus wiedzy naukowej potwierdza, że wczesna diagnostyka obniża śmiertelność o 29%. Chociaż obecnie są wykorzystywane skany PET całego ciała, w większości przypadków są one zarezerwowane dla osób, u których już zdiagnozowano raka piersi lub objętych wysokim ryzykiem zapadnięcia na tę chorobę, ale nawet wówczas wynik jest obrazem w niskiej rozdzielczości, który nie ujawnia małych nowotworów. Natomiast urządzenie MAMMI skupia się wyłącznie na piersiach, dzięki czemu detektory znajdują się bardzo blisko organu i mogą zidentyfikować nowotwory na bardzo wczesnych etapach. Ten sprzęt jest w stanie wykryć uszkodzenia rzędu zaledwie 1,5 mm w porównaniu do granicznych 5 mm w aktualnie wykorzystywanych urządzeniach. Z tego względu, poprawiając jednocześnie diagnostykę wszystkich pacjentek, technika może okazać się szczególnie skuteczna w przypadku kobiet z implantami piersi lub takich, u których gęstość piersi utrudnia uzyskanie wyraźnego obrazu. Okazało się również, że urządzenie MAMMI zapewnia większy komfort pacjentkom, dzięki czemu będzie szczególnie przydatne w leczeniu osób starszych i niepełnosprawnych. Szpitale i centra terapeutyczne na całym świecie wyraziły zainteresowanie nabyciem urządzenia. Obecnie jest ono wykorzystywane w Krajowym Instytucie Onkologicznym w Amsterdamie, w Holandii. Pracowało również na Politechnice Monachijskiej w Niemczech, a niedługo zostanie zamontowane w szpitalu wojewódzkim w Castellon, Hiszpania. Urządzenie mammograficzne może również monitorować skuteczność terapii u pacjentki chorej na raka piersi. Odbywa się to poprzez zmierzenie absorpcji glukozy i sprawdzenie, czy nadal są tkanki nowotworowe po operacji. Wykorzystując istniejące techniki nie ma możliwości odróżnienia tkanki nowotworowej od blizny pozostawionej po operacji. Ten nowy typ terapii pozwala również stwierdzić, czy poziom napromieniania i chemioterapii jest odpowiedni, czy też wymaga zmiany.Więcej informacji: Hiszpańska Krajowa Rada Badawcza (CSIC): http://www.csic.es/web/guest/home

Kraje

Niemcy, Hiszpania, Niderlandy, Portugalia, Szwecja

Powiązane artykuły