Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Spadek spożycia wina we Francji

Zapytani, co najbardziej kojarzy nam się z Francją, wielu z nas najprawdopodobniej odpowie moda, sery i oczywiście... wino. Wyniki nowych badań wskazują jednak, że zamiłowanie Francuzów do wina może tracić na wyrazistości, bowiem coraz większa liczba mieszkańców Francji przest...

Zapytani, co najbardziej kojarzy nam się z Francją, wielu z nas najprawdopodobniej odpowie moda, sery i oczywiście... wino. Wyniki nowych badań wskazują jednak, że zamiłowanie Francuzów do wina może tracić na wyrazistości, bowiem coraz większa liczba mieszkańców Francji przestaje się identyfikować z trunkiem spopularyzowanym przez greckiego boga Dionizosa. Odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie International Journal of Entrepreneurship and Small Business wskazują na ostateczny zanik przekazywania tradycji francuskich win kolejnym pokoleniom. W okresie 28 lat spożycie wina we Francji zmalało z 7 mld do około 4 mld 75-centylitrowych butelek. To daje nieco ponad jedną butelkę wina tygodniowo na osobę dorosłą. Inne badania mówią, że niewiele ponad 16% dorosłej populacji Francji pija regularnie wino. Dane te są spójne z zaobserwowanym w ostatnich badaniach trendem spadkowym. Naukowcy z Groupe École Supérieure de Commerce de Pau (ESC Pau) i Université Toulouse 1 (UT1) Capitole we Francji twierdzą, że pojawiła się tendencja do odchodzenia od systematycznego spożycia wina do posiłku, gdyż ludzie wybierają wino bardziej dla przyjemności niż jako tradycyjny dodatek do każdego obiadu. Podczas gdy ogólna liczba osób pijących wino spadła, eksperci zaobserwowali wzrost liczby osób sięgających po wino okazjonalnie. Wyniki sugerują, że to kwestie zdrowotne są przyczyną spadku spożycia wina, zwłaszcza jeżeli chodzi o dwa ostatnie pokolenia - twierdzą współautorzy Pascal Poutet z Wydziału Samorozwoju ESC Pau i Thierry Lorey z ESC Pau oraz UT1 Capitole. Tandem zbadał 4 grupy osób: osoby powyżej 65 roku życia, które pamiętają II wojnę światową (pokolenie spuścizny); osoby między 40 a 65 rokiem życia, które pamiętają okres wzrostu i globalnego rozwoju (pokolenie wyżu demograficznego); osoby między 30 a 40 rokiem życia (pokolenie X); oraz osoby poniżej 30 roku życia (pokolenie Internetu). Według naukowców z każdym kolejnym pokoleniem następuje eskalacja postaw libertyńskich i brak szacunku dla instytucji. Podczas gdy wszystkie pokolenia są zgodne, co do wartości wspólnoty, dzielenia się i przyjemności wiążących się z winem, to różnią się od siebie nawykami spożywania tego trunku. Osoby powyżej 65 lat spożywają wino codziennie, potwierdzając silne dziedzictwo społeczne i kulturowe. Czerpią przyjemność z delektowania się winem z przyjaciółmi i rodziną. Pokolenie wyżu demograficznego i pokolenie X spożywają wino okazyjnie na szczeblu bardziej socjalnym z przyjaciółmi, ale nie z rodziną. W przypadku tych dwóch grup spożycie wina odgrywa rolę w kontekście statusu społecznego. W grupie poniżej 30 roku życia spożycie wina nie wiąże się ani z przyjemnością, ani dziedzictwem społecznym i jest rzadsze niż w przypadku trzech pozostałych grup. Zdaniem naukowców: "Występuje podwójna luka między trzema pokoleniami - starszym, średnim i młodszym. Z jednej strony istnieje luka w częstotliwości spożycia (od codziennego, przez odświętne, po sporadyczne), a z drugiej luka w przyjemności (przejście od prawdziwej przyjemności w kierunku bardziej pretensjonalnej, trudniej dostrzegalnej dla młodszego pokolenia)." Najstarsza grupa dostrzega symbolizm wina w aspektach kulturowych, historycznych i religijnych Francji. Grupa w wieku średnim uznaje czynniki kulturowe i gastronomiczne, ale historyczne już w mniejszym zakresie. Najmłodsza grupa przykłada niewielką wagę od wszystkich tych czynników. Należy zauważyć, że w tej ostatniej utrzymuje się jednak ogromne poczucie dumy z win. "Analiza pokoleniowa interpretacji wina we Francji wydaje się właściwie wyjaśniać głębokie zmiany roli wina, jakie zaszły w ciągu ostatnich 60 lat" - podkreślają autorzy. "Chodzi konkretnie o postępującą utratę odrębności, świętych i wyobrażeniowych interpretacji wina (naród, region, mniejsza waga przekazywania kultury picia wina przez ojca w rodzinie itd.) na przestrzeni pokoleń, co wyjaśnia globalne postawy konsumenckie we Francji, a zwłaszcza gwałtowny spadek ilości spożywanego wina."Więcej informacji: Groupe École Supérieure de Commerce de Pau (ESC Pau): http://www.esc-pau.fr/ Université Toulouse 1 Capitole: http://www.univ-tlse1.fr/jsp/fiche_accueil.jsp?CODE_RUBRIQUE=internet&LANGUE=0 International Journal of Entrepreneurship and Small Business: http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=74&year=2009&vol=8&issue=2

Kraje

Francja

Powiązane artykuły