Skip to main content
European Commission logo print header

hey!Education: Breaking Classroom Communication Barriers

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe sposoby na popularyzację edukacji cyfrowej

Na całym świecie edukacja przechodzi proces cyfrowej transformacji. Pewna unijna inicjatywa oferuje internetowe rozwiązanie pomagające w przezwyciężeniu barier stojących na drodze do wykorzystania technologii w klasach.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Ograniczenia budżetowe są często uznawane za jeden z największych problemów utrudniających przeprowadzenie cyfrowej transformacji w edukacji. Jednak, jak zauważa koordynator projektu HeyEducation, Miguel Garcia Manchado, „zdajemy sobie z tego sprawę, a w niektórych przypadkach pojawia się dużo poważniejszy problem – brak zaufania ze strony wielu nauczycieli do wykorzystania technologii w klasie, utrudniający jej upowszechnianie. Aby przezwyciężyć te i inne problemy, takie jak monitorowanie urządzeń uczniów, ocena wykorzystania TIK i ocena kompetencji cyfrowych nauczycieli, projekt uruchomił platformę edukacyjną „hey!”. Animowany film opublikowany przez autorów projektu podsumowuje te zagadnienia i zastosowane w projekcie podejście w formie audiowizualnej. Ważną cechą tego internetowego narzędzia jest to, że wykorzystuje ono elementy świata rzeczywistego. Przykładem może być hey!U, drugi ekran podłączony do urządzenia każdego ucznia. Pomaga on nauczycielom w wizualnej i natychmiastowej identyfikacji odpowiedzi uczniów na zadanie oraz umożliwia śledzenie ich bieżącej aktywności na ekranie. Garcia Manchado tłumaczy: „Po pewnym czasie nauczyciele oswajają się z systemem i dostrzegają bezpośrednią korzyść płynącą z używania hey!U, co pozwala im poznać wątpliwości uczniów i zwiększyć ich zaangażowanie w lekcje”. Dzięki detektorowi aplikacji nauczyciele wiedzą też, że uczniowie zajmują się zadaniem, które im przydzielili. Dodatkową zaletą jest fakt, że system działa bez konieczności połączenia z Internetem, a nauczyciel nie musi korzystać z urządzenia podczas zajęć. Praktyczne korzyści Nauczyciele chcą móc nadal korzystać z informacji zwrotnych oraz posiadać statystyczne i szczegółowe dane na temat postępów poszczególnych uczniów, a nawet całej klasy. Tutaj przydaje się rozwiązanie hey!C, które dostarcza nauczycielom potrzebnych informacji. Koordynator projektu wyjaśnia, że bardziej biegły technicznie nauczyciel może zacząć od hey!C i zdecydować, czy chce jednocześnie używać rozwiązania hey!U. System hey! zapewnia obszerne sprawozdania dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników kuratoriów oświaty oraz osób zarządzających edukacją na wszystkich szczeblach. Dane te, dostępne w czasie rzeczywistym, pozwalają tym interesariuszom na podjęcie działań naprawczych w odniesieniu do problemów, które mogą utrudniać wykorzystanie drogich narzędzi edukacyjnych. Zasięg międzynarodowy Rozwiązanie przeznaczone jest do stosowania od klasy trzeciej szkoły podstawowej do szkoły średniej. Przetestowano je w jednej z prowincji Madrytu, na 20 klasach trzecich szkoły podstawowej. System pomógł w przygotowaniu zestawu egzaminów oraz w ocenie prowincji w oparciu o wcześniejsze wypracowania. Aby uzyskać informacje zwrotne, w Nikaragui trwa obecnie integracja 700 szkół z rozwiązaniami hey!U i hey!C zainstalowanych na lokalnych serwerach przechowujących banki pytań egzaminacyjnych. „Ten projekt zaskoczył nas skalą wdrożenia… a ponadto jest to tak naprawdę pierwsza duża realizacja wykorzystująca system hey!”, cieszy się Garcia Manchado. Potencjał na przyszłość Wysiłki podejmowane w ramach projektu przyniosą korzyści wykraczające poza środowisko szkolne. „Pracujemy nad wersją dla biznesu wspólnie z ogólnoświatową firmą doradztwa technicznego, która mogłaby wykorzystać ją do użytku wewnętrznego i dla swoich klientów”, mówi koordynator. Zespół planuje przeprowadzić więcej pilotażowych testów w szkołach i chce zaprezentować HeyEducation większej liczbie przedstawicieli administracji państwowych. „Będziemy działać możliwie najsprawniej przy środkach, jakie MŚP może przeznaczyć na taki projekt”, mówi Garcia Manchado, „jednak zdecydowanie potrzebujemy dodatkowego wsparcia, jeśli mamy odnieść globalny sukces”.

Słowa kluczowe

HeyEducation, hey!, nauczyciel, edukacja, uczeń, klasa, szkoła, technologia, informacja zwrotna, cyfrowa transformacja, klasa trzecia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania