Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Życie w mieście zwiększa ryzyko wystąpienia problemów kardiologicznych

Badania zarówno mieszczuchów, jak i wieśniaków pokazały, że mieszkanie na obszarach zurbanizowanych zwiększa niemal dwukrotnie w stosunku do życia na wsi prawdopodobieństwo zapadnięcia na zwapnienie tętnic wieńcowych (CAC), które to schorzenie może doprowadzić do choroby serca...

Badania zarówno mieszczuchów, jak i wieśniaków pokazały, że mieszkanie na obszarach zurbanizowanych zwiększa niemal dwukrotnie w stosunku do życia na wsi prawdopodobieństwo zapadnięcia na zwapnienie tętnic wieńcowych (CAC), które to schorzenie może doprowadzić do choroby serca. Duńscy naukowcy zaprezentowali w czasopiśmie Journal of Internal Medicine swoje odkrycia wynikające z analizy badań 1.225 mężczyzn i kobiet w wieku 50 i 60 lat zamieszkujących w miastach i poza nimi. W toku badań ustalono, że prawdopodobieństwo zapadnięcia na CAC przez osoby mieszkające w centrum miasta jest o 80% wyższe niż osób z innych obszarów oraz, że mężczyźni, starsi uczestnicy badań, cukrzycy i palacze również są bardziej zagrożeni. Naczelny autor raportu z badań, dr Jess Lambrechtsen z Wydziału Kardiologii Szpitala Svendborg w Danii wyjaśnia: "Celem naszych badań była ocena powiązania zamieszkiwania w centrum miasta, co często wykorzystują naukowcy do wskazania ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza, z występowaniem zwapnienia naczyń wieńcowych u mężczyzn i kobiet, niewykazujących innych objawów choroby serca". Badani zostali wybrani losowo z rządowej bazy danych. Po wyrażeniu zgody na udział w badaniach, wypełnili ankiety na temat swojego stanu zdrowia, aby ustalić, czy borykali się uprzednio z jakimikolwiek problemami kardiologicznymi. Gromadzona była także wiedza na temat wszelkich przepisanych leków, nawyków związanych z paleniem tytoniu oraz ewentualnej historii chorób serca w rodzinach badanych. W toku badań klinicznych sprawdzono wzrost, wagę, ciśnienie krwi oraz wykonano analizę krwi i skany. Stwierdzono, że CAC częściej występuje u osób mieszkających w centrum miasta niż tych z obszarów miejskich lub wiejskich: w przypadku mężczyzn (odpowiednio 69% do 56%), kobiet (odpowiednio 42% do 30%), pięćdziesięciolatków (odpowiednio 48% do 32%) i sześćdziesięciolatków (odpowiednio 61% do 53%). Po obliczeniu ilorazu szans, okazało się, że osoby mieszkające w centrum miasta są o 80% bardziej zagrożone wystąpieniem CAC niż osoby z obszarów miejskich lub wiejskich. Prawdopodobieństwo zapadnięcia na CAC wśród mężczyzn było trzy razy wyższe niż w przypadku kobiet. Iloraz szans dla mężczyzn był o 220% wyższy. Osoby w wieku 60 lat były mniej więcej dwukrotnie bardziej zagrożone CAC niż pięćdziesięciolatkowie (o 120% wyżej); podobnie stwierdzono, że palacze są bardziej podatni niż osoby niepalące (o 90%), a także cukrzycy w porównaniu do osób wolnych od tej choroby (o 100%). Podwyższony poziom cholesterolu zwiększał zagrożenie pojawienia się CAC o 60%, natomiast wysokie ciśnienie krwi i historia choroby serca w rodzinie o 50%. Dr Lambrechtsen podsumowuje wnioski z badań w sposób następujący: "Nasze badania pokazują, że mieszkanie w centrum miasta i tradycyjne czynniki ryzyka choroby serca zostały niezależnie powiązane z obecnością CAC w grupie badanych w średnim wieku, którzy nie wykazywali żadnych objawów. Miejsce, w którym dana osoba mieszka jest często wykorzystywane w badaniach jako substytut ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza. W toku naszych prac odkryliśmy, że po skorygowaniu zmiennych demograficznych i klinicznych, miejsce zamieszkiwania zostało niezależnie powiązane z CAC, a wskaźniki występowania CAC były najwyższe wśród osób mieszkających w centrach miast. Wiele czynników może mieć również wpływ na CAC, takie jak poziom hałasu i stresu, które, jak można zakładać, są wyższe w centrum miasta. Aczkolwiek w ramach badań poziom stresu, określany na podstawie ciśnienia krwi, był tak naprawdę niższy wśród mieszkańców centrów miast niż u osób mieszkających na obszarach zurbanizowanych. Tętno, kolejny wskaźnik stresu, było takie samo we wszystkich grupach. Mechanizmy, za pomocą których zanieczyszczenie powietrza może przyczynić się do CAC nie zostały dobrze poznane. Niemniej z badań wyraźnie wynika, że powiązania między zanieczyszczeniem powietrza a CAC wymagają dalszego zgłębienia".Więcej informacji: Szpital Uniwersytecki Odense i Szpital Svendborg (OUH): http://www.ouh.dk/wm360630

Kraje

Dania