Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków pt. "Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Marie Curie (COFUND)"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Marie Curie (COFUND)". Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakiet...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Marie Curie (COFUND)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Zaproszenie ogłoszone w ramach programu prac "Ludzie" dysponuje budżetem 115 mln EUR na rok 2013. Ma na celu wspieranie kształcenia i rozwoju zawodowego doświadczonych naukowców poprzez ułatwianie ich mobilności w Europie. Dzięki tej inicjatywie naukowcy łatwiej nabywać będą umiejętności interdyscyplinarne i doświadczenie międzysektorowe. Ułatwione zostanie również przechodzenie z przedsiębiorstw publicznych do prywatnych i odwrotnie. Aby nie zaczynać zupełnie od początku, COFUND oprze się na funkcjonujących obecnie programach krajowych i regionalnych, zachęcając do oferowania mobilności transnarodowej.

Powiązane artykuły