Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Polowanie na lateks przekłada się na kluczowe wyniki w Europie

Holenderskie przedsiębiorstwo oponiarskie Apollo Vredestein wyprodukowało pierwsze prototypy opon z naturalnego lateksu pozyskanego z gwajuli srebrzystej i mniszka kok-sagiz. Przed rozpoczęciem produkcji, prototypy - dorobek projektu EU-PEARLS (Unijna produkcja i eksploatacja ...

Holenderskie przedsiębiorstwo oponiarskie Apollo Vredestein wyprodukowało pierwsze prototypy opon z naturalnego lateksu pozyskanego z gwajuli srebrzystej i mniszka kok-sagiz. Przed rozpoczęciem produkcji, prototypy - dorobek projektu EU-PEARLS (Unijna produkcja i eksploatacja alternatywnych źródeł kauczuku i lateksu) - przejdą serię testów. Naukowcy twierdzą, że tego typu opony mogą wypełnić pokaźną niszę na rynku światowym, wspierając Europę w konkurowaniu z azjatyckimi producentami kauczuku. Projekt EU-PEARLS otrzymał niemal 5,9 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. W ramach tego projektu prowadzono badania nad potencjalnymi, alternatywnymi źródłami lateksu, aby umożliwić Europejczykom większe uniezależnienie się od produktów azjatyckich i wspomóc europejskie zakłady produkujące lateks. Jeden z partnerów projektu, NEIKER-Tecnalia z Hiszpanii, przeanalizował genotypy gwajuli srebrzystej (Parthenium argentatum) i mniszka kok-sagiz (Taraxacum koksaghyz), dwóch gatunków wykorzystywanych do zastępowania importowanego lateksu naturalnego, a także ich możliwą introdukcję w Europie. Naukowcy są przekonani, że gwajula srebrzysta może być uprawiana w regionie śródziemnomorskim, natomiast dla mniszka kok-sagiz odpowiedniejszymi będą kraje Północno-Wschodniej Europy. Eksperci twierdzą, że rozmaite lateksy naturalne mają kluczowe znaczenie dla naturalnej ekstrakcji kauczuku. Kauczuk naturalny to surowiec wykorzystywany np. do produkcji opon, obuwia, plastrów, rękawic chirurgicznych czy prezerwatyw. Na dzień dzisiejszy Europejczycy importują cały lateks wykorzystywany w regionie. Lateks ten otrzymywany jest z kauczukowca Hevea brasiliensis, a jego największymi na świecie producentami są Indonezja, Malezja i Tajlandia. Mimo podejmowanych starań, naukowcom nie udawało się do tej pory znaleźć odpowiedniego zastępnika kauczuku naturalnego, ale dzieki projektowi EU-PEARLS w końcu wypracowano alternatywę. Pomoże ona uniknąć skoordynowanego wzrostu cen tego surowca. Zarówno gwajula srebrzysta, jak i mniszek kok-sagiz to wiarygodne alternatywy. Eksperci już rozpoczęli w Hiszpanii wykorzystywanie gwajuli srebrzystej do produkcji biomasy na dużą skalę. Należy zauważyć, że łatwiejsza wydaje się ekstrakcja z mniszka kok-sagiz. Konsorcjum zoptymalizowało rozwój i przyspieszanie wzrostu mniszka kok-sagiz, aby zwiększyć ilość zawartego w nim kauczuku naturalnego, dostępnego do ekstrakcji. Znalezienie rozwiązania ma istotne znaczenie nie tylko ze względu na konieczność importowania tego materiału przez Europę, ale również ze względu na rozmaite zagrożenia czyhające na Hevea brasiliensis. Drzewo nękają zarówno szkodniki, jak i choroby. Jego uprawa również wymaga specyficznych warunków klimatycznych, które panują głównie w strefach tropikalnych Azji i Ameryki Południowej. Naukowcy przyznają również, że kauczuk z tego drzewa wywołuje alergię na lateks, czemu można zapobiec wykorzystując gwajulę srebrzystą i mniszka kok-sagiz. Partnerzy projektu EU-PEARLS pochodzili z Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kazachstanu, Niemiec, Szwajcarii i USA.Więcej informacji: EU-PEARLS http://www.eu-pearls.eu/UK/

Kraje

Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Kazachstan, Niderlandy, Stany Zjednoczone