Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Nowotwory - nowe badania poświęcone walce z guzami przerzutowymi

Wyniki nowych badań, które przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców, mogą pomóc w opracowaniu alternatywnych terapii przeciwnowotworowych w przypadku komórek opornych na konwencjonalną chemioterapię. Po odkryciu nowej molekuły o właściwościach przeciwnowotworowych i antym...

Wyniki nowych badań, które przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców, mogą pomóc w opracowaniu alternatywnych terapii przeciwnowotworowych w przypadku komórek opornych na konwencjonalną chemioterapię. Po odkryciu nowej molekuły o właściwościach przeciwnowotworowych i antymetastatycznych zespół, którego członkowie pochodzą z Australii, Francji i Wlk. Brytanii, podjął prace nad terapią. W czasopiśmie Cancer Research zespół wyjaśnia, że nowa molekuła atakuje nie tylko namnażanie się komórek nowotworowych, ale także ich mobilność. To oznacza, że może zapobiegać przerzutom, czyli guzom powstającym z komórek, które rozprzestrzeniły się z pierwotnego guza. Niestety oporne guzy znacząco ograniczają skuteczność chemioterapii, a przerzuty są najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów chorujących na nowotwory. Naukowcy pracowali nad wynikami tych najnowszych badań przez 10 lat, dążąc do odkrycia i opisania nowej molekuły przeciwnowotworowej i antymetastatycznej. Wykorzystali robotyczną, wysokowydajną platformę przesiewową, za pomocą której przed odkryciem Liminib (inaczej Pyr1), molekuły wykazującej pożądane oddziaływanie na komórki nowotworowe, przetestowanych zostało niemal 30.000 molekuł. Liminib jest inhibitorem kinazy LIM (LIMK) - pierwszym, który wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. Kinaza LIMK o nadmiernej ekspresji w nowotworach inwazyjnych (złośliwych guzach nabłonkowych lub gruczołowych) jest istotnym celem terapeutycznym. Wiadomo, że reguluje ona dynamikę wewnętrznego szkieletu komórki, zbudowanego z włókien, w tym filamentów aktyny i mikrotubuli, które umożliwiają komórkom poruszanie się i namnażanie, a obydwie te właściwości są aktywnie wykorzystywane przez komórki nowotworowe. Molekuła Liminib blokuje mobilność komórek, dezorganizując cytoszkielet aktyny, a także stabilizuje sieć mikrotubularną, zapobiegając w ten sposób namnażaniu się komórek. Mechanizm nie jest taki sam, jak w przypadku leków wykorzystywanych obecnie w chemioterapii i wywołujących wiele niepożądanych skutków ubocznych. Przeprowadzone przez zespół doświadczenia in vitro pokazują, że Liminib jest toksyczna dla kilku nowotworowych linii komórkowych, między innymi linii komórkowych opornych na chemioterapię. Pojawiła się obecnie nadzieja, że te obiecujące wyniki przełożą się na opracowanie alternatywnych metod leczenia pacjentów onkologicznych, w przypadku których chemioterapia już się nie sprawdza.Więcej informacji: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Délégation Paris Michel-Ange: http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/?lang=fr

Kraje

Australia, Francja, Zjednoczone Królestwo