CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Stałe zasilanie dzięki wirtualnym elektrowniom

Elektrownie wykorzystujące energię odnawialną, jak farmy wiatrowe czy farmy paneli słonecznych, zwane też małymi lub rozproszonymi zasobami energii (DER), pojawiły się już na całym świecie i stają się integralną częścią sieci energetycznej. Zarówno dostawcy energii elektryczne...

Elektrownie wykorzystujące energię odnawialną, jak farmy wiatrowe czy farmy paneli słonecznych, zwane też małymi lub rozproszonymi zasobami energii (DER), pojawiły się już na całym świecie i stają się integralną częścią sieci energetycznej. Zarówno dostawcy energii elektrycznej, jak i jej konsumenci, oczekują nieprzerwanego zasilania stosownie do swoich potrzeb. Owe wahania w zapotrzebowaniu w połączeniu z wahaniami w systemie dostarczania energii postrzegane są przez wiele osób jako przeszkoda, którą trzeba przezwyciężyć, aby energia odnawialna mogła się bardziej upowszechnić. Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton, Wlk. Brytania, opracowali nowatorską metodę tworzenia wirtualnych elektrowni, zapewniających produkcję energii odnawialnej w kraju. Dostawcy energii szacują wielkość swojej produkcji oraz poziom pewności, z jaką są w stanie zrealizować owe szacunki, tak aby zaspokajać zapotrzebowanie na energię bez przerw w dostawach. Na podstawie tych szacunków sieć jest w stanie wybrać odpowiednią liczbę tradycyjnych generatorów, potrzebnych do wytworzenia i dostarczenia energii tam, gdzie jest potrzebna. Sieć potrafi tym lepiej zaplanować swoje funkcjonowanie, im precyzyjniejsze i pewniejsze są szacunki. Jednak niepewność, jaką obarczone są odnawialne źródła energii uniemożliwia poszczególnym DER opłacalny, bezpośredni udział w sieci energetycznej czy rynku hurtowej sprzedaży energii, ponieważ często nie są w stanie spełnić wyznaczonych celów produkcyjnych. Dlatego pojawiają się teraz elektrownie wirtualne (VPP) jako sposób na wcielenie DER do sieci energetycznej. Powstają w wyniku połączenia większej liczby DER, umożliwiając im osiągnięcie wielkości i niezawodności dostaw podobnych do elektrowni tradycyjnych. W toku badań naukowcy z Uniwersytetu w Southampton promowali tworzenie takich "spółdzielczych" VPP (CVPP) za pomocą inteligentnych i wieloagentowych systemów oprogramowania. Konkretnie zaprojektowali mechanizm płatniczy, który zachęca DER do przyłączenia się do CVPP o dużej wydajności całkowitej. Dr Valentin Robu z uczelnianej Agents, Interaction and Complexity Research Group powiedział: "Wiele się mówi na temat włączenia dużej liczby małych, odnawialnych źródeł do sieci energetycznej w wydajniejszy i bardziej opłacalny sposób, gdyż obecne taryfy, będące wynagrodzeniem po prostu za produkcję, są kosztowne i nieefektywne. CVPP, które łącznie mają wyższą produkcję ogólną i co najważniejsze są w stanie uśrednić błędy prognozowania, są obiecującym rozwiązaniem, które nie wymaga drogiej, dodatkowej infrastruktury, a jedynie inteligentnych zachęt". Inteligentni agenci programistyczni, reprezentujący poszczególne DER, są zachęcani - poprzez stosowanie techniki matematycznej o nazwie właściwe zasady punktowania (ang. proper scoring rules), gdzie zasada punktowania (ang. scoring rule) to miara wydajności obiektu, osoby lub maszyny, ustawicznie podejmującej decyzje w warunkach niepewności - do przedkładania precyzyjnych szacunków własnej produkcji energii elektrycznej. Naukowcy opracowali mechanizm płatniczy oparty na zasadach punktowania, który zachęca CVPP - a za ich pośrednictwem członka DER - do przedkładania precyzyjnych prognoz. Mają nadzieję, że to wspomoże planowanie dostaw w sieci energetycznej. "Zasady punktowania o określonych cechach premiowania od dawna są wykorzystywane do projektowania mechanizmów płatniczych, które zachęcają agentów do raportowania własnych prognoz probabilistycznych w sposób zgodny z prawdą i wedle swoich najlepszych możliwości prognostycznych" - stwierdza dr Robu. "Pokazujemy, że nasz mechanizm zachęca realne DER do tworzenia CVPP i przewyższa aktualny mechanizm płatniczy przygotowany w odpowiedzi na ten problem".Więcej informacji: Uniwersytet w Southampton: http://www.southampton.ac.uk/ Cooperative virtual power plant formation using scoring rules: http://eprints.soton.ac.uk/337074/

Kraje

Zjednoczone Królestwo