Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Poprawa wskaźników przeżywalności chorych na szpiczaka i chłoniaka

Ponad 9 mln osób w Europie choruje na nowotwory i niemal każda rodzina jest w jakiś sposób dotknięta przez tę wyniszczającą chorobę. Europejscy naukowcy koncentrują swoje wysiłki na walce z nią i na poprawie jakości życia chorych. Naukowcy z Uniwersytetu w Yorku, Wlk. Brytania...

Ponad 9 mln osób w Europie choruje na nowotwory i niemal każda rodzina jest w jakiś sposób dotknięta przez tę wyniszczającą chorobę. Europejscy naukowcy koncentrują swoje wysiłki na walce z nią i na poprawie jakości życia chorych. Naukowcy z Uniwersytetu w Yorku, Wlk. Brytania, właśnie rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę badania nad chłoniakiem i szpiczakiem, ukierunkowane na promowanie wczesnej diagnostyki i zwiększenie przeżywalności chorych na te nowotwory, które są jednymi z najczęściej występujących w Wlk. Brytanii. W toku projektu, finansowanego ze środków Cancer Research UK, w ramach narodowej inicjatywy podnoszenia świadomości i wczesnej diagnostyki NAEDI (ang. National Awareness and Early Diagnosis Initiative), opracowana zostanie baza danych, którą będzie można wykorzystywać do skrócenia czasu diagnozowania chorych dotkniętych tymi typami nowotworów. Zespół pracuje pod kierunkiem dr Debry Howell z Jednostki Epidemiologii i Genetyki przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu w Yorku. Impulsem do podjęcia tych badań były zaprezentowane dane, wskazujące, że przeżywalność w przypadku wielu nowotworów jest niższa w Wlk. Brytanii niż w pozostałej części Europy. "Brytyjskie wytyczne w zakresie poprawy rokowań chorych na nowotwory (ang. UK Improving Outcomes Guidance for cancer) uwzględniają fakt, że najważniejszym powodem tego stanu rzeczy jest późna diagnoza. Wczesna diagnoza może zwiększyć zakres udanego leczenia i uratować życie tysięcy osób" - mówi dr Howell. "Co roku w Wlk. Brytanii stawianych jest niemal 15.000 diagnoz chłoniaka (ziarniczego i nieziarniczego) oraz szpiczaka, a wczesna diagnostyka jest trudna ze względu na złożony charakter tych chorób. Objawy chłoniaka i szpiczaka mogą być uderzająco podobne do objawów bardziej pospolitych, łagodnych schorzeń, co stawia poważne wyzwania zarówno przed chorymi, jak i lekarzami ogólnymi w czasie rozpoznawania objawów, które mogą mieć złośliwy charakter. Ta sytuacja często prowadzi do spóźnionego zwracania się o poradę i uniemożliwia wczesną hospitalizację". Mimo istnienia wytycznych referencyjnych (ang. UK Referral Guidance), dane Krajowego Repozytorium Danych o Nowotworach (ang. National Cancer Data Repository) z 2007 r. wskazują, że chorzy dotknięci chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego, między innymi chłoniakiem i szpiczakiem, zostawali na ogół częściej zdiagnozowani w czasie konsultacji w nagłym przypadku i rzadziej w drodze dwutygodniowej, zalecanej przez władze, obserwacji w porównaniu z osobami chorującymi na inne typy nowotworów. Jak cytuje się chorych: "Lekarze byli zaniepokojeni węzłami chłonnymi na mojej szyi, które były opuchnięte przez kilka miesięcy. Nie przejmowałem się nimi, bo nie bolały"; albo: "Sądziłem, że to mogło być po prostu opuchnięte gardło. To mogła być infekcja gardła". Zważywszy na postawę pacjentów, w toku nowych badań, obejmujących około 1.000 nowo zdiagnozowanych chorych na chłoniaka i szpiczaka w 2012 r., przeprowadzone zostaną wywiady, aby przeanalizować objawy przed diagnozą. Naukowcy zbadają również jak chorzy reagowali na te objawy i u kogo szukali pomocy, aby uzyskać dostęp do opieki podstawowej oraz kartoteki szpitalne, aby zanalizować zdarzenia między poszukiwaniem pomocy przez chorych - np. w formie wizyty u lekarza ogólnego i skierowania na konsultacje do szpitala - a postawieniem diagnozy. Pozyskane dane pomogą w przygotowaniu brytyjskich wytycznych klinicznych i mogą również zostać wykorzystane do opracowania narzędzi, takich jak komputerowe programy wspomagania procesu decyzyjnego, aby pomóc lekarzom ogólnym w identyfikacji pacjentów z tymi typami nowotworów. To, zdaniem naukowców, może pomóc w promowaniu przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania skierowań w celu zredukowania czasu diagnozowania i poprawy rokowań przeżywalności. Opracowane zostaną również materiały edukacyjne, aby zachęcać obywateli, u których pojawią się prawdopodobne objawy, do szybszego szukania pomocy. Badania opierają się na infrastrukturze Haematological Malignancy Research Network (HMRN), utworzonej w 2004 r. HMRN to specjalistyczny rejestr populacji, finansowany przez Leukaemia and Lymphoma Research (LLR), który obejmuje wszystkich nowo zdiagnozowanych pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego na terenie Yorkshire, Humber i Yorkshire Coast Cancer Network.Więcej informacji: Uniwersytet w Yorku: http://www.york.ac.uk/ Cancer Research UK: http://www.cancerresearchuk.org Haematological Malignancy Research Network: http://www.HMRN.org

Kraje

Zjednoczone Królestwo