CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Im więcej, tym lepiej - korzyści z mieszania gatunków roślin

Naukowcy są przekonani, że bogactwo gatunków roślin może pobudzić produkcję pierwotną. Niemniej brakowało jak dotychczas badań nad mechanizmami stojącymi za pozytywną reakcją biomasy roślinnej na zwiększoną różnorodność roślin. Zespół naukowców z Holandii i USA przeanalizował,...

Naukowcy są przekonani, że bogactwo gatunków roślin może pobudzić produkcję pierwotną. Niemniej brakowało jak dotychczas badań nad mechanizmami stojącymi za pozytywną reakcją biomasy roślinnej na zwiększoną różnorodność roślin. Zespół naukowców z Holandii i USA przeanalizował, jakie korzyści, związane z podniesieniem jakości i wagi, przynoszą roślinom i ich sąsiadom uprawy mieszane. Odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE wskazują na wyższy poziom węgla i azotu w mieszankach roślin. Wiązanie azotu atmosferycznego przez koniczynę wspomaga sąsiadujące rośliny, ale sama koniczyna również otrzymuje wsparcie. Naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen, Holandia, i z Lancaster Environment Centre przy Uniwersytecie w Lancaster, Wlk. Brytania, odkryli, że koniczyna i trawa mają zdolność do szybszego transportu węgla do gleby i generowania bardziej wzbogaconej biomasy, kiedy rosną blisko siebie niż wtedy, kiedy są otoczone przez rośliny tego samego gatunku. Zdaniem naukowców koniczyna rośnie na obszarach występowania bakterii zasiedlających korzenie, które usuwają azot z powietrza i dostarczają go roślinom. Niemniej korzyści nie wiążą się wyłącznie z koniczyną, gdyż sąsiadujące rośliny, które nie wiążą azotu również otrzymują wsparcie, ponieważ azot zawarty w koniczynie przenika do gleby z przecieków z korzeni i ich rozkładu. W toku badań wykazano, że istnieje "relacja miłosna" między roślinami wiążącymi azot a innymi gatunkami. A zatem różne gatunki roślin współpracują ze sobą, dając wyższe plony w uprawach mieszanych. Zwłaszcza koniczyna biała może szybko transportować węgiel pochłonięty w ciągu dnia do części znajdujących się w gruncie. Niemniej zespół zaobserwował, że tak się działo wyłącznie wtedy, kiedy rosła w pobliżu innych gatunków roślin. W takich warunkach transport był trzy razy szybszy, a tomka wodna w uprawach mieszanych również wchłaniała i transportowała węgiel szybciej. "Ustaliliśmy, że wszystkie gatunki roślin, za wyjątkiem Lolium perenne, zwiększały produkcję w przypadku uprawy w mieszankach sześciu gatunków, z czego największe korzyści odnosiły Trifolium repens i Anthoxanthum odoratum" - czytamy w artykule. "W przypadku tych dwóch gatunków odkryliśmy również, że wskaźnik 13C wzbogacenia w liściach i jego translokacja w czasie były wyższe w poszczególnych roślinach hodowanych w mieszankach sześciu gatunków w porównaniu do układu jednogatunkowego". Wyniki pokazały, że zawartość azotu była znacznie wyższa we wszystkich gatunkach roślin, które nie wiążą azotu, utrzymując się na stałym poziomie w koniczynie. Niższa proporcja węgiel/azot spadła z 28 do 22 w gatunkach roślin niewiążących azotu. Zespół odkrył, że w uprawach mieszanych, w zbieranych częściach roślin, więcej było azotu na jednostkę węgla. Naukowcy zauważyli, że należy przeprowadzić dalsze badania, aby ustalić sposób funkcjonowania tych procesów.Więcej informacji: Uniwersytet w Wageningen i Ośrodek Badawczy: http://www.wur.nl/UK/ PLoS ONE: http://www.plosone.org/home.action

Kraje

Niderlandy