Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Lasy odczują skutki zmian klimatu

Wyniki nowych badań paneuropejskich sugerują, że ekonomiczna wartość lasów spadnie o 14 do 50% z powodu zmian klimatu. Jeżeli nie zostaną podjęte kroki, aby to zmienić, szkody mogą sięgnąć kilkuset miliardów EUR - twierdzą naukowcy, których pracami kieruje Instytut Federalny B...

Wyniki nowych badań paneuropejskich sugerują, że ekonomiczna wartość lasów spadnie o 14 do 50% z powodu zmian klimatu. Jeżeli nie zostaną podjęte kroki, aby to zmienić, szkody mogą sięgnąć kilkuset miliardów EUR - twierdzą naukowcy, których pracami kieruje Instytut Federalny Badań nad Lasami, Śniegiem i Krajobrazem (ang. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL). Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Nature Climate Change. Naukowcy z Finlandii, Holandii, Niemiec i Szwajcarii są przekonani, że zmiany w temperaturze i opadach atmosferycznych wpłyną na obszar występowania większości gatunków drzew. Ich szacunki opierają się na obliczeniach przyjmujących szeroki zakres wzrostu temperatur: od 1,4 do 5,8°C. Przewidują, że tak się stanie nawet, jeżeli zmiany klimatu nie będą ekstremalne. Gatunki przystosowane do zimna i umiarkowanie wilgotnych siedlisk, między innymi świerk pospolity, który wnosi największy wkład w ekonomiczną wartość lasów europejskich, najbardziej ucierpią. Opierając się na trzech scenariuszach zmian klimatu przyjętych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), naukowcy twierdzą, że świerk pospolity zmieni kierunek i przesunie się na północ, oddalając się od swoich obecnych siedlisk w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Jeżeli chodzi o większe wysokości nad poziomem morza, to zespół szacuje, że na przykład świerk alpejski może potencjalnie przetrwać. Tymczasem zmiany klimatu mogą przynieść korzyści drzewom przystosowanym do suszy, które wolno rosną na obszarach takich jak tereny śródziemnomorskie, między innymi dąb korkowy i dąb ostrolistny. Drzewa te, wedle ustaleń, mogłyby zwiększyć swój obszar występowania w kierunku północnym w stosunku do obecnego zasięgu. Dane pokazują, że gatunki te w scenariuszu umiarkowanym wzrosną średnio do 32% terenów leśnych w Europie, za wyjątkiem Rosji. Zmiana wyniesie od 11 do ponad 28% w scenariuszu umiarkowanym i do ponad 40% w scenariuszu ekstremalnym. Naukowcy twierdzą, że zmiany klimatu w dużej mierze oddziałują na dystrybucję gatunków drzew w lasach europejskich. Ich odkrycia pokazują, że do roku 2100, kiedy świerk pospolity zniknie z wielu regionów, od 21 do 60%, ze średnią na poziomie 34%, terenów leśnych w Europie będzie nadawać się wyłącznie na las w typie dębu korkowego, który z punktu widzenia przemysłu drzewnego jest nie zbyt opłacalny. Co więcej, te wolno rosnące lasy będą pochłaniać mniej dwutlenku węgla niż obecne. Strata, obliczona na podstawie stopy procentowej i scenariusza klimatycznego, wyniesie od 14 do 50%, ze średnią na poziomie 28%, obecnej wartości terenów leśnych w Europie. Przyjmując umiarkowany scenariusz klimatyczny IPCC, naukowcy twierdzą, że strata mogłaby wynieść około 190 mld EUR. We wszystkich trzech scenariuszach klimatycznych mogłaby ona mieścić się w zakresie od 60 mld do 680 mld EUR. Jeżeli nie zostaną podjęte środki zaradcze, to zdaniem naukowców Europa będzie musiała radzić sobie z lasami o niższej wartości ekonomicznej. Jedną z alternatyw byłaby introdukcja w Europie innych gatunków takich jak cedr atlaski czy daglezja. Wkład w badania wnieśli naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtembergii (ang. Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg) i z Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy), Uniwersytetu i Ośrodka Badawczego w Alterra/Wageningen (Holandia) oraz Europejskiego Instytutu Leśnego (Finlandia).Więcej informacji: WSL http://www.wsl.ch/index_EN Nature Climate Change http://www.nature.com/nclimate/index.html

Kraje

Szwajcaria, Grecja, Finlandia, Niderlandy

Powiązane artykuły