Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Geny chronią przed arsenem

Czy geny mają swój udział w większej oporności ludzi na substancje toksyczne? Na to wskazują wyniki nowych badań międzynarodowych. Badając mieszkańców argentyńskich wsi w Andach, na obszarze, na którym występuje wysokie stężenie arsenu w wodzie, naukowcy odkryli u nich prewale...

Czy geny mają swój udział w większej oporności ludzi na substancje toksyczne? Na to wskazują wyniki nowych badań międzynarodowych. Badając mieszkańców argentyńskich wsi w Andach, na obszarze, na którym występuje wysokie stężenie arsenu w wodzie, naukowcy odkryli u nich prewalencję wariantu genu, który zapewnia skuteczny i mniej toksyczny metabolizm arsenu w organizmie w porównaniu do innych autochtonicznych grup zamieszkujących Amerykę Południową i Środkową. Pracując pod kierunkiem Uniwersytetu w Lund i Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja, naukowcy po raz pierwszy zbadali, czy ludzie zamieszkujący określone regiony posiadają geny chroniące przed arsenem. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Environmental Health Perspectives, zostały dofinansowane z projektu PHIME (Oddziaływanie na zdrowie publiczne długofalowej ekspozycji niskiego poziomu na zróżnicowane pierwiastki w podatnych warstwach populacji), który otrzymał wsparcie na kwotę 13,4 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. "Wiemy, że wiele bakterii i roślin ma geny, które podwyższają oporność na arsen - wysoce toksyczną substancję, występującą w glebie i wodzie w wielu regionach świata" - zauważa profesor Karin Broberg z Uniwersytetu w Lund. "Nie przeprowadzono wcześniej żadnych badań sprawdzających, czy ludność z tych regionów również posiada geny chroniące przed arsenem". W toku wcześniejszych badań ustalono powiązanie między wysokim stężeniem arsenu w wodzie pitnej a problemami zdrowotnymi, takimi jak choroba serca i cukrzyca, a także podwyższoną chorobowością dzieci i ryzykiem nowotworów. Ten problem pojawił się ostatnio w niektórych obszarach, na przykład w Bangladeszu, ale w Andach woda pitna zawiera arsen od tysięcy lat, głównie z powodu wysokiego stężenia tej toksycznej substancji w podłożu skalnym, a także ze względu na działalność wydobywczą prowadzoną od czasów prekolonialnych. Naukowcy odkryli wcześniej na północy Chile mumie liczące sobie 7.000 lat, u których stwierdzono wysokie stężenie arsenu we włosach i organach wewnętrznych. Na potrzeby badań naukowcy przeanalizowali geny Indian Atacameño ze wsi San Antonio de los Cobres w Argentynie, którzy zamieszkują na tym terenie od wielu pokoleń. Porównali ich geny z genami różnych, autochtonicznych grup Metysów z Peru oraz grup tubylczych z Kolumbii i Meksyku. Ponad 66% mieszkańców argentyńskiej wsi było nosicielami wariantu genu przyspieszającego metabolizm arsenu w porównaniu do 50% mieszkańców wsi z Peru i zaledwie 14% innych grup autochtonicznych - wedle relacji naukowców. "Odkryliśmy, że ludzie zamieszkujący w argentyńskich górach mają niezwykle sprawny metabolizm arsenu" - wskazuje profesor Broberg, ekspert medycyny pracy i medycyny środowiskowej. "To oznacza, że toksyna jest mniej trująca, ponieważ szybko opuszcza organizm a nie gromadzi się w tkance". Wkład w badania wnieśli naukowcy z Peru, Szwecji i USA.Więcej informacji: Uniwersytet w Lund: http://www.lunduniversity.lu.se/ Uniwersytet w Uppsali: http://www.uu.se/en/ Environmental Health Perspectives: http://ehp.niehs.nih.gov/

Kraje

Peru, Szwecja