Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowy materiał do wychwytywania gazów cieplarnianych

Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham, Wlk. Brytania, odkryli niedawno nowy materiał, który może znaleźć zastosowanie w zaawansowanych technologiach do walki z globalnym ociepleniem. Badania zostały dofinansowane z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla doświad...

Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham, Wlk. Brytania, odkryli niedawno nowy materiał, który może znaleźć zastosowanie w zaawansowanych technologiach do walki z globalnym ociepleniem. Badania zostały dofinansowane z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla doświadczonych naukowców w wysokości 2,5 mln EUR, który otrzymał profesor Martin Schröder na projekt COORDSPACE (Chemia przestrzeni koordynacyjnej - ekstrakcja, magazynowanie, aktywacja i kataliza) [w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE]. Opublikowane niedawno w czasopiśmie Nature Chemistry wyniki pokazują, że materiał - nazwany NOTT-300 - może zastąpić absorpcję dwutlenku węgla (CO2). "Nasz nowy materiał może potencjalnie znaleźć zastosowanie w technologiach wychwytywania dwutlenku węgla, aby obniżyć emisje CO2 i dzięki temu przyczynić się do redukcji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze" - zauważa kierownik prac badawczych, prof. Martin Schröder z Uniwersytetu w Nottingham. "Oferuje możliwość opracowania 'łatwo włączalnego/wyłączalnego' systemu wychwytania, który niesie ze sobą mniej ekonomicznych i środowiskowych obciążeń niż istniejące technologie. Może także być wykorzystany w procesach oddzielania gazu, które polegają na usunięciu CO2 lub gazów kwaśnych jak SO2". Zdaniem naukowców odkrycia mogą pomóc nam zrozumieć, jak rozwiązać problem gazów cieplarnianych. "Panuje powszechna zgoda, co do konieczności redukcji śladu CO2 działalności antropogenicznej w celu ograniczenia negatywnych skutków globalnych zmian klimatu" - zauważa prof. Schröder . "Istnieją potężne siły napędowe rozwoju efektywnych strategii usuwania CO2, wykorzystujące alternatywne materiały, które jednocześnie cechują się wysoką zdolnością adsorpcyjną, wysoką selektywnością CO2 i wysokim tempem regeneracji przy zachowaniu opłacalności". Naukowcy odkryli, że NOTT-300 spełnia wszystkie powyższe kryteria. Dzięki swoim parametrom NOTT-300 może poprawić zrównoważenie środowiskowe i chemiczne. Jeżeli chodzi o koszty, to materiał jest syntetyzowany ze stosunkowo prostych i niedrogich surowców organicznych. Jedynym rozpuszczalnikiem jest woda. "Materiał wykazuje wysoką absorpcję CO2 i SO2" - wskazuje naukowiec z Nottingham. "W przypadku SO2 jest ona najwyższa, jaką odnotowano dotychczas w tej klasie materiałów. Jest także selektywny pod względem gazów, gdyż adsorpcja innych gazów - takich jak wodór, metan, azot i tlen - jest zerowa lub niewielka". Ponadto zespół odkrył, że materiał umożliwia uwalnianie pochłoniętych molekuł gazu poprzez utratę ciśnienia i wykazuje wysoką stabilność chemiczną w stosunku do wszystkich zwykłych rozpuszczalników organicznych. NOTT-300 jest także stabilny w wodzie i odporny na temperaturę do 400°C. Wkład w badania wnieśli naukowcy z Rady ds. Obiektów Naukowych i Technologicznych (Science & Technology Facilities Council, STFC), Diamond Light Source w Wlk. Brytanii i Uniwersytetu w Pekinie w Chinach.Więcej informacji: Uniwersytet w Nottingham http://www.nottingham.ac.uk/ Nature Chemistry http://www.nature.com/nchem/index.html

Powiązane artykuły