Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Elektrownia skutecznie obniża emisje CO2 o ponad 90%

Informacje o innowacyjnej, nowej metodzie redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) przez elektrownie o ponad 90% pojawiają się w samą porę, kiedy to katarska Doha gości konferencję klimatyczną ONZ. Instalacja, znajdująca się obecnie na etapie planowania, ma zostać uruchomiona w i...

Informacje o innowacyjnej, nowej metodzie redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) przez elektrownie o ponad 90% pojawiają się w samą porę, kiedy to katarska Doha gości konferencję klimatyczną ONZ. Instalacja, znajdująca się obecnie na etapie planowania, ma zostać uruchomiona w istniejącej elektrowni. Instytut Systemów i Technologii Energetycznych Politechniki w Darmstadt, który eksploatuje największe na świecie instalacje pilotażowe do wychwytywania CO2, pracował nad metodą pętli węglanowej przez ostanie cztery lata. Analiza tej metody przez ponad 1.000 godzin operacyjnych pozwoliła naukowcom z Darmstadt stwierdzić, że zużywa mniej energii i wymaga niższych nakładów w porównaniu do wcześniejszych podejść. Główna zaleta tej metody polega na możliwości jej wprowadzenia w ramach modernizacji do istniejących elektrowni. Badania nad metodą pętli węglanowej zostały sfinansowane z grantów udzielonych przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii Niemiec oraz różnych partnerów przemysłowych na łączną kwotę przekraczającą 5 mln EUR. Dodatkowe wsparcie w wysokości 1,5 mln EUR pochodzić będzie z grantów Unii Europejskiej, które wspomogą dalsze opracowywanie tej metody. Informacje te pojawiają się po publikacji tegorocznego raportu pt. "Trendy w emisjach CO2 na świecie" (ang. Trends in Global CO2 Emissions), który wskazuje, że globalne emisje CO2 (główna przyczyna globalnego ocieplenia) wzrosły w 2011 r. o 3%, osiągając rekord wszechczasów równy 34 mld ton. Dyrektor Instytutu, profesor Bernd Epple, który pracuje nad tą metodą wraz z 30 kolegami powiedział: "Ta metoda wyznacza kamień milowy na drodze do elektrowni wolnych od CO2 i umożliwi elektrowniom zasilanym węglem, gazem ziemnym, paliwem alternatywnym i biomasą produkowanie w sposób niezawodny i opłacalny energii elektrycznej i ciepła bez obciążania środowiska". Pętla węglanowa polega na zapewnieniu wytwarzania dużych ilości gazów cieplarnianych (GHG) - CO2 w czasie spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny. Kluczową technologią, która zapewnia obniżenie emisji w elektrowniach i ich większą przyjazność dla środowiska, jest wychwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCU), stosowane w zakładach zasilanych paliwami kopalnymi. Technologia CCU pozwala obniżyć do minimum emisje CO2 będące następstwem stosowania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i na potrzeby innych procesów przemysłowych. Skutkiem jest istotne obniżenie emisji GHG. Instytut Politechniki w Darmstadt prowadzi pilotażowe badania nad różnymi, innowacyjnymi metodami wychwytywania CO2 i stale poszukuje sposobów na unikanie emisji CO2 przy jednoczesnym utrzymaniu poboru energii i kosztów operacyjnych na niskim poziomie. Metoda pętli węglanowej wykorzystuje naturalnie występujący wapień do wiązania CO2 obecnego w gazach kominowych elektrowni w reaktorze pierwszego stopnia. Czysty CO2 jest wówczas uwalniany do reaktora drugiego stopnia w celu dalszego przetwarzania i magazynowania. Pilotażowa instalacja badawcza Politechniki w Darmstadt zatrzymała ponad 90% wyemitowanego CO2, redukując jednocześnie o ponad 50% pobór energii i koszty operacyjne przeznaczane wcześniej na wychwytywanie CO2. Rozmaite badania i symulacje przeprowadzone równolegle wskazały, że ta metoda sprawdzi się w przypadku zastosowania w pełnowymiarowych instalacjach. Doświadczenia zyskane przez grupę z Politechniki w Darmstadt są obecnie wykorzystywane w dwudziestokrotnie większej instalacji. Kolejnym etapem będzie zaplanowanie powiększonej instalacji do zamontowania w istniejącej elektrowni w Niemczech.Więcej informacji: Technische Universität Darmstadt: http://www.tu-darmstadt.de/index.en.jsp Trends in global CO2 emissions; 2012 Report: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/CO2REPORT2012.pdf

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły