CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Komisja buduje szczęśliwszą i lepszą Europę

Nieprzeliczone problemy leżą Europejczykom na sercu, a wzrost gospodarczy i miejsca pracy to gorące tematy dnia dzisiejszego. Pobudzanie tego wzrostu w regionie i tworzenie miejsc pracy to priorytety Komisji Europejskiej. W 2013 r. oraz w pierwszej połowie 2014 r. Komisja prze...

Nieprzeliczone problemy leżą Europejczykom na sercu, a wzrost gospodarczy i miejsca pracy to gorące tematy dnia dzisiejszego. Pobudzanie tego wzrostu w regionie i tworzenie miejsc pracy to priorytety Komisji Europejskiej. W 2013 r. oraz w pierwszej połowie 2014 r. Komisja przedstawi pakiet obejmujący około 50 nowych inicjatyw, koncentrujących się na redukowaniu różnic, jakie pojawiły się w regionie, na wprowadzaniu reform w systemie finansowym oraz na dalszym stymulowaniu gospodarki. Wszystkie one pomogą wydobyć Europę z kryzysu gospodarczego i zapewnić zrównoważony wzrost. Nowe propozycje dotyczyć będą poprawy stabilności i przejrzystości sektora finansowego oraz ochrony konsumentów. Według Komisji opierają się one na strategii zmierzającej do zacieśnienia unii gospodarczej i monetarnej. Pośród innych celów UE znalazły się wzrost konkurencyjności na wspólnym rynku, skoordynowana polityka przemysłowa, a także obniżenie stawek VAT i kosztów fakturowania ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Komisja planuje także wspomaganie trwałych partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie badań naukowych, łącząc Europę poprzez uwolnienie sieci energetycznych. W przygotowaniu są również większe nakłady inwestycyjne na infrastrukturę szerokopasmową, reorganizacja sektora transportu i większe wsparcie logistyczne dla osób poszukujących pracy. Pakiet obejmuje doskonalenie publicznych służb ds. zatrudnienia i większą ochronę środowiska, a także strategie zrównoważonego wzrostu, rozwiązania dotyczące zmian klimatu oraz poprawę jakości powietrza i gospodarki odpadami. Pozostałe komponenty wchodzące w skład inicjatyw mają zapewnić Europejczykom bezpieczniejsze i spokojniejsze miejsce do życia poprzez walkę z oszustwami i handlem bronią. Wreszcie Komisja zamierza poszerzyć korzyści związane z obywatelstwem unijnym. Będzie propagować interesy i wartości europejskie poprzez nowe umowy handlowe, zacieśnienie współpracy z krajami sąsiadującymi oraz zwiększenie pomocy przeznaczonej na rozwój obszarów, które potrzebują takiego wsparcia. Aby zapewnić skuteczność takich inicjatyw i osiągnąć pożądane wyniki, Komisja współpracować będzie z Parlamentem Europejskim, liderami UE zasiadającym w Radzie, parlamentami krajowymi i innymi interesariuszami.Więcej informacji: Informacje o UE http://ec.europa.eu/news/eu_explained/index_pl.htm Inicjatywy Komisji: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf

Powiązane artykuły