European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Rozwiązanie transportowe na rzecz przyszłości gospodarki i środowiska

Zatory w ruchu drogowym to poważny problem. Według wyników niedawno przeprowadzonych badań przez INRIX Europe, Belgia to kraj, w którym powstają największe kroki w Europie, a kierowcy tkwią w nich przez 55 godzin w roku, kolejne miejsca zajmują Holandia (50 godzin) i Włochy (2...

Zatory w ruchu drogowym to poważny problem. Według wyników niedawno przeprowadzonych badań przez INRIX Europe, Belgia to kraj, w którym powstają największe kroki w Europie, a kierowcy tkwią w nich przez 55 godzin w roku, kolejne miejsca zajmują Holandia (50 godzin) i Włochy (29 godzin). Szacuje się, że do 2050 r. na drogach na świecie może pojawić się 4 mld pojazdów, czyli cztery razy więcej niż obecnie. Kwestia radzenia sobie z zatorami drogowymi była ostatnio dyskutowana w czasie Światowego Kongresu nt. Inteligentnych Systemów Transportowych w Wiedniu, zorganizowanej przez Komisję Europejską. Jeden z tematów dotyczył tego, jak uniknąć globalnego zatoru (w reakcji na informacje o korku drogowym w Chinach, który trwał 11 dni). Odpowiedzią wydają się być inteligentniejsze rozwiązania dla transportu - nie tylko dla osób zablokowanych w korkach drogowych, ale również dla przyszłości gospodarki i środowiska. W czasie konferencji, Neelie Kroes - Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za Agendę Cyfrową, powiedziała: "Wykorzystywanie każdej możliwej okazji technologicznej to właściwa droga. Zwłaszcza we wszystkich rodzajach transportu drogowego: pasażerskim i towarowym, krótko i długodystansowym, miejskim i wiejskim, czterokołowym, dwukołowym i osiemnastokołowym". Jednak w tym celu Wiceprzewodnicząca jest przekonana, że "musimy wykorzystywać każdą sposobność technologiczną, jaka się nam nadarzy" Wyjaśnia: "Znaczna część transformacji systemu transportu będzie musiała być pochodną nowej technologii cyfrowej. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) zaprowadzają totalne zmiany. Już teraz obserwujemy innowacje wspomagane przez TIK, które zmieniają sposób, w jaki ludzie korzystają z samochodów - umożliwiając na przykład wspólne dojazdy, a w przyszłości, kiedy każdy pojazd, każdy czujnik będzie podłączony do Internetu, być może nastanie rewolucja elektro-mobilna". Jednym z takich urządzeń może być już niedługo system eCall, który powiadamia służby ratownicze. Jeżeli zostałby zamontowane we wszystkich samochodach, to szacuje się, że można byłoby uratować co roku 2.000 osób. Komisja Europejska dąży do tego, aby we wszystkich państwach członkowskich ta ratująca życie technologia była montowana do 2015 r. we wszystkich nowych samochodach i pojazdach lekkich. Uruchomione w tym roku europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej inteligentnym miastom i społecznościom ma także przełamać bariery między zaangażowanymi sektorami, sprawiając, że rozwiązania będą adaptowalne, interoperacyjne i wdrażalne oraz wyposażyć organa administracji i obywateli w informacje potrzebne do poprawy ich bytu. Na sam tylko 2013 r. przewidziano 365 mln EUR środków unijnych na demonstrację tego typu miejskich rozwiązań technologicznych. Niemniej Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zauważa: "Aby doprowadzić do tej transformacji, musimy kontynuować ścisłą współpracę. Będziemy nadal pracować z międzynarodowymi partnerami, aby samochody europejskie i te spoza Europy porozumiewały się tym samym językiem. Najintensywniejsze działania podejmujemy z USA, ale patrzymy też dalej na Brazylię, Chiny, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Rosję i Tajwan". Obecnie, w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) Badań Naukowych i Rozwoju (B+R), Komisja Europejska dofinansowuje ponad 50 projektów w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo w branży motoryzacyjnej, efektywność energetyczna i zarządzanie ruchem na kwotę 350 mln EUR. Pośród tych projektów znalazł się SUNSET - aplikacja transportowa, telekomunikacyjna i energetyczna. Jej opracowaniu przyświecało propagowanie bardziej zrównoważonego podróżowania poprzez wykorzystywanie portali społecznościowych oraz zachęty do zmniejszania zatorów drogowych, co ma poprawić bezpieczeństwo i chronić środowisko. Badania są prowadzone nad podstawowymi komponentami, elektroniką i inteligentnymi systemami, a w perspektywie długofalowej inwestycja ma zapewnić Europie wiodącą pozycję na świecie. Prace mają być kontynuowane w ramach nowego wniosku w kolejnym, unijnym programie badań naukowych - Horyzont 2020, w którym środki będą przeznaczane na inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport. Wiceprzewodnicząca Kroes podsumowuje: "Ogólnie rzecz biorąc chcę, abyśmy korzystali z ekonomii skali i zakresu, co pozwoli uniknąć częściowych lub niekompletnych rozwiązań i odblokować możliwości biznesowe. Nie chcę, aby technologia umożliwiała jedynie nowe wynalazki, nowe zabawki i nowe gadżety. Chcę, aby więcej obywateli żyło w społeczeństwie, które jest bezpieczniejsze, silniejsze i bardziej zrównoważone. Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) mogą nam w tym wszystkim pomóc".Więcej informacji: Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm 19. Światowy Kongres ITS w Wiedniu, Austria: http://2012.itsworldcongress.com INRIX Europe: http://www.inrix.com/europe.asp

Kraje

Austria

Powiązane artykuły