Skip to main content

Whole-Body Interaction Learning for Dance Education

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poczuj rytm nowych kroków tanecznych dzięki awatarom

Syntezatory to niedrogie narzędzie do tworzenia muzyki. Teraz pionierska baza danych ruchów tanecznych i związany z nią zestaw narzędzi będzie pomagać w tworzeniu tanecznych innowacji w oparciu o wirtualną rzeczywistość.

Społeczeństwo

Taniec to język, który przekazuje myśli i emocje bez słów. Przez taniec jego obserwatorom przekazywane są złożone treści – przez ruchy ciała i mimikę twarzy, zarówno płynne i spokojne, jak i chaotyczne i nagłe. Istnieje wiele różnych rodzajów tańca i praktycznie nieskończoność ruchów w nich zawartych. Ambitny, finansowany przez UE projekt WhoLoDance miał na celu zdefiniowanie „słownictwa” tańca i opracowanie opartych na technologii narzędzi do jego analizy, syntezy i nauczania. W ten sposób w ramach projektu wspierano wspólne uczenie się i tworzenie tańca, wspomagając jednocześnie zachowanie bezcennego dziedzictwa kulturowego. Język tańca Prawdopodobnie najtrudniejszą częścią projektu był czynnik ludzki, który identyfikuje i pomaga uzgodnić wspólne zasady tańca w celu stworzenia słownictwa do kodyfikacji i analizy tańca. Jak wyjaśnia koordynator projektu prof. Edwin Morley-Fletcher: „Wymagało to uprzedniego uzgodnienia definicji zestawu właściwości ruchu przez zespół ekspertów, a następnie obszernego procesu ręcznej oceny ruchów w skali od 0 do 10”. Dzięki ciężkiej pracy, pasji i duchowi zespołowej współpracy, taneczni eksperci z dziedzin baletu, tańca współczesnego, flamenco i greckiego tańca ludowego stworzyli wspólne ramy koncepcyjne. Ożywienie tańca Partnerzy technologiczni wnieśli wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologii rzeczywistości mieszanej, eksploracji danych, wyszukiwania podobieństw, automatycznej analizy ruchów ekspresyjnych, algorytmów opartych na uczeniu maszynowym oraz modeli obliczeniowych do analizy muzyki i dźwięku. Zespół zastosował technologię sztucznej inteligencji w odniesieniu do danych o ruchu człowieka pochodzących z technologii przechwytywania ruchu 3D. Połączenie tego wszystkiego z rzeczywistością wirtualną, rzeczywistością rozszerzoną i technologiami rzeczywistości mieszanej (VR-AR-MR) dało WhoLoDance niewyobrażalne wcześniej możliwości. Oprogramowanie wspomagające pozwala użytkownikom na składanie i łączenie ruchów wyodrębnionych z biblioteki ruchu. Ponadto dzięki porównywaniu do naturalnej wielkości awatarów ruchów mistrzów tańca stworzonym dzięki VR-AR-MR, tancerze mogą dostosowywać swoje ułożenie ciała i techniki. Jak wyjaśnia Morley-Fletcher rezultatem jest „mechanizm mieszający – narzędzie umożliwiający łączenie i zestawianie ze sobą nieskończonej ilości ruchów tanecznych z biblioteki ruchów, stymulujące przenikanie się różnych gatunków i stylów oraz rozwój nowatorskich metod choreograficznych”. Dostęp do bazy danych ruchu WhoLoDance i 16 narzędzi do nauki, choreografii, analizy i eksperymentowania jest możliwy dzięki dostępnym na rynku konsumenckim urządzeniom do przechwytywania ruchu, dzięki czemu jego koszt jest dużo niższy niż dostępnych zaawansowanych technologii przechwytywania ruchu 3D. Morley-Fletcher wyjaśnia, że w ten sposób rozwiązanie WhoLoDance stworzyło „idealny grunt dla wzajemnej wymiany doświadczeń i inspiracji oraz dla wzbogacania możliwości poprzez stymulowanie nowych metod nauczania, uczenia się i tworzenia tańca”. Powstały ruch taneczny WhoLoDance może znaleźć kontynuację w nowym projekcie: cyfrowym inkubatorze edukacyjnym WhoLoMove. Inkubator będzie finansował małe projekty mające na celu wspieranie innowacji związanych z interakcjami ruchu całego ciała w czasie rzeczywistym. Potencjalne dziedziny obejmują gamifikację w ramach kształcenia osób o specjalnych potrzebach, dopasowany indywidualnie sport dla poprawy zdrowia oraz ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tak zaprojektowana platforma będzie miejscem, w którym zgromadzona zostanie cała wspólna wiedza, dane i oprogramowanie stworzone w ramach uzupełniających się małych projektów, które sprzyjają międzysektorowej wymianie wiedzy. Animacja generowanych komputerowo obiektów przeżywa rozkwit, również poza zastosowaniami dotyczącymi edukacji cyfrowej. Przemysł filmowy w dużym stopniu opiera się na efektach związanych z przechwytywaniem ruchu. WhoLoDance może wkrótce trafić do kin w Twojej okolicy.

Słowa kluczowe

WhoLoDancE, taniec, ruch, nauka, przechwytywanie ruchu, biblioteka, wirtualna rzeczywistość, dziedzictwo kulturowe, oprogramowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania