Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Paszport do bezpieczniejszej żywności i bardziej konkurencyjnej Europy

Dofinansowany ze środków unijnych projekt ma zapewnić, że wieprzowina trafiająca na nasze talerze będzie całkowicie bezpieczna, a europejscy producenci będą w stanie konkurować na globalnym rynku - niezależnie od wielkości prowadzonej firmy. W UE obowiązują jedne z najbardzi...

Dofinansowany ze środków unijnych projekt ma zapewnić, że wieprzowina trafiająca na nasze talerze będzie całkowicie bezpieczna, a europejscy producenci będą w stanie konkurować na globalnym rynku - niezależnie od wielkości prowadzonej firmy. W UE obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa żywności na świecie, jednak patogeny pokarmowe w świeżym i przetworzonym mięsie nadal stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Zważywszy na zglobalizowany charakter dzisiejszych łańcuchów dostaw - w ramach których produkty sprzedawane w UE są importowane z całego świata - doprowadzenie do szybkiego i precyzyjnego wykrywania patogenów ma kluczowe znacznie dla ochrony zdrowia publicznego. Taki jest właśnie nadrzędny cel dofinansowanego ze środków unijnych projektu PASSPORK - dwuletniej inicjatywy, której realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. W jego ramach przewidziano opracowanie, walidację i testy przystępnego, trwałego i szybkiego multidetektora patogenów do stosowania przez personel nietechniczny w branży przetwórstwa mięsa wieprzowego. Rozwiązanie PASSPORK składać się będzie z analizatora wyposażonego w wiele nowych technologii, w tym skaner optyczny. Pozwoli na szybkie i precyzyjne wykrywanie głównych patogenów w zaledwie sześć minut. Teraz pobieranie próbek, wysyłanie ich do analizy w laboratorium i oczekiwanie na wyniki może trwać dłużej niż jeden dzień (do siedmiu dni w przypadku klasycznej mikrobiologii). Ostatecznym celem jest umożliwienie na każdym odcinku łańcucha dostaw mięsa - od ubojni do przetwórni - szybkiej i prostej oceny standardów higieny i zachowania czujności na możliwą obecność patogenów. W przypadku problemu działanie można podjąć niezwłocznie, znacznie obniżając ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i rujnującego wycofywania produktów. Jak można się domyślać z samej nazwy, projekt kładzie nacisk na sektor mięsa wieprzowego. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze sektor ten ma kluczowe znaczenie pod względem spożycia i znaczenia handlowego, gdyż wieprzowina to mięso produkowane i spożywane na największą skalę w Europie (51%), podobnie jak i najczęściej eksportowane. Po drugie wieprzowina odpowiedzialna jest także za największą liczbę sprawdzonych wybuchów epidemii zatruć pokarmowych rocznie w porównaniu do wołowiny. Wybuchy epidemii powodowane są przez kilka swoistych patogenów, w tym salmonellę, listerię i bakterie z rodzaju Campylobacter. Niedawno przeprowadzony przez EFSA sondaż w całej UE wykazał, że co dziesiąty tucznik trafiający do uboju w Europie jest zakażony salmonellą. Podczas gdy duże przedsiębiorstwa stać na przeprowadzanie kosztownych kontroli, MŚP - tworzące 94% przedsiębiorstw w europejskim sektorze mięsnym - często nie dysponują środkami na takie weryfikacje. To zła nowina dla biznesu europejskiego, gdyż oznacza, że zwierzęta są bardziej podatne na chorobę, co powoduje że MŚP nie są w stanie konkurować z większymi przedsiębiorstwami na skalę globalną, a nawet na rynku europejskim. W konsekwencji MŚP w branży mięsa wieprzowego tracą przewagę konkurencyjną. Detektor PASSPORK ma to zmienić. Projekt PASSPORK otrzymał łącznie 1.299.919 EUR dofinansowania ze środków unijnych i gromadzi ośrodki badań stosowanych, uczelnie, laboratoria inżynierii żywności oraz rzeźnie i zakłady przetwórstwa mięsa wieprzowego.Więcej informacji: PASSPORK http://www.passpork.eu Karta informacji o projekcie:

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły