Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

Sektor energetyczny coraz bardziej inteligentny

Wkraczamy w erę Internetu rzeczy (IoT): nowy wspaniały świat zapełniony „inteligentnymi obiektami”, zdolnymi do interakcji i komunikacji między sobą i ze środowiskiem. Ten powstający ekosystem IoT poprawi naszą zdolność do monitorowania, kontrolowania i doskonalenia sy...

Wkraczamy w erę Internetu rzeczy (IoT): nowy wspaniały świat zapełniony „inteligentnymi obiektami”, zdolnymi do interakcji i komunikacji między sobą i ze środowiskiem. Ten powstający ekosystem IoT poprawi naszą zdolność do monitorowania, kontrolowania i doskonalenia systemów transportu, opieki zdrowotnej i energetyki. Edoardo Calia z Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), specjalizującego się w badaniach nad ICT, wziął udział w konferencji Europejskiego Towarzystwa Biomasy (AEBIOM), która odbyła się w tym tygodniu, aby debatować nad tym, jak IoT „poprawi inteligencję” sektora energetycznego. „ICT i energia są zazwyczaj uznawane za dwa całkowicie odrębne od siebie obszary. Jednakże ICT mogą być niezwykle pomocne w szeregu zadań: w monitorowaniu tego, co nazywamy »uruchamianiem«, zdalnej kontroli i wysyłaniu sygnałów sterujących, a następnie angażowaniu zainteresowanych społeczności” - zauważa. W sektorze energetyki, jednym z najpoważniejszych problemów w sieciach jest zarządzanie wartościami szczytowymi. W erze IoT możemy ten problem rozwiązać. „W moim domu wszystkie urządzenia mogłyby ze sobą rozmawiać, komunikować się z siecią i generować informacje o swoim zużyciu. Po zebraniu tych wszystkich danych można by podejmować pewne decyzje dotyczące całego systemu. Inteligentne urządzenia mogłyby na przykład decydować o rozpoczęciu swojego cyklu pracy wtedy, kiedy sieć jest mniej obciążona lub dostępna jest większa ilość energii”. Istnieją przeszkody na drodze do osiągnięcia prawdziwie inteligentnego sektora energetycznego. Zdaniem Calii potrzeba nam normalizacji i nowych modeli biznesowych. „To, czego dotychczas nie ustalono wyraźnie to część proceduralna Internetu rzeczy. Jeżeli chcemy oprzeć pewne usługi na Internecie rzeczy, to potrzebujemy modeli biznesowych i pewnych procesów, które obecnie nie istnieją. Należy je wprowadzić lub zmienić, a to już idzie nieco wolniej”. Calia dodaje: „Problem ma dwie strony: po pierwsze normalizacja - brak powszechnie przyjętego zbioru protokołów wymiany informacji związanych z energetyką. Z drugiej strony potrzebne są strategie, które zazwyczaj opracowywane są przez administrację i organy publiczne”. Calia jest przekonany, że nie potrzebujemy dalszych badań nad rozwojem technologii lecz raczej nad wdrożeniem. „Z technicznego punktu widzenia jesteśmy już u celu... Badania nie powinny koncentrować się na tworzeniu nowych urządzeń i technologii, tylko na sposobie ich użytkowania i wchodzenia w interakcje z urządzeniami. To właśnie określamy mianem projektowania interakcji - od człowieka do inteligentnego interfejsu systemowego”. Calia wraz z zespołem z instytutu ISMB pracuje obecnie nad wieloma projektami inteligentnej energetyki. „Realizujemy projekty z Krajową Agencją ds. Energetyki (ENEA) we Włoszech. Dysponuje ona ogromną ilością danych na temat elektrowni i lokalizacji o najwyższym zużyciu energii, aczkolwiek to jedynie ogromna sterta formularzy, których nikt nie rozumie. Zaczynamy teraz przekształcać te informacje, wprowadzając dane do bazy i przygotowując silnik do przetworzenia ich i uzyskania zrozumiałych obrazów”. ISMB kieruje także dofinansowanym ze środków unijnych projektem ALMANAC (Reliable Smart Secure Internet Of Things For Smart Cities). „Pomysł polega na osadzeniu inteligentnych urządzeń w sieciach energetycznych, sieciach wodociągowych i grzewczych, aby stały się wystarczająco inteligentne do generowania i wymiany informacji z użytkownikami. W tym przypadku badania mogłyby także dążyć do wywarcia wpływu na zachowania użytkowników. Dowiadujemy się, które zachowania powodują nadmierne zużycie energii, a które są zgodne z ogólną zasadą wydajności”.Więcej informacji: ALMANAC AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2014 http://www.aebiom.org/conference/