Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Portal informacyjny o normach środowiskowych w Europie

W Europie dysponujemy nieprzebranym bogactwem wyników badań naukowych, które stanowią podbudowę norm powiązanych z aspektami środowiskowymi, takimi jak powietrze, woda, gleba i odpady. SIPE (An environmental Standards Information Portal for Europe), projekt dofinansowany ze śr...

W Europie dysponujemy nieprzebranym bogactwem wyników badań naukowych, które stanowią podbudowę norm powiązanych z aspektami środowiskowymi, takimi jak powietrze, woda, gleba i odpady. SIPE (An environmental Standards Information Portal for Europe), projekt dofinansowany ze środków unijnych, gromadzi wszystkie te wyniki i łączy je z informacjami o normach i przepisach w ramach jednego, specjalistycznego portalu internetowego. Projekt, nad którym prace rozpoczęły się we wrześniu 2012 r., ma przed sobą jeszcze tylko kilka ostatnich miesięcy, a pierwsza, testowa wersja portalu internetowego SIPE-RTD jest dostępna pod adresem: http://www.sipe-rtd.info. Portal obejmuje około 190 przepisów (podzielonych na 3.600 artykułów), 950 norm i około 600 projektów dofinansowanych ze środków UE lub wyników badań. Celem SIPE jest promowanie i stymulowanie korzystania z wyników badań, stanowiących podbudowę norm (dotyczących powietrza, wody, gleby i odpadów) przez interesariuszy, od podmiotów badawczych i normalizacyjnych po decydentów i przedsiębiorców/MŚP. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest portal, który oferuje jedyny w swoim rodzaju interfejs z informacjami zaczerpniętymi z norm i przepisów oraz dostarczonymi przez społeczności naukowe. Umożliwia użytkownikom przeglądanie ich na wiele różnych sposobów: za pomocą czterech działów: woda i morze (Water and Marine), powietrze (Air), odpady i szlam (Waste and Sludge) oraz gleba i osady (Soil and Sediment), bądź też klikając słowo kluczowe w chmurze albo wpisując dowolne słowo do wyszukania. Wzajemne powiązanie informacji bazuje na mapowaniu słów kluczowych z każdego dokumentu w portalu. Prosty transfer informacji możliwy jest dzięki modułowi wprowadzania i repozytorium dokumentów. Na początku zebrano informacje na temat dofinansowanych ze środków unijnych projektów badawczych poświęconych problematyce norm oraz ich wyniki. Zgromadzone zostały także dyrektywy Komisji Europejskiej w tym zakresie i wyznaczone przez nie zadania. Ten sam zestaw słów kluczowych wykorzystano do opisu wszystkich zbiorów danych. Pula (odnoszących się do norm) słów kluczowych została wzajemnie powiązana za pomocą algorytmów w kategoryzacyjny schemat słów kluczowych. Portal jest także wynikiem długiego i trwającego procesu konsultacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnych. Grupa ds. interfejsu, w skład której wchodzą przedstawiciele zaproszonych interesariuszy, wypowiedziała się na temat pierwotnej koncepcji oraz nadal kieruje rozbudową i implementacją portalu. To nieodzowne, aby portal SIPE-RTD stał się gotowym do użytku i zrównoważonym serwisem. Za pośrednictwem sieci interesariuszy zorganizowano także udział szerszej publiczności. W skład konsorcjum, pod kierunkiem HydroScan z Belgii, wchodzi w sumie sześciu partnerów z czterech krajów: Mermayde z Holandii, WISE-RTD Association oraz Hydraulics Laboratory z Belgii, IVL Svenska Miljoeinstitutet ze Szwecji i Quality Consult z Włoch. Partnerzy wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami spotkają się w czerwcu w Brukseli na konferencji zamykającej projekt pt. „Badania naukowe, innowacje i wdrażanie przepisów w oparciu o wiedzę na temat norm” (Research Innovation and Policy Implementation based on Standards Knowledge). Interesariusze są nadal zachęcani do wnoszenia wkładu w portal internetowy SIPE-RTD poprzez tworzenie własnych profili oraz zamieszczanie projektów badawczych i wyników dotyczących środowiska oraz norm. Zespół SIPE wyczekuje na wyniki testów portalu przez użytkowników i ich opinie.Więcej informacji: SIPE http://www.sipe-rtd.eu/node/1 Karta informacji o projekcie:

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły