Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Nowatorskie badania nad biopaliwami niespożywczymi

Biopaliwa odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym koszyku energetycznym - w latach 2008-2010 odnotowano w UE wzrost ich zużycia o 39%. Niemniej istnieją obawy, co do oddziaływania niektórych biopaliw na zrównoważenie i bioróżnorodność, zwłaszcza w powiązaniu z pośrednią zmian...

Biopaliwa odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym koszyku energetycznym - w latach 2008-2010 odnotowano w UE wzrost ich zużycia o 39%. Niemniej istnieją obawy, co do oddziaływania niektórych biopaliw na zrównoważenie i bioróżnorodność, zwłaszcza w powiązaniu z pośrednią zmianą użytkowania gruntów. W konsekwencji decydenci wykazują coraz większe zainteresowanie biopaliwami z roślin drzewiastych, które można uprawiać na terenach nienadających się na grunty rolne. Mając powyższe na względzie, w ramach dofinansowanego z budżetu 7PR projektu MULTIBIOPRO powstaje druga generacja niespożywczych olejów i biomateriałów z topoli i tytoniu (Nicotiana glauca). Obydwie rośliny doskonale radzą sobie na gruntach gorszej klasy i mogą mieć potencjał na wielkoskalową produkcję bez stwarzania bezpośredniej konkurencji uprawom spożywczym. W toku rozpoczętego w 2012 r. projektu MULTIBIOPRO badane są również związki chemiczne, jakie można by pozyskać z biomasy odpadowej do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, budownictwie i innych sektorach. Dr Staffan Persson z Instytutu Fizjologii Molekularnej Roślin im. Maxa Plancka, koordynator projektu, zauważa: „MULTIBIOPRO chce pozwolić przyrodzie wykonać pracę za nas. Chcemy dysponować jednym gatunkiem do wytwarzania różnych produktów”. Dodaje: „W MULTIBIOPRO ściśle współpracujemy z partnerami akademickimi i przemysłowymi nad wykorzystaniem związków chemicznych dostępnych w naszych gatunkach, aby następnie podjąć próbę sprzedaży produktów większym przedsiębiorstwom, które będą w stanie udostępniać je społeczeństwu”. W jeden z elementów projektu zaangażował się partner Neutral Group, który uprawia tytoń na terenie farmy badawczej w Dubaju. Olej z drzewa może być ewentualnym zastępnikiem zużytego oleju spożywczego, który służy obecnie za surowiec w pobliskiej biorafinerii Neutral Group. W ciągu okresu próbnego zespół ma nadzieję ustalić, jaką jakość biodiesla można wyprodukować z tytoniu, a zwłaszcza, czy spełni on międzynarodowe normy. Partnerzy korporacyjni projektu już mają nadzieję na nowe produkty, które zaspokoją potrzeby rynku. James Hygate z Green Fuels stwierdził: „Biorąc tak naprawdę pod uwagę wartość [produktów], mówimy tu o produkcji wartej 300-400 mld EUR. To ogromny biznes”. Kolejnym ważnym aspektem projektu jest wyhodowanie w instytutach badawczych młodych talentów, które poprowadzą w przyszłość kampanię Europy na rzecz alternatyw dla paliw kopalnych. W ramach projektu w całej Europie szkolenie przechodzą młodzi naukowcy, którzy są w stanie współpracować z laboratoriami i radzić sobie z nowymi technikami. Pierwsze doroczne spotkanie projektu MULTIBIOPRO odbyło się w ubiegłym roku w Królewskim Instytucie Technologicznym (KTH) w Sztokholmie, Szwecja. Konsorcjum opublikowało także ostatnio film krótkometrażowy, który ma dać opinii publicznej lepsze pojęcie o dynamice tego nowatorskiego projektu badawczego. W ramach konsorcjum MULTIBIOPRO współpracuje jedenastu partnerów z sześciu europejskich krajów. Realizacja projektu potrwa do września 2016 r.Więcej informacji: MULTIBIOPRO http://multibiopro.eu/ Karta informacji o projekcie:

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły