Skip to main content

Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przeczesywanie ciemnej sieci w poszukiwaniu działalności terrorystycznej

Terroryści wykorzystują internet w celu szerzenia propagandy, rekrutowania nowych członków do swoich organizacji oraz zdobywania wsparcia dla swoich działań. Obecnie jesteśmy świadkami schodzenia tych organizacji do podziemia internetu, co sprawia, że organy ścigania muszą wykorzystywać coraz bardziej zaawansowane technologie w celu wykrywania wzorców zachowań wskazujących na nielegalną działalność oraz zapobiegania finansowaniu działalności terrorystycznej. W ramach projektu DANTE powstały zaawansowane systemy eksploracji i analizy danych, pomagające służbom w ściganiu terrorystów.

Bezpieczeństwo

W erze internetu niemal wszyscy korzystają z dobrodziejstw oferowanych przez rozwiązania technologiczne – terroryści nie są wyjątkiem od tej reguły. Globalna sieć stała się potężnym narzędziem w rękach organizacji terrorystycznych, pozwalając im na szerzenie propagandy, rekrutację nowych członków, opracowywanie planów, a także zdobywanie środków na swoją działalność. W ostatnich latach terroryści przenieśli swoje działania do tak zwanej głębokiej sieci – Deep Web, a także do ciemnych sieci, zwanych także darknetami, ukrywając w ten sposób swoją obecność przed służbami antyterrorystycznymi. Aby wspomóc europejskie organy ścigania w zwalczaniu tego zagrożenia dla społeczeństwa, w ramach projektu DANTE powstało skuteczne, wydajne i automatyczne rozwiązanie pozwalające na eksplorację i analizę danych, sprzężone ze zintegrowanym systemem umożliwiającym wykrywanie, gromadzenie i analizowanie olbrzymich ilości heterogenicznych i złożonych danych multimedialnych i informacji związanych z terroryzmem publikowanych w wielu językach. System działa na zasadzie „łączenia punktów” dotyczących pozornie niepowiązanych działań w internecie, pozwalając tym samym na wykrywanie potencjalnych terrorystów. Typowanie podejrzanych System pozwala na wykrywanie organizacji terrorystycznych, ich liderów oraz osób podejrzanych o działalność terrorystyczną, a także analizę i monitorowanie ich działań na wielu poziomach, między innymi socjologicznym, kryminologicznym i psychologicznym, co pozwala na określanie wzorców zachowań. Ramy oraz platforma opracowane w ramach projektu DANTE umożliwiają gromadzenie, śledzenie i analizowanie wiadomości, plików oraz danych wymienianych przez internet. Rozwiązanie pozwala także użytkownikom na śledzenie działań obserwowanych osób w sieciach publicznych, a także poruszania się pomiędzy darknetami i publicznymi sieciami, nawet w sytuacji zmiany tożsamości. „Odkrywanie oraz rozpoznawanie prawdziwych tożsamości osób kryjących się za wirtualnymi kontami jest kluczowym zagadnieniem”, twierdzi Ernesto La Mattina, kierownik jednostki bezpieczeństwa i wywiadu w organizacji Engineering Ingegneria Informatica, koordynator projektu DANTE. System pozwala na automatyczne tłumaczenie tekstu z kilku języków na język angielski i podsumowuje uzyskane w ten sposób informacje. Wykorzystywane przez rozwiązanie algorytmy przetwarzania języka naturalnego sprawdzają teksty i wyciągają z nich istotne dane. Narzędzie potrafi rozpoznawać zakodowane wiadomości i przeprowadzać szczegółową analizę językową pojedynczych tekstów, a także ich zbiorów. Także treści multimedialne zawierają wiele istotnych informacji na temat działań i wydarzeń. „Jednym z wyzwań związanych z projektem jest automatyczne identyfikowanie oraz klasyfikacja działań i zdarzeń, a także rekonstrukcja ich przebiegu”, twierdzi La Mattina. Mając do dyspozycji obrazy i pliki wideo, system DANTE może wykrywać próby manipulacji i fałszerstwa, a także rozpoznawać i identyfikować osoby oraz elementy charakterystyczne, takie jak logotypy czy tatuaże. Rozwiązanie umożliwia także automatyczne rozpoznawanie zdarzeń i koncepcji. Rozwiązania do analizy dźwięku wykorzystane w systemie DANTE pozwalają na rozpoznawanie języków i ich tłumaczenie do formatu tekstowego, a także identyfikację osób mówiących i dźwięków. Kluczowym elementem walki z działalnością terrorystyczną jest blokowanie źródeł finansowania, dzięki którym możliwa jest realizacja aktów terroru. W wielu przypadkach terroryści wykorzystują internet w celu zdobywania środków na finansowanie działalności swoich grup, a także innych organizacji przestępczych. Kolejnym ważnym źródłem finansowania działalności terrorystycznej jest nielegalny handel uskuteczniany przy pomocy globalnej sieci, w szczególności sprzedaż nielegalnych środków odurzających oraz broni na czarnym rynku. „Jednym z zadań systemu DANTE jest identyfikacja działań finansujących działalność terrorystyczną w internecie dzięki wykrywaniu nietypowych transakcji finansowych oraz próbom powiązania osób podejrzanych z cyfrowymi (a następnie prawdziwymi) tożsamościami”, twierdzi La Mattina. Promowanie rozwiązania Platforma opracowana w ramach projektu DANTE została już przetestowana i wykorzystana przez cztery agencje zaangażowane w projekt: włoski Korpus Karabinierów, portugalską Polícia Judiciária, hiszpańską Guardia Civil oraz Centrum Nauk i Technologii Stosowanych brytyjskiego Home Office. Marketing szeptany rozwiązania doprowadził również do tego, że nawet zagraniczne służby poprosiły o dostęp w celu przetestowania oprogramowania. System DANTE jest powszechnie znany w całej Unii Europejskiej; przeszło 3 000 funkcjonariuszy służb skorzystało już z jego narzędzi i oferowanych usług. Śledczy, którzy mieli możliwość przetestowania platformy wyrażali się o niej w samych superlatywach. „Można z całą pewnością stwierdzić, że projekt DANTE okazał się sukcesem”, twierdzi La Mattina.

Słowa kluczowe

DANTE, terrorysta, finansowanie, organy ścigania, ciemna sieć, darknet, tożsamości

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania