CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

FUTEBOL: Federated Union of Telecommunications Research Facilities for an EU-Brasil Open Laboratory

Article Category

Article available in the following languages:

Udoskonalenie technologii komunikacyjnych w coraz bardziej połączonym świecie

Potrzeba udoskonalenia sieci i technologii komunikacyjnych jest większa niż kiedykolwiek. W ramach projektu FUTEBOL stworzono infrastrukturę, która umożliwia współpracę w zakresie innowacji w skali globalnej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Świat jeszcze nigdy w historii nie był połączony w takim stopniu, jak obecnie. Oprócz smartfonów, wykorzystywanych przez wielu z nas na co dzień do komunikacji, na naszych oczach powstają liczne nowe usługi, takie jak przemysł 4.0 połączone czujniki i siłowniki czy też autonomiczne i połączone pojazdy. Światowe sieci komunikacyjne składają się z systemów przewodowych i bezprzewodowych, światłowodów i infrastruktury opartej na chmurze. W miarę wzrostu zapotrzebowania na szybszą, bardziej niezawodną i skuteczniejszą komunikację, potrzebny jest stały rozwój technologii. Kolejne innowacje w technologiach bezprzewodowych rodzą nowe problemy i wyzwania, które wymagają integracji i współpracy architektur sieci optycznych i bezprzewodowych. Te nowe wyzwania są szczególnie palące w gospodarkach rozwijających się i wschodzących, takich jak Brazylia. Wzmocnienie tych połączeń i wspieranie ulepszeń technologicznych pomogłoby również istniejącym rynkom, takim jak UE, która dąży do powrotu na pozycję lidera technologii telekomunikacyjnych. Wymaga to dzielenia się wiedzą na poziomie międzynarodowym, czego wspieraniem zajmował się projekt FUTEBOL, finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”. Uczestnicy projektu FUTEBOL stworzyli własną infrastrukturę komunikacyjną, która ma być wykorzystywana przez badaczy akademickich i przemysł na całym świecie w celu rozwijania nowatorskich technologii optycznych i bezprzewodowych. Infrastruktura FUTEBOL pozwala użytkownikom testować różnorodne zastosowania, od robotyki przemysłowej do Internetu rzeczy. „Projekt FUTEBOL pozwala na połączenie w ramach doświadczeń urządzeń sieciowych w trzech krajach Europy i trzech stanach Brazylii, dzięki czemu możemy eksperymentować z efektami łączności na dużych odległościach”, mówi koordynator projektu FUTEBOL prof. Luiz DaSilva z Trinity College w Dublinie. Tworzenie nowych połączeń Pomysł polegał na stworzeniu centrum komunikacyjno-eksperymentalnego pomagającego w projektowaniu, prototypowaniu i testowaniu usług sieciowych następnej generacji. W projekcie FUTEBOL stworzono system współpracy pomiędzy Europą i Brazylią, za pomocą którego użytkownicy mogą prowadzić eksperymenty i badania przemysłowe. Ta rozproszona infrastruktura badawcza umożliwia zdalnym użytkownikom dostęp do obiektów i testowanie nowych urządzeń lub eksperymentowanie z urządzeniami już istniejącymi, wykorzystując zestaw różnorodnych narzędzi obliczeniowych, bezprzewodowych i optycznych. W tym celu projekt FUTEBOL nawiązał między innymi współpracę z ekspertami w dziedzinie robotyki w chmurze, którzy chcieli przetestować wykonalność sterowania robotem poruszającym się po wcześniej określonej trasie, przy czym przetwarzanie danych odbywa się w chmurze. W eksperymencie wykorzystano łączność bezprzewodową do precyzyjnej lokalizacji robota w czasie rzeczywistym oraz zaawansowane przetwarzanie w celu kontroli i korekcji ruchu. Innym przykładem jest obszar chmurowych sieci radiowych, stanowiących kluczowy komponent opracowywanych właśnie sieci 5G. Operatorzy sieci komórkowych mogą wdrażać prostsze (i tańsze) anteny i korzystać z bogatych zasobów przetwarzania dostępnych w chmurze w przypadku większej części przetwarzania sygnałów wymaganych do komunikacji. W celu zbudowania infrastruktury do testowania rozwiązań w tej przestrzeni, projekt FUTEBOL zgromadził ekspertów w dziedzinie sieci bezprzewodowych, sieci optycznych i przetwarzania w chmurze. Globalny zasób Infrastruktura jest obecnie dostępna dla naukowców z całego świata i wykorzystywana również w szkolnictwie wyższym. Od czasu zakończenia projektu, system FUTEBOL jest rozwijany w ramach kolejnej inicjatywy o nazwie FIBRE, realizowanej w Brazylii. „Poziom współpracy pomiędzy partnerami akademickimi i przemysłowymi z Europy i Brazylii był naprawdę niezwykły. Eksperymenty i rozwój oprogramowania w ramach projektu były owocem współpracy pomiędzy wieloma partnerami. Jesteśmy naprawdę dumni, że pomimo tak dużych odległości udało nam się współpracować nad stworzeniem infrastruktury i przeprowadzeniem badań, które wywrą trwały wpływ na rozwój technologii”, mówi prof. DaSilva.

Słowa kluczowe

FUTEBOL, komunikacja, 5G, infrastruktura, doświadczenie, najnowocześniejsze, optyczne, bezprzewodowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania